Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾


BAKARA SURESİ 131. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

iz kâle lehu rabbu-hu eslim kâle eslemtu li rabbi el âlemîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
iz kâle dediği zaman, demişti
lehu ona
rabbu-hu onun Rabbi
eslim teslim ol
kâle dedi
eslemtu ben teslim oldum
li rabbi el âlemîne âlemlerin Rabbine

Rabbi ona: “Teslim ol!” dediği zaman “Ben, âlemlerin Rabbine teslim oldum.” dedi

BAKARA SURESİ 131. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Diyanet İşleri

O zaman Rabbi, İbrahîm'e, râm ol, teslîm ol dedi. İbrahîm dedi ki: Âlemlerin Rabbine teslîm oldum.

Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Alemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.

Adem Uğur

Hani Ona Rabbi: "Teslim ol" demiş, O da: "Âlemlerin Rabbi'ne teslimim" demişti (İbrahim'e Âlemlerin Rabbi'ne teslim durumunda olduğu fark ettirilmişti).

Ahmed Hulusi

Yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzenlerini veren, koruyan, kontrol eden Rabbi ona:
'İslâm’ı yaşayan müslüman ol, bana teslim olarak hükmüme razı ol' buyurunca,
'Ben yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzenlerini veren, koruyan, kontrol eden, âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine teslim olarak hükmüne razı oldum, İslâm’ı yaşayan müslüman oldum.' dedi.

Ahmet Tekin

Rabbi ona: 'Teslim ol!' dediğinde 'Alemlerin Rabbine teslim oldum' demişti.

Ahmet Varol

Rabbi ona: "Teslim ol" dediğinde (O:) "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti.

Ali Bulaç

İbrahim (Aleyhisselâma) Rabbi: “- Benim emrime teslim ol.” buyurduğu zaman o şöyle demişti: “- Kendimi âlemlerin Rabbine teslim ettim.”

Ali Fikri Yavuz

Rabbi ona: «Teslim ol» buyurdugunda, «Alemlerin Rabbine teslim oldum» demisti.

Bekir Sadak

Ve hani Rabbin ona: «Teslimiyette devam et!» deyince, o da, «âlemlerin Rabbine teslim olup (boyun eğdim)» demişti.

Celal Yıldırım

Rabbi ona: 'Teslim ol' buyurduğunda, 'Alemlerin Rabbine teslim oldum' demişti.

Diyanet İşleri (eski)

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Âlemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.

Diyanet Vakfi

Rabb'i, kendisine 'Teslim ol,' dediğinde; 'Evrenlerin Rabbine teslim oldum,' diye karşılık vermişti.

Edip Yüksel

Rabbı ona İslâm emrini verince, teslim oldum Rabbilâlemine dedi

Elmalılı Hamdi Yazır

Rabbi ona: «Bana teslim ol!» emrini verince, o da: «Alemlerin Rabbine teslim oldum.» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Rabbi ona, «İslâm ol!» emrini verince, o «Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum.» dedi.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hani Rabbi ona; «Teslim ol» buyurunca o da; «Ben alemlerin Rabbine teslim oldum» dedi.

Seyyid Kutub

Rabbi ona: "Teslim ol" dediğinde (O:) "Alemlerin rabbine teslim oldum" demişti.

Gültekin Onan

Rabbi ona: «(Kendini Hakka) teslim et» dediği zaman o, «Âlemlerin Rabbine teslim oldum» demişdi.

Hasan Basri Çantay

Bir zaman Rabbi ona: '(İhlâs ve îmân ile emirlerime) teslîm ol!' buyurduğunda, (o da:) 'Âlemlerin Rabbine teslîm oldum' demişti.

Hayrat Neşriyat

Hani, Rabbı ona; teslim ol buyurduğu zaman, o da, alemlerin Rabbına teslim oldum, demişti.

İbni Kesir

Rabbi, O'na: "Bana teslim ol!" dediğinde; "(Sana), bütün alemlerin Rabbine teslim oldum!" diye cevap verdi.

Muhammed Esed

Hani o vakit ki İbrahim'e Rabb-i Kerîm'i «İslâm ol!» dedi. O da, «Alemlerin Rabbine teslim oldum (ümurumu O'na tefviz ettim)», dedi.

Ömer Nasuhi Bilmen

Rabbi ona: “Teslim ol!” dediği zaman o, “Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum. ” demişti.

Ömer Öngüt

Rabbi, O’na “teslim ol” dediği zaman: -Alemlerin Rabbine teslim oldum, demişti.

Şaban Piriş

Rabbi ona: "Kendini canı gönülden Hakka teslim et!" deyince o derhal: "Âlemlerin Rabbine teslim oldum" demişti.

Suat Yıldırım

Rabbi ona: "İslâm ol!" demişti, "Âlemlerin Rabbine teslim oldum." dedi.

Süleyman Ateş

Rabbi ona: «Teslim ol» deyince (o:) «Alemlerin Rabbine teslim oldum» demişti.

Tefhim-ul Kuran

Rabbi ona 'Teslim ol' dediğinde, o da 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum' cevabını vermişti.

Ümit Şimşek

Rabb'i ona, "Müslüman olup bana teslim ol!" dediğinde o şu cevabı vermişti: "Teslim oldum âlemlerin Rabb'ine!"

Yaşar Nuri Öztürk

Rabbi İbrahim'e: “Bana teslim ol” dediğinde; “Bütün alemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Abdullah Parlıyan

Hani Rabbi, İbrâhim'e, “Teslim ol!” deyince, o da, “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Bayraktar Bayraklı

Hani, Rabbi ona: “(Hakka) teslim ol!” buyurduğu zaman, o da (hiç tereddüt etmeden): “Âlemlerin Rabbine teslim oldum,” diye cevap vermişti.

Cemal Külünkoğlu

Hani Rabbi ona, “Teslim ol” dediğinde, “Âlemlerin Rabbi'ne teslim oldum” demişti.

Kadri Çelik

Rabbisi ona, “Bütün varlığınla teslim ol!” buyurduğu zaman O, “Âlemlerin Rabbi’ne bütün varlığımla teslim oldum.” demiş (ve gerçekten tam teslim olmuştu.)

Ali Ünal

Rabbi ona: "Teslim ol!" diye buyurduğunda: “Âlemlerin Rabbine teslim oldum" demişti.

Harun Yıldırım

"Rabbi ona 'teslim ol' dediğinde, karşılığı şu oldu: Alemlerin Rabbine teslim oldum."

Mustafa İslamoğlu

Rabbi ona: “Teslim ol” dediğinde; “Alemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

Sadık Türkmen

İbrahim'e Rabbi “Teslim ol” demişti de, o “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.

İlyas Yorulmaz

Rabbi ona: “Teslim ol!” dediği zaman “Ben, âlemlerin Rabbine teslim oldum.” dedi

İmam İskender Ali Mihr