Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾


BAKARA SURESİ 242. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kezâlike yubeyyinu allâhu lekum âyâti-hi lealle-kum ta'kılûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kezâlike işte böyle
yubeyyinu beyan ediyor, açıklıyor
allâhu Allah
lekum sizin için, size
âyâti-hi kendi âyetleri
lealle-kum umulur ki böylece siz
ta'kılûne akıl edersiniz

Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz.

BAKARA SURESİ 242. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

Diyanet İşleri

İşte Allah, aklınız ersin diye size âyetlerini böyle apaçık bildirir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah size işte böylece âyetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.

Adem Uğur

İşte Allâh sizler için yaşam kurallarını böylece açıklıyor ki belki akledersiniz.

Ahmed Hulusi

Bunları açıkladığı gibi, Allah size âyetlerini, ibadetleri, şer’î hükümleri de açıklıyor ki, aklınızı kullanarak düşünebilesiniz, şer’î hükümlerin hikmetini anlayıp, size emrolunanları uygulayasınız.

Ahmet Tekin

Allah size belki akıl edersiniz diye ayetlerini böylece açıklamaktadır.

Ahmet Varol

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; ki akıl erdiresiniz.

Ali Bulaç

İşte akıllarınız ersin diye; Allah size âyetlerini böyle açıklıyor.

Ali Fikri Yavuz

Allah ayetlerini dusunesiniz diye boylece aciklamaktadir.*

Bekir Sadak

Allah böylece size âyetlerini açıklıyor; ola ki aklınızı kullanırsınız.

Celal Yıldırım

Allah ayetlerini düşünesiniz diye böylece açıklamaktadır.

Diyanet İşleri (eski)

Allah size işte böylece âyetlerini açıklar ki düşünüp hakikati anlayasınız.

Diyanet Vakfi

Düşünesiniz diye ALLAH ayetlerini böyle açıklar.

Edip Yüksel

İşte akıllarınız irsin diye Allah size âyetlerini böyle beyan buyuruyor

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte akıllarınız ersin diye Allah, size ayetlerini böyle açıklıyor.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

İşte akıllarınız ersin diye, Allah size âyetlerini böylece açıklıyor.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah ayetlerini size böyle açık açık anlatıyor ki, düşünesiniz.

Seyyid Kutub

İşte Tanrı size ayetlerini böyle açıklar ki akledesiniz.

Gültekin Onan

İşte Allah akıllarınız ersin diye size âyetlerini böyle açıklar.

Hasan Basri Çantay

Allah size âyetlerini böyle iyice açıklar ki akıl erdiresiniz.

Hayrat Neşriyat

İşte Allah, aklınız ersin diye ayetlerini bu şekilde beyan ediyor.

İbni Kesir

Aklınızı kullan(mayı öğren)meniz için Allah size mesajlarını böyle açıklıyor.

Muhammed Esed

İşte Allah Teâlâ âyetlerini böyle beyan buyuruyor, tâ ki aklınızla düşünüp anlayasınız.

Ömer Nasuhi Bilmen

Böylece Allah size âyetlerini açıklar. Umulur ki düşünüp hakikatı anlarsınız.

Ömer Öngüt

Düşünesiniz diye Allah, ayetlerini size böyle açıklar.

Şaban Piriş

Böylece, düşünesiniz diye Allah size âyetlerini iyice açıklar.

Suat Yıldırım

Düşünesiniz diye Allâh size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

Süleyman Ateş

İşte Allah, size ayetlerini böyle açıklar; umulur ki akıl erdirirsiniz.

Tefhim-ul Kuran

Düşünüp de anlarsınız diye, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.

Ümit Şimşek

Aklınızı işletmeniz ümidiyle Allah, ayetlerini size işte böyle açıklıyor.

Yaşar Nuri Öztürk

Allah düşünüp gerçekleri anlıyasınız diye, size mesajlarını böyle açıklıyor.

Abdullah Parlıyan

Aklınızı kullanasınız diye Allah size âyetlerini böyle açıklıyor.

Bayraktar Bayraklı

İşte Allah, akıllarınızı kullanarak düşünesiniz diye mesajlarını size böyle açıklıyor.

Cemal Külünkoğlu

Allah, ayetlerini düşünesiniz diye böylece açıklamaktadır.

Kadri Çelik

Allah, âyetlerini sizin için böyle açıklıyor ki, akledip onlardaki hikmetleri anlayasınız ve gereğince davranasınız.

Ali Ünal

Allah ayetlerini sizin için işte böyle iyice açıklıyor ki akledesiniz.

Harun Yıldırım

İşte Allah aklınızı kullanabilesiniz diye, size mesajlarını böyle açıklıyor.

Mustafa İslamoğlu

Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.

Sadık Türkmen

Siz akledesiniz diye Allah ayetlerini böyle açıklıyor.

İlyas Yorulmaz

Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz.

İmam İskender Ali Mihr