Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾


ÂLİ İMRÂN SURESİ 2. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

allâhu lâ ilâhe (lâ ).....illâ huve el hayyu el kayyûmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
allâhu Allah
lâ ilâhe ilâh yoktur
(lâ ).....illâ ...'den başka (yoktur)
huve O
el hayyu daima hayatta
el kayyûmu ezelî ve ebedî olan, herşeyi yöneten (idare eden)

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).

ÂLİ İMRÂN SURESİ 2. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.

Diyanet İşleri

Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.

Adem Uğur

Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur, sadece "HÛ" (HÛ ismi, hüviyet-i Zât'a işaret eden isimdir ki birçok yerde önce "HÛ" denerek hüviyet-i Zât'ın âlemlerden ve tüm mânâlarla kayıtlanmaktan berî olduğu vurgulanır, sonra O'nda açığa çıkan bir özelliğe işaret eden isim belirtilir, sözü edilen konuya bağlı olarak); Hayy'dır (hayatın kendisidir) ve Kayyum'dur (âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder).

Ahmed Hulusi

O Allah’tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O’dur. Ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Varlık âlemini ayakta tutan ve düzenini elinde bulunduran O’dur.

Ahmet Tekin

Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.

Ahmet Varol

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir.

Ali Bulaç

Allah O Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.

Ali Fikri Yavuz

Allah, Ondan baska tanri olmayan, diri, her an yaratiklarini gozetip durandir.

Bekir Sadak

Allah (Bir'dir), O'ndan başka ilâh yoktur. O hep diridir, kudretiyle (varlık âlemini) tutup duran, gözetip koruyandır O..

Celal Yıldırım

Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.

Diyanet İşleri (eski)

Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.

Diyanet Vakfi

ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.

Edip Yüksel

Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o

Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'tan başka tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten odur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır.

Seyyid Kutub

Tanrı... O'ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir.

Gültekin Onan

Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).

Hasan Basri Çantay

Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (ezelî ve ebedî hayat sâhibi olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır.

Hayrat Neşriyat

Allah, O'ndan başka hiç bir İlah yoktur. Hayy ve Kayyum'dur.

İbni Kesir

ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olan, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcı!

Muhammed Esed

Allah Teâlâ ki, O'ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O'dur.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah O Allah'tır ki, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyum'dur. (Ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir. Zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup, bütün varlıklar O'nunla kâimdir).

Ömer Öngüt

Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.

Şaban Piriş

Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O’dur, kayyûm O’dur.

Suat Yıldırım

Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.

Süleyman Ateş

Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.

Tefhim-ul Kuran

Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur. O Hayydır Kayyûmdur.

Ümit Şimşek

Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah, kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır.

Abdullah Parlıyan

Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır!

Bayraktar Bayraklı

(1-2) Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olandır, (her şeyi) hakkıyla gözetip yönetendir.

Cemal Külünkoğlu

Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip durandır.

Kadri Çelik

Allah: yoktur O’ndan başka ilâh; Hayy (ezelîebedî mutlak hayat sahibi)dir; Kayyûm (varlığı hem kendinden, hem de kendi kendine kaim olan)dır.

Ali Ünal

Kendisinden başka ilah olmayan Allah; Hayy'dır, Kayyum’dur.

Harun Yıldırım

Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, mutlak diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağıdır.

Mustafa İslamoğlu

Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diri’dir, Kayyum’dur (Ölümsüz Başkan’dır, İmparator’dur).

Sadık Türkmen

Allah, kendisinden başka ilah olmayan, sonsuz hayat sahibi, her şeyin yönetimi ve gözetimi elinde olandır.

İlyas Yorulmaz

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).

İmam İskender Ali Mihr