Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾


ÂLİ İMRÂN SURESİ 58. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

zâlike netlû-hu aleyke minel âyâti vez zikri el hakîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
zâlike bu, işte bu
netlû-hu onu tilâvet ediyoruz, okuyoruz
aleyke sana, senin üzerine
minel âyâti ...dan, âyetler, kanıtlar, deliller
vez zikri ve, öğüt, Kur'ân, zikir
el hakîmi hikmetli

Bu sana tilavet ettiklerimiz (anlattıklarımız), âyetlerden ve Hakîm olan (hüküm ve hikmet içeren) Zikir’dendir.

ÂLİ İMRÂN SURESİ 58. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.

Diyanet İşleri

Bunları, sana âyetlerimizden ve doğrulukla hükmeden Kur'ân'dan okuyoruz.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Resûlüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.

Adem Uğur

İşte bu bilgiler, (sana gayb olan geçmiş olaylara) işaretler ve hikmetli zikirdir (olayların hikmetini açıklamaktır).

Ahmed Hulusi

Bu bilgileri biz sana âyetlerden ve hikmetlerle dolu hükümranlık sağlayan, okunması ibadet olan, övünç kaynağı, muhkem Kur’ân’dan okuyoruz.

Ahmet Tekin

Bizim sana okuduğumuz bu şeyler ayetlerden ve hikmetli zikir (Kur'an-ı Kerim)'dendir. [9]

Ahmet Varol

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr'den (Kur'an'dan) okuyoruz.

Ali Bulaç

Geçmiş peygamberlere âit bu hükümleri âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan Cebrâil vasıtasıyla biz sana okuyoruz.

Ali Fikri Yavuz

Sana okudugumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet dolu Kuran'dandir.

Bekir Sadak

İşte bu, sana okuduğumuz âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dan (indirdiklerimiz)dır.

Celal Yıldırım

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet dolu Kuran'dandır.

Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.

Diyanet Vakfi

Sana bu okuduklarımız, ayetlerden ve hikmetli mesajdandır.

Edip Yüksel

İşte o hüküm, biz onu sana bu âyetlerden ve hikmetli zikirden peyderpey okuyoruz.

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte o hükmü, Biz sana bu ayetlerde ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan aşama aşama okuyoruz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte bu sana okuduğumuz, âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sana okuduğumuz bu kıssalar ve direktifler, ayetlerden ve hikmetli zikirdendirler.

Seyyid Kutub

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kuran'dan) okuyoruz.

Gültekin Onan

(Bu hükümler, bu vak'alar yok mu?) biz bunları sana âyetlerden, hikmet dolu Kur'andan okuyoruz.

Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) Bu (anlatılanlar) ki, onu sana âyetlerden ve hikmetli olan zikirden(Kur’ândan) okuyoruz.

Hayrat Neşriyat

İşte bunları; sana, ayetlerden bir hikmet dolu Kur'an' dan okuyoruz.

İbni Kesir

Bu bildirdiklerimiz, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.

Muhammed Esed

Bunu sana âyetlerden ve zikr-i hakîmden tilâvet ediyoruz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! İşte bunları sana âyetlerden ve hikmet dolu Zikir'den okuyoruz.

Ömer Öngüt

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet sahibi, Zikir/Kur’an’dandır.

Şaban Piriş

Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vak’alar, sana bildirdiğimiz âyetlerden ve hikmet dolu Kur’ân’dandır.

Suat Yıldırım

İşte bu sana okuduğumuz, o âyetlerden ve o hikmetli Zikir(Kitap)dandır.

Süleyman Ateş

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr'den (Kur'an'dan) okuyoruz.

Tefhim-ul Kuran

İşte bu kıssalar, sana okuduğumuz âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.

Ümit Şimşek

İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir'den okuduğumuzdur.

Yaşar Nuri Öztürk

Bu bildirdiklerimiz sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.

Abdullah Parlıyan

Bu bildirdiklerimizi, sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dan okuyoruz.

Bayraktar Bayraklı

(Ey Muhammed!) Bu bildirdiklerimiz, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.

Cemal Külünkoğlu

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kur'an'dan) okuyoruz.

Kadri Çelik

İşte (ey Rasûlüm,) bütün bu gerçekleri sana birer âyet ve o hikmet yüklü, doğruluğu açık ve kesin Zikr’e (Kur’ân’a) dahil olarak okuyoruz.

Ali Ünal

İşte bu okuduğumuz hikmetli zikirden ve ayetlerdendir.

Harun Yıldırım

Bütün bunlar, sana bildirdiğimiz mesajlardan ve hikmetli haberlerdendir.

Mustafa İslamoğlu

(Ey Muhammed!) Bunu Biz sana ayetlerden ve Hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.

Sadık Türkmen

Bu, sana okuduklarımız, her şeye hüküm veren (Allah)ın öğütleri ve ayetleridir.

İlyas Yorulmaz

Bu sana tilavet ettiklerimiz (anlattıklarımız), âyetlerden ve Hakîm olan (hüküm ve hikmet içeren) Zikir’dendir.

İmam İskender Ali Mihr