Mekke döneminde inmiştir. 60 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgârlar demektir.


وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾


ZÂRİYÂT SURESİ 46. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kavme nûhın min kablu inne-hum kânû kavmen fâsıkîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kavme nûhın ve Nuh kavmi
min kablu bundan önce
inne-hum muhakkak ki onlar
kânû idi, ... oldu, ...'dır
kavmen kavim
fâsıkîne fasıklar (fısk içinde olanlar)

Ve ondan evvel Nuh kavmi de… Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi.

ZÂRİYÂT SURESİ 46. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Bunlardan önce de Nûh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler.

Diyanet İşleri

Ve daha önce de Nûh kavmi ki şüphe yok, onlar, buyruktan çıkmış bir topluluktu.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Adem Uğur

Daha önce de Nuh kavmi. . . Muhakkak ki onlar inancı bozuk bir toplumdu!

Ahmed Hulusi

Bunlardan önce de, Nuh kavmini helâk etmiştik. Onlar doğru ve mantıklı düşünmeyi terkeden, fâsık, âsi, bozguncu bir kavimdi.

Ahmet Tekin

Bundan önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi.

Ahmet Varol

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasık bir kavim idi.

Ali Bulaç

Daha önce de Nûh kavmini helâk ettik; çünkü onlar (hakdan ayrılmış küfür içinde bulunan) fâsık bir kavim idiler.

Ali Fikri Yavuz

Daha once de Nuh milletini cezalandirmistik. Cunku onlar da yoldan cikmis bir milletti.*

Bekir Sadak

Bundan önce Nûh milletini de (yok ettik). Çünkü onlar, din ve ahlâk sınırlarını aşan (inkarcı azgın) bir milletti.

Celal Yıldırım

Daha önce de Nuh milletini cezalandırmıştık. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir milletti.

Diyanet İşleri (eski)

Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Diyanet Vakfi

Daha önce de Nuh halkını... Onlar yoldan çıkmış bir topluluktu.

Edip Yüksel

Daha evvel de Nûh kavmini, çünkü hep onlar yoldan çıkmış fâsık birer kavm idiler

Elmalılı Hamdi Yazır

Daha önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar hep yoldan çıkmış birer topluluk idiler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fâsık bir kavimdiler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Seyyid Kutub

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasıklar kavmiydi.

Gültekin Onan

Daha evvel de Nuuh kavmini (helak etdik). Çünkü onlar (küfr-ü ısyanlarıyle doğrulukdan) çıkmış fâsık kavmdi.

Hasan Basri Çantay

Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmiştik). Çünki onlar (peygamberlerini inkâr eden) bir fâsıklar topluluğu idiler.

Hayrat Neşriyat

Daha önce de Nuh kavmini. Zira onlar gerçekten fasıklar güruhu idiler.

İbni Kesir

Daha önce Nuh kavmini (de böylece yok etmiştik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idi.

Muhammed Esed

(45-47) Artık bir kalkınmaya da güç yetiremediler ve yardım görücüler de olmadılar. Nûh kavmini de evvelce (helâk ettik). Şüphe yok ki, onlar fâsıklar olan bir kavim olmuşlardı. Ve göğü bir kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki, biz elbette kâdirleriz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Bunlardan önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idiler.

Ömer Öngüt

Daha da önce Nuh’un kavmi... Onlarda yoldan çıkmış bir toplum idi.

Şaban Piriş

Daha önceleri de Nûh’un halkını helâk etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.

Suat Yıldırım

Daha önce de Nûh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Süleyman Ateş

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar, fasık olan bir kavim idi.

Tefhim-ul Kuran

Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim haline gelmişlerdi.

Ümit Şimşek

Daha önce de Nûh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu.

Yaşar Nuri Öztürk

Daha önce Nuh kavmini de böylece yok etmiştik. Çünkü onlar da, Allah'ın yolundan çıkmış bir toplum idiler.

Abdullah Parlıyan

Bunlardan önce de, Nûh toplumunu helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Bayraktar Bayraklı

Daha önce Nuh kavmini de (helak ettik). Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Cemal Külünkoğlu

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar, fasık olan bir kavim idi.

Kadri Çelik

Ve daha önce de Nuh’un kavmini (helâk etmiştik). Onlar, her bakımdan yoldan çıkmış bir topluluk idi.

Ali Ünal

Bundan önce Nuh kavmini de... Çünkü onlar da fasık bir kavim idi.

Harun Yıldırım

Daha önce de Nuh kavmi (helak olmuştu): Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler.

Mustafa İslamoğlu

Daha önce DE Nuh Kavmini... (bir süre faydalandırmıştık). Şüphesiz onlar(ın tümü) fasık bir kavim idiler.

Sadık Türkmen

Daha önceki Nuh kavmine gelince! Onlarda yoldan çıkmış bir topluluktu.

İlyas Yorulmaz

Ve ondan evvel Nuh kavmi de… Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi.

İmam İskender Ali Mihr