Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾


ÂLİ İMRÂN SURESİ 177. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne ellezîne eşteravu el kufra bi el îmâni len yadurrû allâhe şey'en ve lehum azâbun elîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne ellezîne muhakkak ki onlar
eşteravu satın aldılar
el kufra küfür
bi el îmâni îmân ile
len yadurrû allâhe Allah'a asla zarar veremezler
şey'en bir şey
ve lehum ve onlar için vardır
azâbun elîmun elîm azap, acı azap

Muhakkak ki îmân karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şey ile asla zarar veremezler. Ve onlar için “Elîm Azap” vardır.

ÂLİ İMRÂN SURESİ 177. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.

Diyanet İşleri

İmanı satıp da küfrü alanlar, Allah'ı zararlandıramazlar, onlaradır elemli azap.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şurası muhakkak ki, imanı verip inkârı alanlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elîm bir azap vardır.

Adem Uğur

Hakikatlerine iman yerine, inkârı satın alanlara gelince, Allâh'a hiçbir zarar veremezler. Onlara feci yanış vardır.

Ahmed Hulusi

İmanın yerine küfür belâsını satın alanlar, Allah’a asla hiçbir şekilde zarar veremezler. Onlara can yakıp inleten, müthiş azap vardır.

Ahmet Tekin

İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a bir zarar dokunduramazlar. Onlar için acıklı bir azap vardır.

Ahmet Varol

Onlar, imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Allah'a hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azab vardır.

Ali Bulaç

İmana karşılık küfrü satın alanlar, Allah’a hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır.

Ali Fikri Yavuz

Imani inkar edenler, kendilerine vermis oldugumuz muhletin sakin kendileri icin hayirli oldugunu sanmasinlar. Biz onlara ancak, gunahlari cogalsin diye muhlet veriyoruz. Kucultucu azab onlaradir.

Bekir Sadak

Doğrusu küfrü imân karşılığında satın alanlar, elbette hiçbir şey ile Allah'a zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azâb vardır..

Celal Yıldırım

İmanı inkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.

Diyanet İşleri (eski)

Şurası muhakkak ki, imanı verip inkârı alanlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elîm bir azap vardır.

Diyanet Vakfi

İmanı bırakıp küfrü satın alanlar ALLAH'a hiçbir zarar veremezler ve onlar için acıklı bir azap var.

Edip Yüksel

Şüphesiz iman bedeline küfrü satın alanlar Allaha zerrece zarar verecek değiller ve onlar için elîm bir azab var

Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir ve onlar için elim bir azap vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiç bir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İman karşılığında kâfirliği satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onları acıklı bir azap bekliyor.

Seyyid Kutub

Onlar, inanca / inanmaya karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Tanrı'ya hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azab vardır.

Gültekin Onan

İmânı bırakıb küfrü satın alan onlar, Allaha hiç bir şeyle zarar yapamazlar. Onlar için pek acıklı bir azâb vardır.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki îmâna karşılık küfrü satın alanlar, Allah’a aslâ hiçbir şeyle zarar veremezler! Hem onlar için (pek) elemli bir azab vardır.

Hayrat Neşriyat

İman karşılığı küfrü satın alanlar; Allah'a hiç bir şey ile zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azab vardır.

İbni Kesir

İman karşılığında inkarı satın alanlar hiçbir surette Allah'a zarar veremezler, tersine onları şiddetli bir azap beklemektedir.

Muhammed Esed

Muhakkak o kimseler ki imân mukabilinde küfrü satın almışlardır. Elbette onlar Hak Teâlâ'ya bir şey ile zarar veremezler. Ve onlar için elîm bir azap vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

İman karşılığında küfrü satın alanlar, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.

Ömer Öngüt

İmana karşılık kafirliği satın alanlar, Allah’a hiç bir şekilde zarar veremezler. Onlara acı bir azap vardır.

Şaban Piriş

İmana bedel inkârı tercih edenler Allah’ın dînine hiç bir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır.

Suat Yıldırım

İman karşılığında inkârı satın alanlar, Allah'a hiçbir zarar vermezler. Onlar için acı bir azâb vardır.

Süleyman Ateş

Onlar, imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Allah'a hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azab vardır.

Tefhim-ul Kuran

İmanlarını inkârla değiştirenler bununla Allah'a hiçbir zarar vermiş olmazlar. Onlar için acı bir azap vardır.

Ümit Şimşek

İman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a herhangi bir biçimde asla zarar veremezler. Korkunç bir azap vardır onlar için.

Yaşar Nuri Öztürk

Şurası muhakkak ki, imanı bırakıp küfre yapışanlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz, iman karşılığında inkârı satın alanlar hiçbir sûrette Allah'a zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.

Bayraktar Bayraklı

İman karşılığında küfrü satın alanlar hiçbir surette Allah'a zarar veremezler. Tersine onları şiddetli bir azap beklemektedir.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiç bir zarar veremezler. Onlar için elim bir azap vardır.

Kadri Çelik

İmana karşılık küfrü satın alan (akıldan yoksun zavallı)lar, Allah’a, (O’nun davasına ve Rasûlü’ne) hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için pek büyük bir azap vardır.

Ali Ünal

Elbette ki imana karşılık küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir şeyle zarar veremezler. Doğrusu onlar için çok acıklı bir azap vardır!

Harun Yıldırım

İman karşılığında inkarı satın alanlar, Allah'a hiç bir zarar veremezler; onları da acıklı bir azap bekler.

Mustafa İslamoğlu

Iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır.

Sadık Türkmen

Elbette ki inkar etmeyi, iman etmeye karşılık olarak satın alanlar, böyle yapmakla Allah'a zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azap vardır.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki îmân karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şey ile asla zarar veremezler. Ve onlar için “Elîm Azap” vardır.

İmam İskender Ali Mihr