Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾


ÂLİ İMRÂN SURESİ 132. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve etîû allâhe ve er resûle lealle-kum turhamûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve etîû allâhe ve Allah'a itaat edin
ve er resûle ve resûle, elçiye
lealle-kum umulur ki böylece siz
turhamûne rahmet olunursunuz

Ve Allah'a ve Resûl'e itaat edin, umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz.

ÂLİ İMRÂN SURESİ 132. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

Diyanet İşleri

Ve Allah'a ve Peygambere itaat edin de acınmışlardan olun.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Adem Uğur

Allâh'a ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.

Ahmed Hulusi

Allah’a ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasûlune itaat edin, O’nun faizle ilgili tebliğine, teşriine, yasaklarına riayet edin, Kur’ân’ı ve sünneti uygulayın ki, Allah’ın merhametine mazhar olasınız.

Ahmet Tekin

Allah'a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet edilsin.

Ahmet Varol

Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız.

Ali Bulaç

Allah’a ve peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz. (1) Bu âyet-i kerimede kat kat fâiz yemenin haram olduğu beyan buyurulmakla, kat kat olmıyan cüz’i bir fâizin yenebileceği mânası anlaşılmamalıdır. Zira, bu âyet-i kerimeden sonra nâzil olan Bakara Sûresinin (275.) âyet-i kerimesiyle mutlak olarak, fâizin azı ve çoğu haram kılınmıştır.

Ali Fikri Yavuz

Size merhamet edilmesi icin, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin.

Bekir Sadak

Allah'a ve Peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız.

Celal Yıldırım

Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin.

Diyanet İşleri (eski)

Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

Diyanet Vakfi

Merhamet edilmeniz için ALLAH'a ve elçiye uyun.

Edip Yüksel

Allaha ve Peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'a ve peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah ve Peygambere itaat edin ki, size de merhamet edilsin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz ki rahmete kavuşabilesiniz.

Seyyid Kutub

Tanrı'ya ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız.

Gültekin Onan

Allaha ve Peygambere itaat edin. Tâki rahmete kavuşdurulasınız.

Hasan Basri Çantay

Hem Allah’a ve peygambere itâat edin! Tâ ki merhamet olunasınız.

Hayrat Neşriyat

Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.

İbni Kesir

Allah'a ve Elçisi'ne tabi olun ki rahmete nail olabilesiniz.

Muhammed Esed

Ve Allah Teâlâ'ya ve Peygambere itaat ediniz ki, rahmete erdirilesiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki, size de merhamet edilsin.

Ömer Öngüt

Allah ve Peygamberine itaat edin ki size merhamet edilsin.

Şaban Piriş

Allah’a ve Resulüne itaat edin ki merhamete nail olasınız!

Suat Yıldırım

Allah'a ve Elçiye itâ'at edin ki, size merhamet edilsin.

Süleyman Ateş

Allah'a ve Resulüne itaat edin, ki merhamet olunasınız.

Tefhim-ul Kuran

Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin.

Ümit Şimşek

Allah'a ve resule itaat edin ki, merhamet görebilesiniz.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah'a ve elçisine uyun ki, merhamet olunasınız.

Abdullah Parlıyan

Allah'a ve Peygamber'ine itaat ediniz ki rahmete kavuşturulasınız.

Bayraktar Bayraklı

Allah'a ve Peygamber'e tabi olun ki size merhamet edilsin.

Cemal Külünkoğlu

Allah'a ve Peygamber'e itaat edin; umulur ki rahmete erdirilesiniz.

Kadri Çelik

Allah’a ve Rasûl’e itaat edin ki, rahmete, (dünyada helâl dairesinde güzel bir hayata, Âhiret’te de af ve Cennet’e) nail olasınız.

Ali Ünal

Ayrıca Allah’a da Rasulü’ne de itaat edin ki size merhamet edilsin!

Harun Yıldırım

Allah'a ve elçisine de tabi olun ki, rahmete mazhar olasınız!

Mustafa İslamoğlu

Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

Sadık Türkmen

Allah'a ve peygambere itaat edin. Böylece merhamet olunursunuz.

İlyas Yorulmaz

Ve Allah'a ve Resûl'e itaat edin, umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz.

İmam İskender Ali Mihr