Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir.


إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾


VÂKIA SURESİ 77. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne-hu le kur'ânun kerîmun kerim
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne-hu muhakkak ki o
le gerçekten
kur'ânun kerîmun Kur'ân-ı Kerim'dir
kerim yüce, şerefli, çok değerli, ikram eden, cömert olan, feyz veren

Muhakkak ki O, gerçekten Kerim olan Kur’ân’dır (Kur’ân-ı Kerim’dir).

VÂKIA SURESİ 77. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, elbette değerli bir Kur’an’dır.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki bu, pek güzel ve şerefli Kur'ân'dır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz bu, değerli bir Kur'an'dır,

Adem Uğur

Şüphesiz ki O (evren), Kur'ân-ı Keriym'dir ("OKU"yabilene çok değerli "OKU"nandır).

Ahmed Hulusi

Bu, elbette, faydalı, feyizli, bereketli, cazibesi yüksek, asâletli, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, okunan Kur’ân’dır.

Ahmet Tekin

Muhakkak ki o şerefli bir Kur'an'dır.

Ahmet Varol

Elbette bu, bir Kur'an-ı Kerim'dir.

Ali Bulaç

Muhakkak ki o, (faydası çok) bir Kur’an-ı Kerim’dir.

Ali Fikri Yavuz

(77-80) Dogrusu bu Kitap, sadece arinmis olanlarin dokunabilecegi, sakli bir Kitap'da mevcudken alemlerin Rabbi tarafindan indirilmis olan Kurani Kerim'dir.

Bekir Sadak

Şüphesiz bu, çok yüce, çok değerli Kur'ân'dır.

Celal Yıldırım

(77-80) Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir.

Diyanet İşleri (eski)

(77-78) Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır.

Diyanet Vakfi

Bu, onurlu bir Kuran'dır.

Edip Yüksel

ki hakıkaten o bir Kur'an-ı Kerîm'dir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ki bu, hakikaten çok değerli bir Kur'an'dır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu kitap, yüce Kur'an'dır.

Seyyid Kutub

Elbette bu, bir Kuran-ı Kerim'dir.

Gültekin Onan

muhakkak o, elbette çok şerefli bir Kur'andır,

Hasan Basri Çantay

(77-78) Şübhesiz ki bu, korunmuş bir kitabda (Levh-i Mahfûz’da) bulunan elbette pek şerefli bir Kur’ân’dır.

Hayrat Neşriyat

Şüphesiz o; şerefli bir Kur'an'dır.

İbni Kesir

O, gerçekten değerli bir hitabedir,

Muhammed Esed

(77-78) Muhakkak ki o, elbette bir kerîm Kur'an'dır. Bir mahfûz kitaptadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur'an'dır.

Ömer Öngüt

-Hayır, Şüphesiz o, şerefli bir Kur’an’dır/okumadır.

Şaban Piriş

Bu kitap, pek değerli, şerefli bir Kur’ân’dır.

Suat Yıldırım

O, elbette değerli bir Kur'ân'dır,

Süleyman Ateş

Hiç tartışmasız bu, Kur'an-ı Kerim'dir.

Tefhim-ul Kuran

Bu çok şerefli bir Kur'ân'dır.

Ümit Şimşek

O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır.

Yaşar Nuri Öztürk

O elbette şerefli bir Kur'ân'dır.

Abdullah Parlıyan

(77-78) Şüphesiz bu, değerli bir Kur'ân'dır, korunmuş bir kitaptadır.

Bayraktar Bayraklı

(77-78) O, gerçekten değerli ve şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta, Levh-i Mahfuz'dadır.

Cemal Külünkoğlu

Ki hiç tartışmasız bu, yüce Kur'an'dır.

Kadri Çelik

Gerçekte o, pek değerli, şerefli bir Kur’ân’dır;

Ali Ünal

O, elbette pek şerefli bir okumadır.

Harun Yıldırım

Şüphesiz o, muhatabına değer yükleyen bir hitaptır:

Mustafa İslamoğlu

Doğrusu bu Kur’anı Kerim çok yüce bir Kur’an’dır,

Sadık Türkmen

Şüphesiz ki O değerli bir Kur'an dır.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki O, gerçekten Kerim olan Kur’ân’dır (Kur’ân-ı Kerim’dir).

İmam İskender Ali Mihr