Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir.


إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴿٧﴾


A'LÂ SURESİ 7. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

illâ mâ şâe allâhu inne-hu ya'lemu el cehra ve mâ yahfâ
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
illâ ancak
mâ şâe allâhu Allah'ın dilediği şey
inne-hu muhakkak ki o
ya'lemu bilir
el cehra cehri olan, açıkta olanı
ve mâ ve şey
yahfâ hafi olan, gizli olan

Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.

A'LÂ SURESİ 7. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.

Diyanet İşleri

Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki o, açığa vurulanı da, gizli kalanı da bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

Adem Uğur

Allâh'ın dilediği müstesna. . . Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.

Ahmed Hulusi

Allah’ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olanları unutabilirsin. O, açıktan ve gizli okuduklarınızı, görülen ve görülmeyen hallerinizi bilir.

Ahmet Tekin

Allah'ın dilediği hariç. Şüphesiz O açıkta olanı da bilir, gizli duranı da.

Ahmet Varol

Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

Ali Bulaç

Ancak Allah’ın (nesh edip de unutulmasını) dilediği müstesna... Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de...

Ali Fikri Yavuz

Allah'in diledigi bundan mustesnadir. Dogrusu acigi da, gizliyi de bilen O'dur.

Bekir Sadak

Ancak Allah'ın dilediği müstesna.. Çünkü O elbette açığı da bilir, gizli olanı da bilir.

Celal Yıldırım

Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da, gizliyi de bilen O'dur.

Diyanet İşleri (eski)

(6-7) Sana (Kur'an'ı) okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

Diyanet Vakfi

ALLAH'ın dilediği hariç; O açığı da bilir, gizliyi de.

Edip Yüksel

Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de

Elmalılı Hamdi Yazır

Yalnız Allah'ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız Allah'ın dilediği başka. O açığı da bilir gizliyi de.

Seyyid Kutub

Ancak Tanrı'nın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

Gültekin Onan

Allahın dilediği başka. Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de.

Hasan Basri Çantay

Ancak (eğer isterse) Allah’ın (unutmanı) dilediği müstesnâ. Şübhesiz ki O, açık olanı da bilir, gizleneni de.

Hayrat Neşriyat

Yalnız Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açığı da, gizli olanı da bilir.

İbni Kesir

Allah'ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü, (yalnız) O'dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen.

Muhammed Esed

(7-8) Allah'ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak Allah'ın dilediği müstesnâ. Şüphesiz ki O, açığı da bilir, gizliyi de bilir.

Ömer Öngüt

Allah’ın dilediği dışında.. Çünkü O, açıktakini de gizli olanı da bilir.

Şaban Piriş

(6-7) Bundan böyle sana Kur’ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir.

Suat Yıldırım

Yalnız Allâh'ın dilediğini unutursun. O, açığı da bilir, gizli olanı da.

Süleyman Ateş

Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

Tefhim-ul Kuran

Allah'ın dilediği müstesna. O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.

Ümit Şimşek

Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.

Yaşar Nuri Öztürk

Ancak Allah dilerse o başka… Şüphesiz ki O, açığa vurulanı da gizli kalanı da bilir.

Abdullah Parlıyan

(6-7) Bundan böyle seni okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir.

Bayraktar Bayraklı

Ancak Allah'ın (hükmünün kaldırılmasını) istediği (ayetler) müstesna! Şüphesiz (yalnız) O'dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen.

Cemal Külünkoğlu

Elbette Allah dilerse o başka (çünkü O, her şeye gücü yetendir). Şüphesiz O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

Kadri Çelik

Ancak Allah’ın başka türlü dilemesi müstesna. Hiç şüphesiz O, (senin zahir ve bâtın hallerin dahil,) açık olanı da, gizli olanı da bilir.

Ali Ünal

Allah’ın dilediği müstesna. Şüphesiz O açığı da bilir, gizliyi de.

Harun Yıldırım

Allah'ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü O açığa çıkanı da bilir gizleneni de;

Mustafa İslamoğlu

Yalnız Allah’ın dilediği başka! O açığı ve gizliyi bilir.

Sadık Türkmen

Ancak, Allah dilerse unutabilirsin. Çünkü O, açıkta olanları da, gizli saklı olanları da biliyor.

İlyas Yorulmaz

Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.

İmam İskender Ali Mihr