Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾


BAKARA SURESİ 12. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

e lâ inne-hum hum el mufsidûne ve lâkin lâ yeş'urûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
e lâ değil mi, (öyle) değil mi
inne-hum muhakkak ki onlar, gerçekten onlar
hum onlar
el mufsidûne fesat çıkaranlar
ve ve
lâkin lâkin, fakat
lâ yeş'urûne (şuurunda) bilincinde olmazlar,

Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar, onlar değil mi? Ve lâkin farkında değiller.

BAKARA SURESİ 12. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.

Diyanet İşleri

Bilin ki onlardır fesatçılar ama anlamazlar.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.

Adem Uğur

Biline ki, kesinlikle onlar ifsat edenlerdir (olayı olması gerekenden saptıranlar); ne var ki bunun şuurunda değillerdir.

Ahmed Hulusi

Aldanmayın, onlar, asıl onlar Allah’ın emrine karşı gelmeleri, isyanları sebebiyle bozguncudurlar. Fakat yaptıklarının farkında değiller.

Ahmet Tekin

İyi bilinmelidir ki, asıl bozguncular onlardır ama bunun bilincinde değillerdir.

Ahmet Varol

Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler.

Ali Bulaç

İyi bilin ki, onlar, ortalığı ifsad edenlerdir. Lâkin şuurları yok, farkında değillerdir.

Ali Fikri Yavuz

Iyi bilin ki, asil bozguncular kendileridir, lakin farkinda degillerdir.

Bekir Sadak

Haberiniz olsun ki, onlar, onlardır ancak fesadçılar, ama farkında değillerdir.

Celal Yıldırım

İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir.

Diyanet İşleri (eski)

Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin anlamazlar.

Diyanet Vakfi

Oysa onlardır asıl bozguncu; farkında bile değiller.

Edip Yüksel

Ha! Doğrusu bunlar ortalığı ifsat edenlerdir bunlar lâkin şuurları yok farkında değillerdir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ha! Doğrusu bunlar ortalığı karıştıranlardır. Fakat şuurları olmadığından farkında değillerdir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İyi bilin ki, onlar ortalığı bozanların ta kendileridir, fakat anlamazlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

İyi bilesiniz ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, fakat bunun farkında değildirler...

Seyyid Kutub

Oysa asıl bozguncular / fesad çıkarıcılar onlardır; bilincinde (şuurunda) bile değiller.

Gültekin Onan

Gözünü aç, onlar muhakkak ki fesadcıların ta kendileridir. Fakat şuurlarını işletmezler.

Hasan Basri Çantay

Dikkat edin! Şübhesiz ki onlar, müfsidlerin (bozguncuların) ta kendileridir, fakat idrâk etmezler.

Hayrat Neşriyat

Bilesin ki onlar, fesadçıların ta kendileridir de bunun farında değiller.

İbni Kesir

Gerçekte onlar yozlaşmaya ve çürümeye yol açan kimselerdir, ama bunu (kendileri de) idrak etmezler.

Muhammed Esed

Haberiniz olsun ki müfsid olan şahıslar, onların kendileridir. Fakat bunu anlamazlar.

Ömer Nasuhi Bilmen

İyi bilin ki asıl ortalığı ifsat edenler kendileridir. Lâkin anlamazlar.

Ömer Öngüt

İyi bilin ki asıl bozguncular kendileridir, fakat farkında değillerdir.

Şaban Piriş

Gözünüzü açın, bunlar bozguncuların ta kendileridir, lâkin şuurları yok, farkında değiller.

Suat Yıldırım

İyi bilin ki, onlar bozgunculardır; fakat anlamazlar.

Süleyman Ateş

Haberiniz olsun; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler.

Tefhim-ul Kuran

Dikkat edin, onlar bozguncuların tâ kendisidir; lâkin bunun bilincinde değillerdir.

Ümit Şimşek

Dikkat edin, gerçekte onlar, bozgun getirenlerin ta kendileridir de bunun bilincinde olmuyorlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Dikkat edin, gerçekte onlar bozgunculardır ama anlamazlar.

Abdullah Parlıyan

Onların bozguncu olduklarını iyi bilin. Lâkin onlar bunun farkında değillerdir.

Bayraktar Bayraklı

İyi bilin ki, onlar yozlaşmaya ve çürümeye yol açan kimselerdir ama bunun kendileri de farkında değillerdir.

Cemal Külünkoğlu

İyi bilin ki asıl fesat çıkaranlar kendileridir, lakin bilincinde değillerdir.

Kadri Çelik

Asla! Hiç kuşkusuz onlar bozguncuların ta kendileridir ama, (gerçek idrakten yoksun bulundukları için, neyin ıslah neyin bozgunculuk olduğunun) farkında değillerdir.

Ali Ünal

Dikkat edin! Doğrusu onlar fesat çıkaranların tâ kendileridir, ne var ki onlar farkında değiller…

Harun Yıldırım

Aman dikkat, kesinlikle onlar fesatçıların ta kendileridirler, ama bunun farkında dahi değiller.

Mustafa İslamoğlu

Iyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değiller.

Sadık Türkmen

Hâlbuki! Yeryüzünü bozguna uğratanlar onlar değil mi? Fakat bunun bilincinde değiller.

İlyas Yorulmaz

Gerçekten onlar, fesat çıkaranlar, onlar değil mi? Ve lâkin farkında değiller.

İmam İskender Ali Mihr