Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmaktadır. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur.


وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾


YÛSUF SURESİ 106. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mâ yu'minu ekseru-hum billâhi (bi allâhi) illâ ve hum muşrikûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mâ yu'minu inanmazlar, mü'min olmazlar
ekseru-hum onların çoğu
billâhi (bi allâhi) Allah'a
illâ ancak, hariç, ... olmadan
ve hum muşrikûne ve onlar şirk koşanlardır (müşriklerdir)

Ve onların çoğu, şirk koşmadan Allah’a inanmazlar.

YÛSUF SURESİ 106. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar.

Diyanet İşleri

Çoğu inanmaz da ona şirk koşar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.

Adem Uğur

ONLARIN ÇOĞUNLUĞU ANCAK MÜŞRİKLER OLARAK (varsandıkları, tanrıları veya BENLİKLERİNİ EŞ KOŞARAK) ALLÂH'A İMAN EDERLER!

Ahmed Hulusi

İnsanların çoğu, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşarak gizli şirke düşüp başkalarını da otorite kabul ettikleri bir düzen içinde Allah’a sözde iman ediyorlar.

Ahmet Tekin

Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler.

Ahmet Varol

Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar.

Ali Bulaç

Onların çoğu, ancak Allah’a ortak koştukları halde, Allah’a iman etmezler.

Ali Fikri Yavuz

Onlarin cogu, ortak kosmadan Allah'a inanmazlar.

Bekir Sadak

Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a inanırlar.

Celal Yıldırım

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a inanmazlar.

Diyanet İşleri (eski)

Onların çoğu, ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler.

Diyanet Vakfi

Onların da çoğu, ortak koşmadan ALLAH'a inanmaz.

Edip Yüksel

Onların ekserisi Allaha şirk koşmaksızın iman etmez

Elmalılı Hamdi Yazır

Onların pek çoğu Allah'a ortak koşmaksızın iman etmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar).

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onların çoğu, Allah'a ortak koşmaksızın O'na inanmazlar.

Seyyid Kutub

Onların çoğu Tanrı'ya inanmazlar da ancak şirk katıp dururlar.

Gültekin Onan

Onların çoğu Allaha îman etmez, ille Allaha ortak katanlardır onlar.

Hasan Basri Çantay

Hâlbuki onların çoğu, ancak müşrik kimseler olarak Allah’a îmân ederler. (Hem inanırlar, hem de şirk koşarlar).

Hayrat Neşriyat

Onların çoğu; Allah'a iman etmezler, ille de şirk koşanlardır onlar.

İbni Kesir

Ve onların çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar.

Muhammed Esed

Ve ekserisi Allah Teâlâ'ya imân etmez ve onlar ancak müşriklerdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onların çoğu Allah'a iman etmişler, fakat müşrik olarak yaşarlar.

Ömer Öngüt

Onların çoğu, şirk katmadan Allah’a iman etmezler.

Şaban Piriş

Onların ekserisi, şirk koşmaksızın Allah’a iman etmezler.

Suat Yıldırım

Onların çoğu, Allah'a ortak koşmadan inanmazlar.

Süleyman Ateş

Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp durmaktalar onlar.

Tefhim-ul Kuran

Onların çoğu, ortak koşmaksızın Allah'a inanmaz.

Ümit Şimşek

Onların çoğu şirke bulaşmış olmadan Allah'a iman etmez.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve insanların çoğu başka varlıklara da tanrısal nitelikler yakıştırmaksızın Allah'a inanmazlar.

Abdullah Parlıyan

Onların çoğu, Allah'a iman etmiyorlar, sadece şirk koşuyorlar.

Bayraktar Bayraklı

Ve onların çoğu, başka varlıklara da tanrısal nitelikler yükleyerek Allah'a inanırlar (imanlarına şirk karıştırırlar).

Cemal Külünkoğlu

Onların çoğu, ortak koşmadan Allah'a iman etmezler.

Kadri Çelik

Onların çoğu, şirk koşmaksızın Allah’a inanıyor da değillerdir.

Ali Ünal

Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah’a iman etmezler.

Harun Yıldırım

Nitekim onların çoğu, Allah'a, O'na ait nitelikleri başkalarına yakıştırmaksızın iman etmezler.

Mustafa İslamoğlu

Onların birçoğu, Allah’a şirk koşarak inanıyorlar!

Sadık Türkmen

İşte (bu körlüklerinden dolayı) onlar, Allah'a eş koşarak inanırlar.

İlyas Yorulmaz

Ve onların çoğu, şirk koşmadan Allah’a inanmazlar.

İmam İskender Ali Mihr