Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾


ZUHRÛF SURESİ 76. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve mâ zalemnâ-hum ve lâkin kânû hum ez zâlimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve mâ zalemnâ-hum ve biz onlara zulmetmedik
ve lâkin ve fakat, lâkin
kânû ... oldular
hum onlar
ez zâlimîne zalimler

Ve Biz onlara zulmetmedik. Ve lâkin onlar zalimler oldular.

ZUHRÛF SURESİ 76. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar, kendileri zâlim idiler.

Diyanet İşleri

Ve biz zulmetmedik onlara ve fakat onlar zulmettiler kendi kendilerine.

Abdulbaki Gölpınarlı

Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir.

Adem Uğur

Biz onlara zulmetmedik. . . Ne var ki onlar nefslerine zulmedenlerdendi!

Ahmed Hulusi

Biz onlara, haksızlık etmedik, zulmetmedik. Fakat onlar, inkârı, isyanı, küfrü alışkanlık haline getiren, baskı, zulüm ve işkenceyle, temel hak ve hürriyetleri kısıtlayan, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen zâlimlerdir.

Ahmet Tekin

Biz onlara zulmetmedik, ama onlar kendileri zalimlerdi.

Ahmet Varol

Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir.

Ali Bulaç

Biz, onlara zulüm etmedik; fakat kendileri zalim idiler.

Ali Fikri Yavuz

Biz onlara zulmetmedik, ama onlar zalim kimselerdi.

Bekir Sadak

Biz onlara zulmetmedik, ama onlar kendileri zâlimlerdir.

Celal Yıldırım

Biz onlara zulmetmedik, ama onlar zalim kimselerdi.

Diyanet İşleri (eski)

Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir.

Diyanet Vakfi

Biz onlara haksızlık etmedik, onlar kendi kendilerine haksızlık ettiler.

Edip Yüksel

Ve biz onlara zulmetmemişizdir ve lâkin kendileri zalim idiler

Elmalılı Hamdi Yazır

Biz onlara zulmetmemişizdir, fakat kendileri zalim idiler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zâlimler oldular.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendileri zalim idiler

Seyyid Kutub

Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir.

Gültekin Onan

Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zaalimdiler.

Hasan Basri Çantay

Hâlbuki (biz) onlara zulmetmedik; fakat onlar (kendi nefislerine) zulmeden kimseler oldular.

Hayrat Neşriyat

Biz onlara zulmetmedik, ama onlar zalimlerin kendileridir.

İbni Kesir

Onlara haksızlık yapacak olan Biz değiliz, ama onlardır kendi kendilerine haksızlık yapanlar.

Muhammed Esed

Ve Biz onlara zulmetmedik. Velâkin onlar zalimler oldular.

Ömer Nasuhi Bilmen

Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zâlim kimselerdi.

Ömer Öngüt

Onlara biz zulmetmedik, fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler.

Şaban Piriş

Böyle yapmakla Biz onlara haksızlık etmedik, ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler.

Suat Yıldırım

Biz onlara zulmetmedik; fakat onlar kendileri zâlim idiler.

Süleyman Ateş

Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir.

Tefhim-ul Kuran

Biz onlara zulmetmedik ki! Onlar kendilerine yazık ettiler.

Ümit Şimşek

Biz onlara zulmetmedik; onlar zalimlerin ta kendileriydi.

Yaşar Nuri Öztürk

Onlara haksızlık yapacak olanlar biz değiliz, onlardır kendilerine haksızlık yapanlar.

Abdullah Parlıyan

Biz onlara zulmetmedik; onlar kendilerine zulmetmişlerdir.

Bayraktar Bayraklı

Onlara biz zulmetmedik, onlar (inkâr etmek ve Allah'ın dinini alaya almak yoluyla cehennemi hak ederek) kendilerine zulmettiler.

Cemal Külünkoğlu

Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir.

Kadri Çelik

Biz onlara asla haksızlıkta bulunmuş değiliz; kendilerine zulmedenler bizzat kendileridir.

Ali Ünal

Biz onlara zulmetmedik; ancak onların kendileri zalimlerdir.

Harun Yıldırım

Ne ki, onlara haksızlık eden Biz değiliz, fakat asıl onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlar-

Mustafa İslamoğlu

Biz onlara zulmetmedik, fakat kendilerine zulmediyorlardı.

Sadık Türkmen

Biz onlara haksızlık yapmadık, onlar dünyada iken kendilerine zulmedip haksızlık yaptılar.

İlyas Yorulmaz

Ve Biz onlara zulmetmedik. Ve lâkin onlar zalimler oldular.

İmam İskender Ali Mihr