Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾


BAKARA SURESİ 18. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summun sağır
bukmun dilsiz
umyun kör
fe hum artık onlar
lâ yerciûne (onlar) dönmezler, dönemezler

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler.

BAKARA SURESİ 18. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

Diyanet İşleri

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, doğru yola dönemezler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Adem Uğur

Sağırdırlar (algılamaları kilitlenmiştir), dilsizdirler (hakikati dillendirmezler), kördürler (apaçık hakikati algılayamazlar); onlar hakikatlerine dönemezler!

Ahmed Hulusi

Onların duyan kulakları Hakk’ı duymuyor. Konuşan dilleri Hakk’ı konuşmuyor. Gören gözleri hakikati görmüyor. Bu sebeple Hakk’a dönemiyorlar.

Ahmet Tekin

Bunlar sağırdırlar, kördürler ve dilsizdirler. Artık girdikleri yoldan geriye dönmezler.

Ahmet Varol

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler.

Ali Bulaç

Onlar, sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizdirler (imanı ikrar etmezler), kördürler (anlayış gözü ile hakkı ayırdetmezler), artık onlar (bu hallerinden) dönmezler.

Ali Fikri Yavuz

Sagirdirlar, dilsizdirler, kordurler, bu yuzden dogru yola donmezler.

Bekir Sadak

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (doğru yola) dönmezler.

Celal Yıldırım

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden doğru yola dönmezler.

Diyanet İşleri (eski)

Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Diyanet Vakfi

Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler.

Edip Yüksel

sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, artık bunlar dönmezler

Elmalılı Hamdi Yazır

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık bunlar, dönmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden geri dönemezler.

Seyyid Kutub

Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler; artık onlar dönmezler (rücu).

Gültekin Onan

(Onlar) sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık (Hakka) dönmezler.

Hasan Basri Çantay

(Onlar) sağırdırlar (hakkı işitmezler), dilsizdirler (hakkı söylemezler), kördürler(hakikati görmezler). Bu yüzden onlar (hakka) dönemezler.

Hayrat Neşriyat

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.

İbni Kesir

Onlar, sağır, dilsiz, kördürler; ve (artık) geriye dönüşleri de yoktur.

Muhammed Esed

Onlar birtakım sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık onlar (o dalâletten) dönmezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.

Ömer Öngüt

Onlar sağır, dilsiz kör kalarak bir daha dönmezler.

Şaban Piriş

Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler.

Suat Yıldırım

(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (Hakk'a) dönmezler.

Süleyman Ateş

(Onlar) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı dönmezler.

Tefhim-ul Kuran

Artık sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; geri de dönemezler.

Ümit Şimşek

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.

Yaşar Nuri Öztürk

İnanmış gibi görünen o gizli inkârcılar sağır, dilsiz, kördürler; artık doğru yola, hakka dönmezler.

Abdullah Parlıyan

Onlar manen sağır, dilsiz ve kördür; gerçeğe dönmezler.

Bayraktar Bayraklı

Onlar sağırdırlar (ilahi mesajları duymazlar), dilsizdirler (gerçekleri konuşmazlar) ve kördürler (hakkı görmezler). Bu sebeple onlar (dalaletten hidayete) dönemezler.

Cemal Külünkoğlu

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden (hakka) dönmezler.

Kadri Çelik

(Gecenin karanlığı içinde ne bir ses, ne bir sada duyulmadığı ve esasen kulakları da her türlü yardım ve hayır sesine kapalı olduğu için) sağırdırlar; (hiçbir şey duymadıkları için) dilsizdirler, konuşamazlar; (doğruyu, aydınlığı görmelerine mani olacak şekilde gözlerine perde indiği ve karanlıklara gömülü bulundukları için) kördürler; artık bu halden kurtulup, geriye (ışığa) dönmeleri de mümkün değildir.

Ali Ünal

Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; artık onlar dönemezler.

Harun Yıldırım

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler: artık onlar (hakikate) dönemezler.

Mustafa İslamoğlu

Sağırdırlar (gerçekleri işitmek istemiyorlar), dilsizdirler (doğruları söylemek istemiyorlar), (üstüne üstlük gerçeklere karşı da) kördürler. Artık onlar (doğru yola) dönmüyorlar.

Sadık Türkmen

(Kendilerine yol gösterici olmadığı için) Sağır, dilsiz ve kör kalmışlar, kendi başlarına asla doğru olana dönemezler.

İlyas Yorulmaz

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar dönemezler.

İmam İskender Ali Mihr

Onlar sağırdırlar (hakkı işitmezler.) Dilsizdirler (inandıklarını söylemezler.) Kördürler (gerçekleri görmezler) artık doğru yola dönmezler.

Abdullah Aydın

Sağırdırlar; dilsizdirler, kördürler. Bu sebeple (onlar, doğru yola) dönmezler.

Ahmet Davudoğlu

(Onlar) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (gerçeğe) dönüş de yapamazlar.

Ali Arslan

(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka, doğru yola) dönmezler.

Arif Pamuk

Onlar hakkı duymazlar, hakkı söylemezler, hakkı görmezler, dalâletten hidayete dönmezler.

Ayntabî Mehmet Efendi

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler ve geri de dönemiyorlar.

Bahaeddin Sağlam

Onlar, sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Diyanet Vakfı (1993)

(Onlar rûhen) sağır, dilsiz ve kördürler. Artık (bulundukları sapıklıktan Hakk'a) dönmezler.

Hasan Tahsin Feyizli

Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden geri de dönmezler.

Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay

“(Onlar) sağırdır, tattır, kördür. Hem de onlar dönmezler.”

Hüseyin Kaleli

Sağır, dilsiz ve kördürler: gece karanlığında bir ses işitmez, kimseye bir şey işittiremez, bağırsalar da yardıma gelen olmaz, yollarını bulamazlar. Çabaladıkça batar, o musibetten kurtulup geri dönemezler.

İsmail Mutlu, Şaban Döğen

Onlar sağırdırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Bir Heyet

Onlar, sağır dilsiz ve kördür. Artık geri dönemezler.

Nedim Yılmaz

Sağır dilsiz ve kördürler onlar onun için dönemezler.

Ömer Rıza Doğrul

(Onlar), sağırdırlar; dilsizdirler; kördürler. (Bir daha Hakka) dönmezler.

Talat Koçyiğit

Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık dönmezler.

Ziya Kazıcı, Necip Taylan