Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmaktadır. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur.


وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾


YÛSUF SURESİ 57. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve le ecrul âhırati hayrun lillezîne (li ellezîne) âmenû ve kânû yettekûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve le ecrul âhırati ve mutlaka, ahiretin ecri (mükâfatı)
hayrun daha hayırlıdır
lillezîne (li ellezîne) o kimseler için
âmenû âmenû olan, (yaşarken) Allah'a ulaşmayı dileyen kimseler
ve kânû ve oldular
yettekûne takva sahibi olurlar

Ve mutlaka âmenû olan (yaşarken Allah’a ulaşmayı dileyen) kimseler için ahiretin (ruhu hayatta iken Allah’a ulaştırmanın) ecri (mükâfatı) daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır.

YÛSUF SURESİ 57. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Elbette ki, ahiret mükâfatı, inananlar ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.

Diyanet İşleri

Âhiret mükâfâtıysa inanan ve çekinenlere daha hayırlıdır.

Abdulbaki Gölpınarlı

İman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.

Adem Uğur

Sonsuz geleceklerine dönük karşılığı ise, iman etmiş ve korunmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır.

Ahmed Hulusi

İman edip, Allah’a sığınanlar, emirlerine yapışmaya, günahlardan arınıp, azaptan korunmaya, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmaya, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmaya devam edenler için âhiret, ebedî yurt mükâfatı daha hayırlıdır.

Ahmet Tekin

Ahiret ecri ise iman eden ve sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.

Ahmet Varol

Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.

Ali Bulaç

İman edip takva yolunu tutanlar için, elbette ahiret mükâfatı da hayırlıdır.

Ali Fikri Yavuz

Ama ahiret ecri, inananlar ve Allah'a karsi gelmekten sakinanlar icin daha iyidir. *

Bekir Sadak

Âhiret mükâfatı ise, imân edip takva üzere bulunan (Allah'tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır.

Celal Yıldırım

Ama ahiret ecri, inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.

Diyanet İşleri (eski)

İman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.

Diyanet Vakfi

İnananların ve erdemli davrananların ahiret ödülü elbette daha da iyidir.

Edip Yüksel

Ve elbette Âhiret ecri daha hayırlı fakat iyman edip takvâ yolunu tutanlar için

Elmalılı Hamdi Yazır

Ahiret mükafatı, iman edip takva yolunu tutanlar için elbette daha hayırlıdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İman edip takva yolunu tutanlar için elbette ahiret mükafatı daha hayırlıdır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ama iman edip kötülükten sakınanlar için ahiret ödülü daha hayırlıdır.

Seyyid Kutub

Ahiretin karşılığı ise, inananlar ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.

Gültekin Onan

Îman edib de takvaada devam edenlere haas olan âhiret mükâfatı ise elbet daha hayırlıdır.

Hasan Basri Çantay

Âhiret mükâfâtı ise, îmân edip (günahlardan) sakınmakta olanlar için elbette daha hayırlıdır.

Hayrat Neşriyat

Ama ahiret mükafaatı, iman edip de takvada daim olanlar için daha hayırlıdır.

İbni Kesir

Ama imana erişenlerin ve Bize karşı sorumluluk bilinci taşıyanların gözünde ahiret mükafatı (bu dünyada elde edilebilecek karşılıklardan) daha değerli/daha yararlıdır.

Muhammed Esed

Ve elbette ki, imân etmiş ve takvâya devam eder bulunmuş kimseler için ahiretin mükâfaatı daha hayırlıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ahiret mükâfatı ise, iman edip takvâ üzere bulunanlar, (Allah'tan saygı ile korkup fenâlıklardan sakınanlar) için elbette daha hayırlıdır.

Ömer Öngüt

Ahiret ödülü, inananlar ve (kötülüklerden) sakınanlar için daha iyidir.

Şaban Piriş

Âhiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.

Suat Yıldırım

İnananlar ve (kötülüklerden) korunanlar için elbette âhiret ödülü, daha hayırlıdır.

Süleyman Ateş

Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.

Tefhim-ul Kuran

Âhiret ödülü ise, iman eden ve sakınanlar için daha da hayırlıdır.

Ümit Şimşek

İman edip takvaya sarılanlar için âhiretteki ödül elbette daha değerlidir.

Yaşar Nuri Öztürk

Ahiret mükafatı ise, iman edip yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar için daha değerlidir.

Abdullah Parlıyan

İman edip de yanlıştan sakınanlar için âhiret ödülü daha değerlidir.

Bayraktar Bayraklı

Elbette ki, inandıktan sonra Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar için ahiret ödülü daha hayırlıdır.

Cemal Külünkoğlu

Ama ahiret ecri, iman edenler ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir.

Kadri Çelik

Bununla birlikte, iman edip, kalbleri Allah’a karşı saygıyla dopdolu olan ve bütün hükümlerinde O’na karşı gelmekten sakınanlar için Âhiret’teki mükâfat hiç şüphesiz daha hayırlıdır.

Ali Ünal

Ahiretin karşılığı ise, iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır.

Harun Yıldırım

Hele bir de öte dünyadaki karşılığı var ki, daha hayırlı olan bu karşılık iman eden ve onu korumakla titizlik gösterenler içindir.

Mustafa İslamoğlu

Ahiret mükâfatı ise inananlar ve sakınanlar için daha hayırlıdır.

Sadık Türkmen

Elbette ki, iman edip, Rablerinden sakınanların ahiretteki karşılıkları daha hayırlıdır.

İlyas Yorulmaz

Ve mutlaka âmenû olan (yaşarken Allah’a ulaşmayı dileyen) kimseler için ahiretin (ruhu hayatta iken Allah’a ulaştırmanın) ecri (mükâfatı) daha hayırlıdır. Ve onlar takva sahibi olmuşlardır.

İmam İskender Ali Mihr