Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir.


تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾


ZUMER SURESİ 1. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tenzîlu el kitâbi min allâhi el azîzi el hakîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
tenzîlu indirilir, indiriliş
el kitâbi kitap
min ...'den
allâhi Allah
el azîzi azîz, güç ve kuvvet sahibi
el hakîmi hakim, hüküm ve hikmet sahibi

Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.

ZUMER SURESİ 1. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kitab’ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Diyanet İşleri

Kitabın indirilişi, üstün, hüküm ve hikmet sâhibi Allah tarafındandır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.

Adem Uğur

Bu BİLGİ, Aziyz Hakiym Allâh'tan boyutsal olarak şuuruna indirilmiştir!

Ahmed Hulusi

Bu mükemmel kutsal kitap Kur’ân, kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir.

Ahmet Tekin

Kitab'ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır.

Ahmet Varol

(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah (katın)dandır.

Ali Bulaç

Bu Kitab’ın indirilmesi, aziz, hakim olan Allah’dandır.

Ali Fikri Yavuz

Kitap'in indirilmesi, guclu ve Hakim olan Allah katindandir.

Bekir Sadak

Bu Kitab'ın indirilişi, O çok güçlü, çok üstün hikmet sahibi Allah'tandır.

Celal Yıldırım

Kitap'ın indirilmesi, güçlü ve Hakim olan Allah katındandır.

Diyanet İşleri (eski)

Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.

Diyanet Vakfi

Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH'tandır.

Edip Yüksel

İndirilişi bu kitabın Allahdan, o azîz, hakîm Allahdandır

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Kitab'ın indirilmesi, aziz ve hikmet sahibi Allah katındandır.

Seyyid Kutub

(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Tanrı (katın)dandır.

Gültekin Onan

(Bu) kitabın indirilmesi, o mutlak gaalib, o yegâne hukûm ve hikmet saahibi Allahdandır.

Hasan Basri Çantay

(Bu) Kitâb’ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır.

Hayrat Neşriyat

Kitab'ın indirilmesi; Aziz, Hakim olan Allah katındandır.

İbni Kesir

Bu ilahi kelamın indirilişi, güç ve hikmet Sahibi olan Allah'tandır.

Muhammed Esed

(Bu) kitabın indirilişi, azîz, hakîm olan Allah'tandır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kitab'ın indirilmesi Azîz ve hikmet sahibi olan Allah katındandır.

Ömer Öngüt

Kitabın indirilmesi, güç ve hüküm sahibi Allah’tandır.

Şaban Piriş

Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi, azîz ve hakîm (mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi) Allah tarafındandır.

Suat Yıldırım

Kitabın indirilmesi, aziz hüküm ve hikmet sâhibi Allâh tarafındandır.

Süleyman Ateş

(Bu) Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi bulunan Allah (katın)dandır.

Tefhim-ul Kuran

Kitabın indirilişi, kudreti herşeye üstün olan, sonsuz hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Ümit Şimşek

Bu Kitap'ın indirilişi Aziz ve Hakim olan Allah'tandır.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu kitabın indirilişi, mağlup edilemeyen bir güce sahip ve herşeyi yerli yerince yapan Allah tarafındandır.

Abdullah Parlıyan

Bu kitap, her şeye gücü yeten ve her işinde hikmet bulunan Allah tarafından indirilmiştir.[486]

Bayraktar Bayraklı

(Bu) Kitab'ın indirilmesi, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah (tarafın)dan.

Cemal Külünkoğlu

(Bu) Kitabın indirilmesi, güçlü ve hikmet sahibi olan Allah'tandır.

Kadri Çelik

Bu, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip), Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan) Allah tarafından parça parça indirilmekte olan Kitap’tır.

Ali Ünal

Bu Kitap izzet ve hikmet sahibi Allah katından indirilmiştir.

Harun Yıldırım

Bu ilahi mesaj, her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden Allah katından indirilmedir:

Mustafa İslamoğlu

Bu kitabın indirilmesi; üstün/çok güçlü, hâkim olan/doğru karar veren Allah tarafındandır.

Sadık Türkmen

Kitabın indirilişi çok güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah tarafındandır.

İlyas Yorulmaz

Bu Kitab’ın indirilişi, Azîz (yüce ve üstün) ve Hakîm (hikmet ve hüküm sahibi) olan Allah tarafındandır.

İmam İskender Ali Mihr