Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Bu sûrede Yûsuf Peygamberin hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmaktadır. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur.


قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾


YÛSUF SURESİ 95. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâlû tallâhi inne-ke le fî dalâlike el kadîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâlû dediler
tallâhi Allah'a yemin olsun
inne-ke muhakkak, gerçekten sen
le fî içindesin
dalâlike senin dalâletin (doğru olan şeyden uzaklığın, sapman)
el kadîmi eski

“Allah’a yemin olsun” dediler. “Gerçekten sen eski dalâletinin (eski üzüntünün verdiği sapmanın) içindesin.”

YÛSUF SURESİ 95. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar da, “Allah’a yemin ederiz ki sen hâlâ eski şaşkınlığındasın” dediler.

Diyanet İşleri

Andolsun Allah'a ki dediler, sen hâlâ eski yanlışında ısrâr etmedesin.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Onlar da:) Vallahi sen hâla eski şaşkınlığındasın, dediler.

Adem Uğur

Dediler ki: "Tallahi! Muhakkak ki sen eski yanılgını yaşıyorsun. "

Ahmed Hulusi

Yanındakiler:
'Allah’a yemin olsun ki sen, Yusuf’a olan sevginin geçmiştekine benzer sarhoşluğu içindesin' dediler.

Ahmet Tekin

'Hayret! Allah'a yemin olsun ki, sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin' dediler.

Ahmet Varol

"Allah adına, hayret" dediler. "Sen hâlâ geçmişteki yanlışlığındasın."

Ali Bulaç

Yâkub’un yanında bulunanlar: “- Allah’a yemin ederiz ki, sen hâlâ eski şaşkınlığında bulunuyorsun.” dediler.

Ali Fikri Yavuz

Cevresindekiler: «Allah'a yemin ederiz ki sen, hala eski saskinligindasin» dediler.

Bekir Sadak

Oradakiler, «Allah'a and olsun ki, sen elbette o eski şaşkınlığın içinde bulunuyorsundur» dediler.

Celal Yıldırım

Çevresindekiler: 'Allah'a yemin ederiz ki sen, hala eski şaşkınlığındasın' dediler.

Diyanet İşleri (eski)

(Onlar da:) Vallahi sen hâla eski şaşkınlığındasın, dediler.

Diyanet Vakfi

'ALLAH'a andolsun sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin,' dediler.

Edip Yüksel

Dediler: tallahi sen cidden eski şaşgınlığından berdevamsın

Elmalılı Hamdi Yazır

Dediler ki: «Vallahi sen gerçekten eski şaşkınlığında devam ediyorsun!»

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Dediler ki: «Vallahi sen hâlâ o eski şaşkınlığındasın.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yanındakiler, Hz. Yakub'a; «Vallahi, sen halâ o eski şaşkınlığının pençesindesin» dediler..

Seyyid Kutub

"Tanrı adına, hayret" dediler. "Sen hala geçmişteki yanlışlığındasın."

Gültekin Onan

(Yanındakiler) dediler: «Allaha yemîn ederiz ki sen haalâ eski yanlışlığında (berdevam) sın».

Hasan Basri Çantay

(Onlar:) 'Allah’a yemîn olsun ki, şübhesiz, sen hâlâ eski yanlışlığındasın' dediler.

Hayrat Neşriyat

Dediler ki: Allah'a yemin ederiz, sen hala eski şaşkınlığındasın.

İbni Kesir

"Allah şahittir ki, sen yine eski şaşkınlığında devam ediyorsun!" diye karşılık verdi yanındakiler.

Muhammed Esed

Dediler ki: «Allah'a kasem olsun, muhakkak sen elbette eski şaşkınlığının içindesin.»

Ömer Nasuhi Bilmen

“Vallahi sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin. ” dediler.

Ömer Öngüt

Çevresindekiler: -Vallahi sen, hala eski şaşkınlığındasın, dediler.

Şaban Piriş

Oradakiler: "Vallahi," dediler, "sen hâlâ, o eski saflığında devam etmektesin."

Suat Yıldırım

"Vallahi sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin!" dediler.

Süleyman Ateş

«Allah adına, hayret» dediler. «Sen hâlâ geçmişteki yanlışlığındasın.»

Tefhim-ul Kuran

'Allah'a yemin olsun ki sen hâlâ eski şaşkınlığındasın' dediler.

Ümit Şimşek

Dediler: "Vallahi, sen hâlâ o eski sapıklığında diretiyorsun!"

Yaşar Nuri Öztürk

Yanındakiler: “Allah şahittir ki, sen eski şaşkınlığında devam ediyorsun!” dediler.

Abdullah Parlıyan

Onlar da, “Vallâhi sen hâlâ eski şaşkınlığındasın” dediler.

Bayraktar Bayraklı

(Yanındakiler Yakub'a:) “Vallahi, sen hâlâ o eski şaşkınlığının pençesindesin” dediler.

Cemal Külünkoğlu

Çevresindekiler, “Allah'a yemin ederiz ki sen, hâlâ eski şaşkınlığındasın” dediler.

Kadri Çelik

Fakat yanındakiler, “Vallahi,” dediler, “sen halâ o eski saflık ve şaşkınlığında devam etmektesin.”

Ali Ünal

Dediler ki: “Allah’a andolsun ki, şüphesiz sen hâlâ eski yanlışlığındasın.”

Harun Yıldırım

"Hayret vallahi!" dediler (ve eklediler): "Anlaşılan o ki sen, kadim yanılgında ısrarcısın."

Mustafa İslamoğlu

Dediler ki: “VAllahi, sen hâlâ eski şaşkınlığının içindesin.”

Sadık Türkmen

Yanındakiler “Allah'a yemin olsun ki sen, hala eski şaşkınlığın içerisindesin” dediler.

İlyas Yorulmaz

“Allah’a yemin olsun” dediler. “Gerçekten sen eski dalâletinin (eski üzüntünün verdiği sapmanın) içindesin.”

İmam İskender Ali Mihr