Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir.


يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾


ÂLİ İMRÂN SURESİ 74. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yahtassu bi rahmeti-hî men yeşâu ve allâhu zû el fadli el azîmi
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yahtassu tahsis eder
bi rahmeti-hî rahmetini
men yeşâu dilediği kimse, dilediğine
ve allâhu ve Allah
zû el fadli fazl sahibi
el azîmi büyük

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah, “Büyük Fazl” sahibidir.

ÂLİ İMRÂN SURESİ 74. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir.

Diyanet İşleri

Dilediğini rahmetiyle tahsis eder ve Allah, büyük bir lütuf ve ihsân sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.

Adem Uğur

Rahmetini (dilediğinden) dilediğine has kılar! Allâh Aziym fazl sahibidir.

Ahmed Hulusi

Allah rahmetini, peygamberliği ve lütfunu, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere verir, tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

Ahmet Tekin

Rahmetini dilediğine özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ahmet Varol

O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.

Ali Bulaç

Allah dilediği kimseye rahmetiyle imtiyaz verir (Peygamberlik veya İslâm dinini bahşeder). Allah çok büyük ihsan sahibidir.

Ali Fikri Yavuz

«ahmetini diledigine tahsis eder, Allah buyuk, bol nimet sahibidir".

Bekir Sadak

O, rahmetini dilediğine has kılar, (hakkı, nakdini dilediğine lâyık görür). Allah çok büyük iyilik, nîmet ve yardım sahibidir.

Celal Yıldırım

'Rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük, bol nimet sahibidir'.

Diyanet İşleri (eski)

Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.

Diyanet Vakfi

Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.

Edip Yüksel

Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder, daha Allah çok büyük fazıl sahibidir

Elmalılı Hamdi Yazır

Rahmeti ile dilediğine ayrıcalık verir, Allah çok büyük nimet sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve kerem sahibidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O rahmetini dilediğinin tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah'ın lütfu büyüktür.

Seyyid Kutub

O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Tanrı büyük 'lutuf ve ihsan' (fazl) sahibidir.

Gültekin Onan

O, kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet saahibidir.

Hasan Basri Çantay

Rahmetini dilediğine tahsîs eder. Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.

Hayrat Neşriyat

Dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah, en büyük lütuf sahibidir.

İbni Kesir

dilediğine rahmetini bağışlar; ve Allah, lütfunda sınırsızdır."

Muhammed Esed

Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Ve Allah Teâlâ pek büyük fazl sahibidir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.

Ömer Öngüt

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.

Şaban Piriş

Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inâyet sahibidir."

Suat Yıldırım

Rahmetini dilediğine has kılar. Allâh, büyük lutuf ve ikram sâhibidir.

Süleyman Ateş

O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl) ' sahibidir.

Tefhim-ul Kuran

O, dilediğini rahmetiyle seçkin kılar. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir.

Ümit Şimşek

Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk

Dilediğine rahmetini bağışlar. Dünyada ve ahirette en büyük nimetler de O'nundur.

Abdullah Parlıyan

“Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah üstün lütuf sahibidir.”

Bayraktar Bayraklı

O, rahmetini (peygamberliği, kitabı ve mucizeyi) dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

Cemal Külünkoğlu

“Dilediğini rahmetine özgü kılar, Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.”

Kadri Çelik

Rahmetini, (bu arada, vahiy ve peygamberliği kullarından) kimi dilerse ona has kılar. Allah, çok büyük fazl sahibidir (karşılıksız lütf u ihsanda bulunmada pek cömerttir).

Ali Ünal

Rahmetini dilediğine has kılar. Doğrusu Allah çok büyük lütuf sahibidir.

Harun Yıldırım

Dilediğine rahmetini bağışlar: zaten Allah muazzam lütuf sahibidir.

Mustafa İslamoğlu

O rahmetini dilediğine (seçtiği Rasûllerine) has kılar/verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Sadık Türkmen

Allah rahmeti ile dilediği kimseyi özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.

İlyas Yorulmaz

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah, “Büyük Fazl” sahibidir.

İmam İskender Ali Mihr