Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir.


مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿٨﴾


TÛR SURESİ 8. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

lehu min dâfiin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yoktur
lehu onu
min dâfiin defedecek kimse, uzaklaştırıp engel olacak

Onu (azabı) defedecek yoktur.

TÛR SURESİ 8. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

Diyanet İşleri

Onu bir defedip gideren bulunmayacak.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

Adem Uğur

Onu geri çevirecek güç yoktur!

Ahmed Hulusi

O’na engel olacak hiçbir şey yoktur.

Ahmet Tekin

Ona engel olacak bir şey yoktur.

Ahmet Varol

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

Ali Bulaç

Onu geri çevirecek hiç bir şey yoktur.

Ali Fikri Yavuz

Onu savacak yoktur.

Bekir Sadak

Onu savacak bir güç yoktur.

Celal Yıldırım

(1-8) Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.

Diyanet İşleri (eski)

(1-8) Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

Diyanet Vakfi

Onu engelleyecek hiç bir güç yoktur.

Edip Yüksel

Yoktur onu hiç bir def'edecek

Elmalılı Hamdi Yazır

Onu önleyecek biri yoktur!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ona engel olacak bir şey yoktur.

Seyyid Kutub

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

Gültekin Onan

Onu defedecek (hiçbir şey de) yokdur.

Hasan Basri Çantay

(6-8) Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki'(olacak)tır; onun için hiçbir def' edici yoktur!

Hayrat Neşriyat

Onu engelleyecek yoktur.

İbni Kesir

ona hiç kimse engel olamaz.

Muhammed Esed

(8-9) Onun için bir defedici yoktur. O günde ki, gök bir çalkanışla çalkalanır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onu önleyecek hiçbir şey yoktur.

Ömer Öngüt

Onu geri gönderecek kimse yoktur.

Şaban Piriş

Onu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur.

Suat Yıldırım

Ona engel olacak bir şey yoktur.

Süleyman Ateş

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

Tefhim-ul Kuran

Onu önleyecek kimse yoktur.

Ümit Şimşek

Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

Yaşar Nuri Öztürk

Onu engelleyecek hiç birşey olmayacaktır.

Abdullah Parlıyan

Ona hiçbir engel yoktur.

Bayraktar Bayraklı

(1-8) (Musa'nın vahiy aldığı) Tur dağına, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Mamur'a (Meleklerin gökte tavaf ettikleri makama ya da Kâbe'ye), yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize yemin olsun ki, Rabbinin azabı kesin olarak gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

Cemal Külünkoğlu

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

Kadri Çelik

Onu savacak hiçbir kuvvet yoktur.

Ali Ünal

Onu önleyebilecek yoktur.

Harun Yıldırım

insan kendisini ona karşı asla savunamaz.

Mustafa İslamoğlu

Onu engelleyecek bir güç yoktur.

Sadık Türkmen

Onu geri çevirecek hiçbir güç yoktur.

İlyas Yorulmaz

Onu (azabı) defedecek yoktur.

İmam İskender Ali Mihr