Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.


فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى ﴿٥﴾


A'LÂ SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe ceale-hu gusâen ahvâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe sonra
ceale-hu onu kıldı, yaptı
gusâen gusa, atık
ahvâ siyah

Sonra da onu siyah atık haline getirdi.

A'LÂ SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(4-5) O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çör çöpe çevirendir.

Diyanet İşleri

Derken onu kapkara, kupkuru bir hale döndürdü.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren.

Adem Uğur

(Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.

Ahmed Hulusi

Sonra da, bitkileri kapkara bir sel suyu artığı haline getirenin adını tesbihe, zikre devam et.

Ahmet Tekin

Ardından onu siyah, kupkuru çöpe çevirdi.

Ahmet Varol

Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

Ali Bulaç

Sonra da onu, kurumuş, kararmış bir hale çevirdi.

Ali Fikri Yavuz

Sonra da onlari siyah cercope cevirmistir.

Bekir Sadak

Sonra da onu kupkuru kömüre çevirdi.

Celal Yıldırım

Sonra da onları siyah çerçöpe çevirmiştir.

Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!

Diyanet Vakfi

Sonra onu kuruyup kararmış bir samana çevirir.

Edip Yüksel

Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi

Elmalılı Hamdi Yazır

sonra da onu karamsı, bir sel kusuğuna çevirdi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O'dur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra da onları kupkuru çöpe çevirendir.

Seyyid Kutub

Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

Gültekin Onan

Sonra da onu kapkara, kupkuru bir haale getirendir.

Hasan Basri Çantay

(4-5) Ve O ki, yeşillikleri çıkardı, sonra da onu kapkara bir süprüntü hâline getirdi.

Hayrat Neşriyat

Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirmiştir.

İbni Kesir

ve sonra on(lar)ı kara, kavruk kök haline getirmektedir!

Muhammed Esed

Sonra onu kapkara, kuruca bir ota çevirdi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir.

Ömer Öngüt

Ve onu kuru ota çeviren O’dur.

Şaban Piriş

(4-5) O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni!

Suat Yıldırım

Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirdi.

Süleyman Ateş

Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

Tefhim-ul Kuran

Sonra onu kapkara bir curufa çevirdi.

Ümit Şimşek

Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.

Yaşar Nuri Öztürk

ve sonra onları kapkara, kupkuru hale getirir.

Abdullah Parlıyan

(2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et.

Bayraktar Bayraklı

(4-5) O, (yemyeşil) otlakları çıkarandır. Sonra da onları (çürütüp) kararmış çer çöpe çevirendir.

Cemal Külünkoğlu

Ve ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

Kadri Çelik

Sonra da onları çürüyüp kararmış atıklara çevirir.

Ali Ünal

Ardından onu kupkuru ve simsiyah yaptı.

Harun Yıldırım

sonra onu kapkara-kupkuru bir hale soktu.

Mustafa İslamoğlu

Ardından da onu; kapkara, katran (ham petrol) haline dönüştüren.

Sadık Türkmen

Sonra onları, kuru çerçöp haline getirendir.

İlyas Yorulmaz

Sonra da onu siyah atık haline getirdi.

İmam İskender Ali Mihr