Mekke döneminde inmiştir. 89 âyettir. Sûre, adını 35. âyette geçen “Zuhruf” kelimesinden almaktadır. Zuhruf; yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir.


أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾


ZUHRÛF SURESİ 79. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

em ebramû emran fe innâ mubrimûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
em yoksa, veya ... mı?
ebramû sağlam tuttular
emran
fe fakat, oysa, asıl
innâ muhakkak ki biz
mubrimûne sağlam tutanlar

Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.

ZUHRÛF SURESİ 79. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız.

Diyanet İşleri

Onlar, kâfirlikte ısrâr ettiler, biz de onları cezâlandırmada ısrâr edeceğiz.

Abdulbaki Gölpınarlı

Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!

Adem Uğur

Yoksa Hakk'ın ne olduğuna onlar mı hüküm verecekler! Neyin Hak olduğunu biz belirleriz!

Ahmed Hulusi

Yoksa onlar, peygamberi öldürmek, İslâm’a daveti baltalamak, İslâm’ın gelişmesini önlemek, müslümanların ilerlemesini engellemek için bu sefer işi sıkı mı tutmuşlar?Biz onları cezalandırmayı sıkı tutanlarız.

Ahmet Tekin

Yoksa onlar kesin olarak bir işe mi karar verdiler? Biz de kesin kararlıyız.

Ahmet Varol

Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.

Ali Bulaç

Yoksa onlar, (Hz. Peygambere hile kurmakta) işi sağlama mı bağladılar? İşte biz, (onları helâk etmekle işi) sağlam tutanlarız.

Ali Fikri Yavuz

Yoksa bir ise mi karar verdiler? Dogrusu biz de kararliyiz.

Bekir Sadak

Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular ? Doğrusu biz de sıkı tutanlarız.

Celal Yıldırım

Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.

Diyanet İşleri (eski)

Yoksa (müşrikler) bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!

Diyanet Vakfi

Yoksa onlar bir plan mı kurdular? Biz de plan kurarız.

Edip Yüksel

İşi sıkı mı büktüler, fakat işte sıkı büken biziz

Elmalılı Hamdi Yazır

İşi sıkı mı büktüler, fakat işte sıkı büken Biziz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.

Seyyid Kutub

Yoksa onlar, buyruğu sıkı mı tuttular? Şüphesiz biz de (buyruğu) sıkı tutanlarız.

Gültekin Onan

Yoksa onlar işi sağlam mı tutmuşlar?! İşte biz de hakıykaten sağlam tutanlarız!

Hasan Basri Çantay

Yoksa (müşrikler) bir işi (peygambere tuzak kurmayı) sıkı mı tuttular (karar mı verdiler)? Doğrusu biz de (cezâlarını vermeyi) sıkı tutanlarız.

Hayrat Neşriyat

Yoksa bir işe mi karar verdiler? Doğrusu Biz de kararlıyız.

İbni Kesir

Öyle mi? (Hakikatin) ne olması gerektiğine onlar, (o, hakikati inkar edenler) mi karar verecek?

Muhammed Esed

Yoksa bir işi sapsağlam mı tuttular? Artık şüphe yok ki, sapsağlam tutan Biz'leriz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Yoksa onlar bir işe kesin karar mı verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız!

Ömer Öngüt

-Yoksa bir işe mi karar verdiler? Elbette biz de kararlıyız.

Şaban Piriş

Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte Biz de işi sağlam tutuyoruz.

Suat Yıldırım

Yoksa (hakka engel olma hususunda) bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de (onları cezâlandırmağa ve hakkı yerleştirmeğe) kararlıyız.

Süleyman Ateş

Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.

Tefhim-ul Kuran

Yoksa onlar işlerini sağlama mı aldılar? Biz de işi sağlama alıyoruz.

Ümit Şimşek

Yoksa bir iş ve oluşta kesin karara mı vardılar? Kuşkusuz, biz de kesin kararlıyız.

Yaşar Nuri Öztürk

Yoksa onlar, son dini ve son peygamberi imha etmek için, işi sıkı mı tutuyorlar? Biz de işi sıkı tutup, o inkârcıları cezalandırmada kararlıyız.

Abdullah Parlıyan

Yoksa müşrikler inkâra karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya karar verdik.

Bayraktar Bayraklı

(Ey Resulüm!) Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir işe (bir hileye) mi karar verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmaya kararlıyız.

Cemal Külünkoğlu

Yoksa işi sıkı mı büktüler, şüphesiz işi sıkı bükenler biziz.

Kadri Çelik

Yoksa (ey Rasûlüm,) onlar tuzaklar kurup, kendilerince işi sağlama mı almışlar? Oysa işi sağlama alan Biziz.

Ali Ünal

Yoksa onlar, işi sıkı mı tuttular? İşte şüphesiz biz de işi sıkı tutanlarız.

Harun Yıldırım

Yoksa, işin (gerçeği) hakkında kararı onlar mı verecekler? Hayır, asıl karar verici Biziz;

Mustafa İslamoğlu

Yoksa bir iş mi kararlaştırdılar? Şüphesiz, Biz de kararlılarız!

Sadık Türkmen

Yoksa bir işe onlar mı karar verecek? Yoksa biz mi karar vereceğiz?

İlyas Yorulmaz

Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.

İmam İskender Ali Mihr