Mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. Sûre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, dişi örümcek demektir.


فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾


ANKEBÛT SURESİ 15. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe enceynâ-hu ve ashâbe es sefîneti ve cealnâ-hâ âyeten li el âlemîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe o zaman, böylece, sonra
enceynâ-hu biz onu kurtardık
ve ve
ashâbe sahip, halk
es sefîneti gemi
ve cealnâ-hâ ve onu kıldık
âyeten âyet, ibret
li el âlemîne âlemler için, âlemlere

Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu, âlemlere âyet (ibret) kıldık.

ANKEBÛT SURESİ 15. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Biz de onu (Nûh’u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık.

Diyanet İşleri

Onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu, âlemlere ibret olarak yaptık.

Abdulbaki Gölpınarlı

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Adem Uğur

Onu ve gemi halkını kurtardık ve onu insanlar için bir ibret kıldık.

Ahmed Hulusi

Fakat biz Nûh’u ve gemilerdekileri kurtardık. Bunu âlemlere, insanlara ibret ve uyarı haline getirdik.

Ahmet Tekin

Onu ve gemi halkını ise kurtardık ve bunu alemler için bir ibret kıldık.

Ahmet Varol

Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk.

Ali Bulaç

Biz de onu (Nûh’u) ve gemi arkadaşlarını kurtardık; ve gemiyi alemlere bir ibret yaptık.

Ali Fikri Yavuz

Ama Biz, Nuh'u ve gemide bulunanlari kurtardik ve bunu dunyalara bir ibret kildik.

Bekir Sadak

Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bu olayı bütün milletlere ibret ve öğüt kıldık.

Celal Yıldırım

Ama Biz, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu dünyalara bir ibret kıldık.

Diyanet İşleri (eski)

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Diyanet Vakfi

Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.

Edip Yüksel

Binnetice onu ve gemi arkadaşlarını necâta çıkardık ve o gemiyi âlemlere bir âyet kıldık

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonunda onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret kıldık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Buna karşılık Nuh'u ve gemidekileri kurtararak bu olayı bütün insanların ders alacakları bir mucize yaptık.

Seyyid Kutub

Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet kılmış olduk.

Gültekin Onan

Fakat biz onu da, gemi arkadaşlarını da selâmete erdirmiş ve bunu aalemlere bir ibret yapmışızdır.

Hasan Basri Çantay

Fakat onu ve gemi halkını kurtardık ve onu (o gemiyi ve o tûfânı) âlemlere bir ibret kıldık.

Hayrat Neşriyat

Ama Biz; onu da, gemi arkadaşlarını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet yaptık.

İbni Kesir

fakat Nuh'u ve o'nunla birlikte gemide bulunanların tümünü kurtardık ve bunu, (hatırlayıp ders almaları için) bütün insanların önüne (rahmetimizin) bir işareti olarak koyduk.

Muhammed Esed

Fakat Biz onu ve gemi arkadaşlarını necâta erdirdik ve onu (O hadiseyi) âlemler için bir ibret kıldık.

Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Ömer Öngüt

Nuh’u ve gemide bulunanları kurtardık; bunu insanlığa bir ibret kıldık.

Şaban Piriş

Onu ve gemide bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık.

Suat Yıldırım

Onu ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi âlemlere bir ibret yaptık.

Süleyman Ateş

Böylece biz onu da, gemi halkını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış oldu.

Tefhim-ul Kuran

Nuh'u ve gemi ahalisini ise kurtardık; o gemiyi de âlemlere bir âyet yaptık.

Ümit Şimşek

Biz, Nûh'u ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi âlemlere ibret yaptık.

Yaşar Nuri Öztürk

Biz Nuh'u ve O'nunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu hatırlayıp ders almaları için, bütün insanlığa bir ibret kıldık.

Abdullah Parlıyan

Fakat Nûh'u ve onunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu, bütün insanlara bir ders kıldık.

Bayraktar Bayraklı

Biz de onu (Nuh'u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Cemal Külünkoğlu

Böylece biz onu da gemi halkını da kurtardık ve bunu âlemlere bir ayet kılmış olduk.

Kadri Çelik

Buna karşılık, Nuh’u ve Gemi’de O’nunla beraber olanları kurtardık ve o gemiyi de, o hadiseyi de (arkadan gelecek) bütün insanlar için bir ibret vesilesi yaptık.

Ali Ünal

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Harun Yıldırım

Fakat onu ve gemi yârânının tümünü kurtardık; ve bunu bütün bir insanlığa (ibretlik) bir belge kıldık.

Mustafa İslamoğlu

Nihayet biz onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık. Bunu âlemler için bir ibret yaptık.

Sadık Türkmen

Nuh'u ve gemide olanları kurtardık ve bu olayı bütün zamanlara (alemlere) bir ibret yaptık.

İlyas Yorulmaz

Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu, âlemlere âyet (ibret) kıldık.

İmam İskender Ali Mihr