Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir.


مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾


AHZÂB SURESİ 61. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

mel'ûnîne eyne mâ sukıfû uhızû ve kuttılû taktîlen
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
mel'ûnîne melunlar, lânetlenenler, rahmetten uzaklaştırılanlar
eyne mâ nerede bulunursa
sukıfû bulundular, ele geçirildiler (ele geçirilirlerse)
uhızû yakalandılar (yakalanırlar)
ve kuttılû ve öldürüldüler (öldürülürler)
taktîlen şiddetle, kıyasıya, acımasızca

Melunlar (lânete uğramış olanlar) nerede bulunursa yakalanırlar. Ve şiddetle (öldürüldükçe) öldürülürler.

AHZÂB SURESİ 61. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(60-61) Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lânete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.

Diyanet İşleri

Lânet edilmişler; nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve boyuna öldürülüp dururlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

Adem Uğur

Lânete uğramışlar olarak. . . Nerede bulunup ele geçirilirlerse, tutulurlar ve öldürülür de öldürülürler.

Ahmed Hulusi

Hepsi lânete uğramıştır. Nerede ele geçirilirlerse, yakalanırlar ve mutlaka öldürülürler.

Ahmet Tekin

Lanetlenmiş olurlar. Nerede ele geçirilseler yakalanır ve kıyasıya öldürülürler.

Ahmet Varol

Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.

Ali Bulaç

Koğulmuş olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar kıyasıya öldürülürler.

Ali Fikri Yavuz

Lanetlenmis olarak, nerede bulunurlarsa yakalanir ve hem de oldurulurler.

Bekir Sadak

Lanete uğramışlardır. Nerede bulunurlarsa yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.

Celal Yıldırım

Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler.

Diyanet İşleri (eski)

Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

Diyanet Vakfi

Lanetlenirler; nerede rastlansalar, (saldırıdan vazgeçmezlerse) yakalanıp öldürülebilirler.

Edip Yüksel

Mel'un mel'un: nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler de öldürülürler

Elmalılı Hamdi Yazır

Mel'un olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.

Seyyid Kutub

Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.

Gültekin Onan

Hepsi de Allahın rahmetinden koğulmuş olarak. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar onlar ve öldürülürler de öldürülürler.

Hasan Basri Çantay

Lâ'netlenmiş kimseler olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

Hayrat Neşriyat

La'netlenmişlerdir. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve hemen öldürülürler.

İbni Kesir

ve onlar, Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından görüldükleri yerde yakalanacaklar ve teker teker ortadan kaldırılacaklardır.

Muhammed Esed

Nerede bulunurlarsa mel'unlar olarak tutulurlar ve öldürülmekle öldürülürler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hepsi de lânetlenmiş olarak, nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve öldürülürler.

Ömer Öngüt

Lanete uğrarlar ve nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve oracıkta öldürülürler.

Şaban Piriş

(60-61) Münafıklar, kalplerinde bir hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, Biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lânetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.

Suat Yıldırım

La'netlenirler; nerede rastlansalar yakalanıp; öldürülürler.

Süleyman Ateş

Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.

Tefhim-ul Kuran

Lânetlenmiş olarak, nerede bulunsalar yakalanıp öldürülürler.

Ümit Şimşek

Lanetlenmiş hale gelirler. Rastlandıkları yerde enselenirler, öldürülür de öldürülürler.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu tip kimseler Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından, görüldükleri yerde yakalanacaklar ve mutlak bir ölümle öldürüleceklerdir.

Abdullah Parlıyan

Nerede bulunurlarsa, lanetlenmiş olarak yakalanır ve öldürülürler.

Bayraktar Bayraklı

(60-61) Andolsun ki, eğer münafıklar, kalplerinde (ahlaksızlıktan) bir hastalık olanlar ve şehirde dedikodu yapanlar, (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. Onlar lanete uğramışlardır. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve hemen öldürülürler.

Cemal Külünkoğlu

Lanete uğratılmışlar olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve kökleri kurutasıya öldürülürler!

Kadri Çelik

Öyleleri, Allah’ın rahmetinden kovulmuşlardır. Nerede kendilerine rastlanırsa derdest edilir ve hak ettikleri şekilde öldürülürler.

Ali Ünal

Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

Harun Yıldırım

Allah'ın rahmetinden dışlanmış olarak göze kestirilen her yerde enselenip kesinkes öldürülürler:

Mustafa İslamoğlu

Lânetlenmiş (rahmetimizden kovulmuş) olarak! Nerede bulunurlarsa yakalanır yargılanırlar ve (vazgeçmezlerse) yaman bir şekilde ölürler.

Sadık Türkmen

Onlar (Allah tarafından) lanetlenmiş olanlardır. Onlar her nerede bulunulurlarsa, yakalanılır (tutuklanır) ve kesinlikle öldürülürler.

İlyas Yorulmaz

Melunlar (lânete uğramış olanlar) nerede bulunursa yakalanırlar. Ve şiddetle (öldürüldükçe) öldürülürler.

İmam İskender Ali Mihr