Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır.


كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾


ALAK SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kellâ le in lem yentehi le nesfean bi en nâsıyeti
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kellâ hayır
le in gerçekten eğer, ... ise
lem yentehi vazgeçmezse
le nesfean mutlaka yakalarız, sürükleriz
bi en nâsıyeti perçeminden

Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).

ALAK SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.

Diyanet İşleri

İş öyle değil, vazgeçmezse eğer elbette tutarız perçeminden.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

Adem Uğur

Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!

Ahmed Hulusi

Onun yanına koymayız. Engellemesinden vazgeçmezse, o küfrün, müşriklerin liderinin perçeminden yakalar cehenneme sürükleriz.

Ahmet Tekin

Hayır. Eğer (bu tutumundan) vazgeçmezse, andolsun ki onun perçeminden tutup sürükleyeceğiz.

Ahmet Varol

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

Ali Bulaç

(Peygamberi namazdan alıkoymak isteyen kâfir Ebu Cehil, teşebbüs ve düşüncelerinden) vazgeçsin. Celâlim hakkı için, eğer (aklını başına alıb) vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalayıb (ateşe) sürükleyeceğiz:

Ali Fikri Yavuz

Ama bundan vazgecmezse, and olsun ki, onu perceminden,

Bekir Sadak

(15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem'e sürükleyeceğiz).

Celal Yıldırım

Ama bundan vazgeçmezse, and olsun ki, onu perçeminden,

Diyanet İşleri (eski)

(15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

Diyanet Vakfi

Doğrusu, buna son vermezse, yakalarız perçeminden,

Edip Yüksel

Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vazgeçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı

Elmalılı Hamdi Yazır

Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır eğer bundan vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız.

Seyyid Kutub

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

Gültekin Onan

(Böyle şeylerden) sakınsın o. Eğer (küfründen) vaz geçmezse, andolsun, onu aln (ının saç) ından tutub (cehenneme) sürükleriz,

Hasan Basri Çantay

Hayır! Celâlim hakkı için, eğer (bundan) vazgeçmezse, elbette o perçem(in)den tutup (onu Cehenneme) sürükleriz!

Hayrat Neşriyat

Ama bundan vazgeçmezse; andolsun ki; onu alnından tutup sürükleriz.

İbni Kesir

Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz,

Muhammed Esed

Yok, yok... Eğer nihâyet vermezse, elbette ki Biz o alnı sürükleyeceğizdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Eğer bundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden tutup sürükleriz.

Ömer Öngüt

-Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz.

Şaban Piriş

(15-16) Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.

Suat Yıldırım

Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar (ateşe sürükler)iz,

Süleyman Ateş

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

Tefhim-ul Kuran

Hele bir vazgeçmesin, onu alnından yakalarız:

Ümit Şimşek

İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, hayır o bu tuttuğu yoldan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup ateşe sürükleyeceğiz.

Abdullah Parlıyan

(15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.[781]

Bayraktar Bayraklı

(15-16) Hayır, eğer bundan vazgeçmezse o yalancı günahkârı perçeminden (alnından) yakalayacağız.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! Eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, şüphesiz onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz.

Kadri Çelik

Hayır, hayır, olmaz böyle şey! Bu bakımdan, eğer bu tutumundan vazgeçmezse, Cehennem’e sürükleriz onu tutup perçeminden.

Ali Ünal

Hayır, hayır; eğer o, son vermeyecek olursa, elbette, alından tutup sürükleyeceğiz.

Harun Yıldırım

Yoo! Eğer o buna bir son vermediyse, elbet perçeminden yakalayacağız;

Mustafa İslamoğlu

Hayır hayır! Eğer vazgeçmezse, onu alnından/perçeminden (yaptıklarıyla) yakalayacağız;

Sadık Türkmen

Hayır! O bu tutumundan vazgeçmezse, mutlaka onun alnından yakalayıp sürükleyeceğiz.

İlyas Yorulmaz

Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).

İmam İskender Ali Mihr