Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir.


تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾


AHKÂF SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

tenzîlu el kitâbi min allâhi el azîzi el hakîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
tenzîlu indirilme
el kitâbi kitap
min allâhi Allah'tan, Allah tarafından
el azîzi azîz, yüce
el hakîmi hakim, hüküm ve hikmet sahibi

Kitab’ın indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.

AHKÂF SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Kitab’ın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Diyanet İşleri

Bu kitap, üstün ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bu Kitap aziz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.

Adem Uğur

Aziyz Hakiym Allâh'tandır O Bilgi tenzîli (tafsile indirme)!

Ahmed Hulusi

Bu mükemmel, kutsal kitap, kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan Allah tarafından, bölüm bölüm indirilmiştir.

Ahmet Tekin

Kitab'ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır.

Ahmet Varol

Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır.

Ali Bulaç

Bu Kitab’ın (âyet, âyet) indirilmesi Azîz, Hakîm olan Allah’dandır.

Ali Fikri Yavuz

Bu Kitap'in indirilmesi guclu olan, Hakim olan Allah katindandir.

Bekir Sadak

Kitab'ın indirilmesi, O çok üstün, çok güçlü hikmet sahibi Allah'tandır.

Celal Yıldırım

Bu Kitap'ın indirilmesi güçlü olan, Hakim olan Allah katındandır.

Diyanet İşleri (eski)

Bu Kitap aziz ve hakîm olan Allah tarafından indirilmiştir.

Diyanet Vakfi

Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan ALLAH'tandır.

Edip Yüksel

Bu kitabın ceste ceste indirilmesi azîz, hakîm Allahdandır

Elmalılı Hamdi Yazır

Bu kitabın ceste ceste indirilmesi çok güçlü ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Bu kitabın indirilişi, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Kitab'ın indirilişi aziz, hakim olan Allah katındandır.

Seyyid Kutub

Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi Tanrı'dandır.

Gültekin Onan

(Bu) kitabın indirilmesi mutlak gaalib, yegâne hukûm ve hikmet saahibi Allahdandır.

Hasan Basri Çantay

Bu Kitâb’ın indirilmesi, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) Allah tarafındandır.

Hayrat Neşriyat

Kitab'ın indirilmesi; Aziz, Hakim Allah'tandır.

İbni Kesir

Bu İlahi kelamın indirilişi, Kudret ve Hikmet Sahibi olan Allah'tandır.

Muhammed Esed

Bu kitabın indirilmesi, o azîz, hakîm olan Allah'tandır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Kitab'ın indirilmesi Azîz ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Ömer Öngüt

Kitabın indirilişi mutlak güç ve hakimiyet sahibi Allah’tandır.

Şaban Piriş

Bu kitabın indirilmesi, (o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi), azîz ve hakîm Allah tarafındandır.

Suat Yıldırım

Kitabın indirilişi aziz, hakim olan Allâh tarafındandır.

Süleyman Ateş

Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır.

Tefhim-ul Kuran

Bu kitabın peyderpey indirilişi, kudreti herşeye üstün olan ve hikmeti herşeyi kuşatan Allah tarafındandır.

Ümit Şimşek

Hikmeti sınırsız, kudreti sonsuz Allah'tan, Kitap'ın indirilişidir bu...

Yaşar Nuri Öztürk

Bu kitabın indirilmesi, çok üstün, çok güçlü, yaptığı herşeyi yerli yerince yapan Allah tarafındandır.

Abdullah Parlıyan

Kitap, üstün ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir.

Bayraktar Bayraklı

Bu Kitab'ın indirilişi, kudret ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

Cemal Külünkoğlu

Kitabın indirilmesi, güçlü olan ve hikmet sahibi Allah'tandır.

Kadri Çelik

Bu, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip), Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan) Allah tarafından kısım kısım indirilmekte olan Kitap’tır.

Ali Ünal

Bu Kitab’ın indirilmesi Azîz, Hakîm olan Allah’tandır.

Harun Yıldırım

Bu kitabın indirilişi, her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet sahibi Allah katındandır.

Mustafa İslamoğlu

Kitabin indirilişi; güçlü ve hikmet (insanların faydasına olan bilgi) sahibi Allah’tandır.

Sadık Türkmen

Kitabın indirilişi, güçlü ve her şeyin hükmünü veren Allah tarafındandır.

İlyas Yorulmaz

Kitab’ın indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.

İmam İskender Ali Mihr