Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾


BAKARA SURESİ 244. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kâtilû fî sebîlillâhi (sebîli allâhi) ve a'lemû enne allâhe semîun alîmun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kâtilû ve savaşın
fî sebîlillâhi (sebîli allâhi) Allah'ın yolunda
ve a'lemû ve bilin
enne allâhe Allah'ın ..... olduğunu
semîun en iyiişiten
alîmun en iyi bilen

Allah’ın yolunda savaşın. Allah’ın Sem’î (en iyi işiten), Alîm (en iyi bilen) olduğunu bilin!

BAKARA SURESİ 244. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.

Diyanet İşleri

Allah yolunda vuruşun, savaşın ve bilin ki Allah, şüphesiz duyar, bilir.

Abdulbaki Gölpınarlı

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.

Adem Uğur

Allâh yolunda savaşın ve iyi bilin ki Allâh Semi' ve Aliym'dir.

Ahmed Hulusi

Allah yolunda İslâm uğrunda savaşın. Allah’ın her şeyi işittiğini ve her şeyi bilebileceğini bilin.

Ahmet Tekin

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, Allah duyandır, bilendir.

Ahmet Varol

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Ali Bulaç

Allah yolunda düşmanla savaşın ve bilin ki, Allah kemâliyle işiticidir, bilicidir.

Ali Fikri Yavuz

Allah yolunda savasin; bilin ki Allah istir ve bilir.

Bekir Sadak

Allah yolunda savaşın, bilin ki Allah elbette işitir ve bilir.

Celal Yıldırım

Allah yolunda savaşın; bilin ki Allah işitir ve bilir.

Diyanet İşleri (eski)

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.

Diyanet Vakfi

ALLAH yolunda savaşın. Bilesiniz ki ALLAH İşitir, Bilir.

Edip Yüksel

O halde Allah yolunda çarpışın ve Allahın semi' alîm olduğunu bilin.

Elmalılı Hamdi Yazır

O halde Allah yolunda çarpışın ve Allah'ın işiten ve bilen olduğunu bilin!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O halde Allah yolunda çarpışın ve bilin ki Allah, her şeyi işitir ve bilir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Allah yolunda savaşınız ve Allah'ın herşeyi işittiğini ve bildiğini biliniz.

Seyyid Kutub

Tanrı yolunda savaşın ve bilin ki kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.

Gültekin Onan

Allah yolunda muhaarebe edin. Bilin ki şübhesiz Allah hakkıyle işidici, kemâliyle bilicidir.

Hasan Basri Çantay

O hâlde Allah yolunda savaşın ve bilin ki şübhesiz Allah, Semî' (hakkıyla işiten)dir, Alîm (hakkıyla bilen)dir.

Hayrat Neşriyat

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah Semi'dir, Alim'dir.

İbni Kesir

Öyleyse Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

Muhammed Esed

Ve Allah yolunda muhârebede bulunun ve biliniz ki, Allah Teâlâ semîdir, alîmdir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, Allah işitendir, bilendir.

Ömer Öngüt

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten, bilendir.

Şaban Piriş

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işitir, her şeyi hakkıyla bilir!

Suat Yıldırım

Allâh yolunda savaşın ve bilin ki Allâh, işitendir, bilendir.

Süleyman Ateş

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah işitendir, bilendir.

Tefhim-ul Kuran

Siz de Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Ümit Şimşek

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah, her şeyi duyar, her şeyi bilir.

Yaşar Nuri Öztürk

Öyleyse Allah yolunda savaşın ve bilin ki, Allah herşeyi işiten ve herşeyi bilendir.

Abdullah Parlıyan

Öyleyse Allah yolunda savaşınız ve biliniz ki Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir.

Bayraktar Bayraklı

Allah yolunda (zulmü ve haksızlığı ortadan kaldırıncaya kadar) savaşın ve bilin ki Allah (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Cemal Külünkoğlu

Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah şüphesiz işitendir bilendir.

Kadri Çelik

(Ölüm korkusuyla hareket etmeyin ve) Allah yolunda savaşın; bilin ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Ali Ünal

Allah yolunda savaşın ve bilin ki, şüphesiz Allah Semi'dir, Alîm'dir!

Harun Yıldırım

O halde Allah yolunda savaşın! Ama unutmayın ki, Allah her şeyi tarifsiz işitendir, her şeyi sınırsız bilendir.

Mustafa İslamoğlu

Allah izin verdiği için, size savaş açanlarla savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.

Sadık Türkmen

Allah yolunda savaşın. Bilin ki Allah, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

İlyas Yorulmaz

Allah’ın yolunda savaşın. Allah’ın Sem’î (en iyi işiten), Alîm (en iyi bilen) olduğunu bilin!

İmam İskender Ali Mihr