Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir.


اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾


Ayet Transkripsiyonu ve Sade Meali

allâhu nezzele ahsene el hadîsi kitâben muteşâbihen mesâniye takşaırru min-hu culûdu ellezîne yahşevne rabbe-hum summe telînu culûdu-hum ve kulûbu-hum ilâ zikri allâhi zâlike hudâllâhi (hudâ allâhi) yehdî bihî men yeşâu ve men yudlil allâhu fe lehu min hâdin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
allâhu Allah
nezzele indirdi
ahsene ahsen, en güzel
el hadîsi hadis, söz (ihdas edilen)
kitâben kitap
muteşâbihen müteşabih, teşbih edilen, benzer, uyumlu
mesâniye ikinci, ikişer ikişer
takşaırru ürperir
min-hu ondan
culûdu ciltler, deriler
ellezîne onlar
yahşevne huşû duyarlar
rabbe-hum onların Rabbi
summe sonra
telînu yumuşar, sükûnet bulur, yatışır
culûdu-hum onların ciltleri, derileri
ve kulûbu-hum ve onların kalpleri
ilâ zikri allâhi Allah'ın zikrine
zâlike işte bu
hudâllâhi (hudâ allâhi) Allah'ın hidayeti
yehdî hidayete erdirir
bihî onunla
men kim, kimse, kişi
yeşâu diler
ve men ve kim, kimse, kişi
yudlil dalâlette bırakır
allâhu Allah
fe böylece, artık
yoktur
lehu ona, onun için
min ...'den
hâdin hidayetçi

Allah, ihdas ettiği (nurların) ahsen olanlarını (rahmet, fazl ve salâvâtı), ikişer ikişer (salâvât-rahmet ve salâvât-fazl), Kitab’a müteşabih (benzer) olarak indirdi. Rab’lerinden huşû duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah’ın zikriyle yumuşar, sükûnet bulur (yatışır). İşte bu, Allah’ın hidayetidir, dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve Allah, kimi dalâlette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur.

ZUMER SURESİ 23. Ayeti Ali Bulaç Meali

Allah, müteşabih (benzeşmeli), ikişerli bir kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine karşı içleri titreyerek korkanların O'ndan derileri ürperir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine (karşı) yumuşar yatışır. İşte bu, Allah'ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi saptırırsa, artık onun için de bir yol gösterici yoktur.

Ali Bulaç