Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmaktadır. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur.


إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾


YÛSUF SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

in-nâ enzelnâ-hu kur'ânen arabiyyen lealle-kum ta'kılûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
in-nâ muhakkak ki biz
enzelnâ-hu onu indirdik
kur'ânen Kur'ân
arabiyyen Arapça olarak
lealle-kum umulur ki siz, böylece siz
ta'kılûne akıl edersiniz

Muhakkak ki Biz, O'nu Arapça Kur’ân olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz.

YÛSUF SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

Diyanet İşleri

Onu, akıl edesiniz diye Arapça olarak Kur'ân'da indirdik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Adem Uğur

Kesinlikle biz (El Esmâ ül Hüsnâ'nın işaret ettiği insanın hakikatindeki mertebeden - İlim mertebesinden bilincine) Arapça Kur'ân (OKUnası, kavranılası metin) olarak inzâl ettik Onu, aklınızla değerlendiresiniz diye.

Ahmed Hulusi

Biz bu kitabı, Kur’ân’ı, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, açık, edebî, Arapça, okunan bir metin halinde indirdik. Umulur ki, aklınızı kullanıp anlar, faydalanırsınız.

Ahmet Tekin

Biz, akıl erdiresiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Ahmet Varol

Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Ali Bulaç

Biz, bu kitabı anlayasınız diye, Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.

Ali Fikri Yavuz

Biz onu, anlayasiniz diye, arapca bir Kuran olarak indirdik.

Bekir Sadak

Akıl yoluyla rahat anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Celal Yıldırım

Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik.

Diyanet İşleri (eski)

Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Diyanet Vakfi

Onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki anlayasınız.

Edip Yüksel

Biz onu bir Kur'an olmak üzere Arabî olarak indirdik, gerek ki akıl irdiresiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

Biz onu akıl erdirebilesiniz diye, bir Kur'an olmak üzere Arapça olarak indirdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz o kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki anlayabilesiniz.

Seyyid Kutub

Gerçekten biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki akledesiniz.

Gültekin Onan

Hakıykat biz onu, (manâsına) akıl erdiresiniz diye, Arabca bir Kur'an olarak indirdik.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki biz onu, anlayasınız diye, Arabca bir Kur’ân olarak indirdik.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu biz; onu akıl erdiresiniz diye arapça bir Kur'an olarak indirdik.

İbni Kesir

Biz onu Arapça bir metin olarak indirdik ki, aklınızı kullanarak belki onu kavrayıp özümlersiniz.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, Biz onu bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Umulur ki, siz güzelce anlarsınız.

Ömer Nasuhi Bilmen

Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Ömer Öngüt

Biz, onu anlayasınız diye Arapça Kur’an olarak indirdik.

Şaban Piriş

Düşünüp mânasını anlamanız için Biz, onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.

Suat Yıldırım

Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik ki anlayasınız.

Süleyman Ateş

Gerçekten biz, Arapça bir Kur'an olarak indirdik, Ona akıl erdirirsiniz diye.

Tefhim-ul Kuran

Akıl edesiniz diye, Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Ümit Şimşek

Biz onu sana, aklınızı çalıştırasınız diye, Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Yaşar Nuri Öztürk

Biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik ki, aklınızı kullanıp anlayasınız diye.

Abdullah Parlıyan

Aklınızı kullanasınız diye biz onu Arapça bir Kur'ân olarak indirdik.

Bayraktar Bayraklı

Aklınızı kullanarak (manasının derinliğini iyice) anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Cemal Külünkoğlu

Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik.

Kadri Çelik

Biz o Kitabı Arapça bir Kur’ân olarak indiriyoruz ki, düşünüp akledesiniz.

Ali Ünal

Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

Harun Yıldırım

Biz onu Arapça bir hitab olarak indirdik: belki bu sayede, kafanızı kullanırsınız.

Mustafa İslamoğlu

Biz onu Arapça (anladığınız dilde) bir Kur’an olarak indirdik. Ki aklınızı kullanarak onu kavrayıp özümlemeniz için.

Sadık Türkmen

Biz onu, siz anlayasınız diye Arap lisanı ile okunan bir kitap olarak indirdik.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki Biz, O'nu Arapça Kur’ân olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz.

İmam İskender Ali Mihr