Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾


BAKARA SURESİ 42. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lâ telbisû el hakka bi el bâtılı ve entum ta'lemûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lâ telbisû ve karıştırmayın, gizleyip örtmeyin
el hakka hakk, gerçek
bi el bâtılı bâtıl ile 4 - ve tektumû
ve entum ve siz
ta'lemûne biliyorsunuz

Ve hakkı bâtıl ile karıştırmayın (örtmeyin) ve hakkı gizlemeyin. Ve (çünkü) siz biliyorsunuz.

BAKARA SURESİ 42. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.

Diyanet İşleri

Doğruyu bâtılla karıştırıp da bile bile gerçeği unutup gizlemeyin.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

Adem Uğur

Gerçeği (Hakk'ı), aslı olmayana (bâtıla) karıştırmayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği gizliyorsunuz!

Ahmed Hulusi

Gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba, hak düzene, bâtıl karıştırmayın. Bile bile hakikati, Muhammed’in hak peygamber olduğunu, ilâhî hükümleri gizlemeyin.

Ahmet Tekin

Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Ahmet Varol

Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.

Ali Bulaç

Hakkı bâtıla karıştırıp da bile bile gizlemeyin (Peygamber A.S.V’ın vasfını Tevrat’da bulmadık diye hakkı örtmeyin).

Ali Fikri Yavuz

Hakki batila karistirmayin ve bile bile hakki gizlemeyin.

Bekir Sadak

Bildiğiniz halde hakkı bâtıla karıştırıp gerçeği gizlemeyin.

Celal Yıldırım

Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Diyanet İşleri (eski)

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

Diyanet Vakfi

Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin.

Edip Yüksel

hakkı batılla bulayıp da bile bile hakkı gizlemeyin

Elmalılı Hamdi Yazır

Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hakk'ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Bile bile batılı hakkın üzerine örtüp hakkı bakışlardan gizlemeyin.

Seyyid Kutub

Hakkı batıl ile örtmeyin (libas) ve hakkı gizlemeyin (tektümülhakka). Siz biliyorsunuz. (VEYA: Bildiğiniz halde hakkı batıl ile örtmeyin ve...) (VEYA: ...bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin)

Gültekin Onan

Kendiniz bilib dururken Hakkı baatıla karıştırıb da gerçeği gizlemeyin.

Hasan Basri Çantay

Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin!

Hayrat Neşriyat

Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile siz gerçeği gizlemeyin.

İbni Kesir

Hakkı batıl ile örtüp bile bile gizlemeyin.

Muhammed Esed

Ve hakkı bâtıl ile örtüp karıştırmayın. Ve hakkı saklamayın. Halbuki siz bilirsiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hakkı bâtıl ile karıştırmayın, bilerek hakkı gizlemeyin.

Ömer Öngüt

Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin.

Şaban Piriş

Batılı hakka karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin!

Suat Yıldırım

Bile bile gerçeği bâtılla bulayıp hakkı gizlemeyin.

Süleyman Ateş

Hakkı batıl ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin.

Tefhim-ul Kuran

Hakkı bâtıl ile karıştırmayın; bile bile hakkı gizlemeyin.

Ümit Şimşek

Hakkı batılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk

Bile bile gerçekleri değersiz ve geçersiz şeylerle örtüp gizlemeyin

Abdullah Parlıyan

Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayınız ve hakkı gizlemeyiniz.[16]

Bayraktar Bayraklı

Bilerek hakkı batıl ile örtüp, gerçeği gizlemeyin.

Cemal Külünkoğlu

Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.

Kadri Çelik

(Ellerinizle Kitaba ilavelerde ve o Kitapta değiştirmelerde bulunup, sonra da bunları Allah’a mal etme, kelimeleri asıl manâlarından saptırma, gerçeği gizleme, bile bile yanlış ve yalan şahitlikte bulunup yanlış hüküm verme gibi yollarla) hakkı bâtılla karıştırmayın ve (yaptığınız işin ne manâya geldiğini, gizlediğinizin hak ve Hz. Muhammed’in rasûl, hem de son ve gelmesini beklediğiniz rasûl olduğunu) bile bile hakkı gizlemeyin.

Ali Ünal

Hakkı bâtılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin!

Harun Yıldırım

Hakkı batılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin!

Mustafa İslamoğlu

Ve hak ile batılı (birbirine) karıştırmayın. Ve siz hakkı bile bile gizlemeyin.

Sadık Türkmen

Hakkı (Kur'an'ı) yanlışlarla örtmeyin, bildiğiniz halde doğruları saklamayın.

İlyas Yorulmaz

Ve hakkı bâtıl ile karıştırmayın (örtmeyin) ve hakkı gizlemeyin. Ve (çünkü) siz biliyorsunuz.

İmam İskender Ali Mihr