Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾


BAKARA SURESİ 227. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve in azemû et talâka fe inne allâhe semîun alîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve in azemû ve eğer azmederlerse
et talâka boşama
fe o zaman, artık
inne allâhe muhakkak ki Allah
semîun en iyi işiten
alîmun en iyi bilen

Ve (bu tür yemin edenler), eğer boşamaya azmederlerse (kesin karar verirlerse), o taktirde muhakkak ki Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.

BAKARA SURESİ 227. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Boşamayı kurmuşlarsa şüphe yok ki Allah duyar ve bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir.

Adem Uğur

Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allâh Semi'dir, Aliym'dir (niyetlerini bilir).

Ahmed Hulusi

Boşanmaya karar verirlerse, Allah’ın, onların sözlerini işittiğini, maksatlarını bildiğini hatırınızdan çıkarmayın.

Ahmet Tekin

Eğer boşamayı amaçlarlarsa şüphesiz ki, Allah işitendir, bilendir.

Ahmet Varol

(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar). Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

Ali Bulaç

Bu türlü yemin edenler eğer kadınlarını boşamaya karar verirlerse onu yerine getirirler. Şüphesiz Allah söylediklerini işidici (niyetlerini) gerçekten bilcidir.

Ali Fikri Yavuz

sayet bosanmaya kararli iseler, bilsinler ki Allah suphesiz isitir ve bilir.

Bekir Sadak

Yok eğer boşamaya azmederlerse, (o takdirde boşayabilirler.) Şüphesiz ki Allah her şeyi işiten ve bilendir..

Celal Yıldırım

Şayet boşanmaya kararlı iseler, bilsinler ki Allah şüphesiz işitir ve bilir.

Diyanet İşleri (eski)

Eğer (müddeti içinde dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah işitir ve bilir.

Diyanet Vakfi

Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir.

Edip Yüksel

Yok eğer talâka azmetmişlerse şüphesiz Allah söylediklerini işidir, kurduklarını bilir

Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak, eğer boşanmaya karar verirlerse, şüphesiz Allah, söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Yok eğer boşamaya karar vermişlerse, şüphesiz ki Allah söylediklerini işitir, kurduklarını bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer boşanmaya karar verirlerse kuşku yok ki Allah işiten ve bilendir.

Seyyid Kutub

(Yok) Eğer boşanmada kararlı davranırlarsa (boşanırlar). Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.

Gültekin Onan

Eğer (o suretle yemîn edenler ric'at etmeyib de kadınlarını) boşamıya karar verirlerse (ayrılırlar). Şübhesiz Allah (onların sözlerini) hakkıyle işidici, (niyyetlerini) gerçekden bilicidir.

Hasan Basri Çantay

Eğer boşamaya karar verirlerse, artık muhakkak ki Allah, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir.

Hayrat Neşriyat

Şayet boşanmaya karar verirlerse, muhakkak Allah Semi'dir, Alim'dir.

İbni Kesir

Ama eğer ayrılmaya kararlı iseler, unutmayın ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

Muhammed Esed

Ve eğer talaka azmederlerse muhakkak Allah-ü Azîmü'şşân semîdir, alîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Eğer boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir.

Ömer Öngüt

Eğer boşanmaya karar verirlerse şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Şaban Piriş

Yok eğer boşanmaya azmederlerse, bilsinler ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Suat Yıldırım

Eğer boşamağa kesin karar verirlerse, şüphesiz Allâh işitendir, bilendir.

Süleyman Ateş

(Yok) Eğer boşamada kararlı davranırsa (boşanırlar) . Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.

Tefhim-ul Kuran

Eğer boşanmaya azmederlerse, şüphesiz ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Ümit Şimşek

Eğer boşamaya kesin karar vermişlerse, şüphesiz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk

Eğer boşanmaya kesin kararlı iseler, Allah herşeyi işitendir, herşeyi bilendir.

Abdullah Parlıyan

Eğer boşamaya karar verirlerse, şüphesiz Allah işitendir; bilendir.

Bayraktar Bayraklı

Eğer (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki, Allah, (her şeyi) hakkıyla işitendir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Cemal Külünkoğlu

Yok eğer boşanmaya karar verirlerse, (bilsinler ki) Allah şüphesiz işitendir, bilendir.

Kadri Çelik

Eğer (süre dolar da) boşanmaya karar verirlerse, Allah (her ne söylerseniz) çok iyi işitendir; (ne söyleyip ne yaptığınızı ve niçin yaptığınızı) çok iyi bilendir; (dolayısıyla bunun şuurunda olarak davranın.)

Ali Ünal

Şayet boşanmaya karar verirlerse. Şüphesiz Allah Semi'dir, Alîm'dir.

Harun Yıldırım

Ama eğer ayrılmaya karar verirlerse, bilsinler ki Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.

Mustafa İslamoğlu

Eğer, (yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını) boşamaya karar verirlerse (ayrılırlar). Biliniz ki; Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Sadık Türkmen

Eğer boşanmaya kesin kararlı iseler, Allah işiten ve her şeyi bilendir.

İlyas Yorulmaz

Ve (bu tür yemin edenler), eğer boşamaya azmederlerse (kesin karar verirlerse), o taktirde muhakkak ki Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.

İmam İskender Ali Mihr