Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾


BAKARA SURESİ 43. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve ekîmû es salâte ve âtû ez zekâte ve erkeû mea er râkiîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve ekîmû ve ikame edin, gereği üzere yerine getirin
es salâte namaz
ve âtû ve verin
ez zekâte zekât
ve erkeû ve rükû edin
mea beraber
er râkiîne rukû edenler

Ve namazı kılın (ikame edin) ve zekâtı verin. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin.

BAKARA SURESİ 43. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

Diyanet İşleri

Namaz kılın, zekât verin, rükû edin rükû edenlerle.

Abdulbaki Gölpınarlı

Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

Adem Uğur

Salâtı ikame edin (âfakî ve enfüsî yönelişi yaşayın), zekâtı (size bağışlananın bir kısmını karşılıksız) verin; rükû edenlerle beraber rükû edin.  (Varlığınızdaki Allâh Esmâ'sının azametini hissedip, tespih edin ve bunun nefsin hakikati olan Muhıyt tarafından algılandığını, rükûdan kalkıp "semi'Allahu. . . . . . " derken fark edin. )

Ahmed Hulusi

Namazları âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Rükû’ ederek namaz kılanlarla birlikte siz de, rükûa vararak, namazlarınızı cemaatle kılın, saygıyla Allah’ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte siz de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katılın.

Ahmet Tekin

Namazı kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

Ahmet Varol

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

Ali Bulaç

(Müslümanların namazı gibi) namaz kılın, onlar gibi zekât verin ve rükû eden müminlerle rükû edin (Cemaate devam edin).

Ali Fikri Yavuz

Namazi kilin, zekati verin, ruku edenlerle birlikte ruku edin.

Bekir Sadak

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû' edenlerle beraber rükû' edin.

Celal Yıldırım

Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.

Diyanet İşleri (eski)

Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

Diyanet Vakfi

Namazı gözetin, zekatı verin ve eğilenlerle birlikte eğilin.

Edip Yüksel

hem namazı dürüst kılın ve zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin

Elmalılı Hamdi Yazır

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Namazı kılın, zekâtı verin ve rukûa varanlarla birlikte siz de rukûa', varın.

Seyyid Kutub

Namazı gözetin (kıyam), zekatı verin ve eğilenlerle / rüku edenlerle (ma'arrakiiyn) birlikte eğilin / rüku edin (verkeu).

Gültekin Onan

Dosdoğru namaz kılın, zekât verin, rükû' eden (mümin) lerle birlikde rükû' edin (cemaate devam edin).

Hasan Basri Çantay

Hem namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve rükû' edenlerle berâber rükû' edin!

Hayrat Neşriyat

Namazı kılın, zekatı verin, rüku' edenlerle birlikte rüku edin.

İbni Kesir

Namazda dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız yardımda bulunun ve namazda rüku edenlerle birlikte rüku edin.

Muhammed Esed

Ve namazı kılınız, zekâtı da veriniz ve rüku' edenler ile beraber rüku' ediniz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.

Ömer Öngüt

Namazı kılın, zekatı verin, (Allah’ın emrine) boyun eğenlerle boyun eğin.

Şaban Piriş

Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.

Suat Yıldırım

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle (Allâh'ın huzûrunda eğilenlerle) beraber eğilin.

Süleyman Ateş

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.

Tefhim-ul Kuran

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükûa varın.

Ümit Şimşek

Namazı kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Yaşar Nuri Öztürk

Namaza dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız mâlî yardım olan zekatı verin. Allah'ın huzurunda rükû ederek eğilenlerle beraber eğilin.

Abdullah Parlıyan

Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz.

Bayraktar Bayraklı

Namazda dikkatli ve devamlı olun, zekâtı verin ve rükû eden (mü'min)lerle birlikte siz de rüku edin.

Cemal Külünkoğlu

Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Kadri Çelik

Şartlarına tam riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan namazı kılın ve zekâtı tastamam verin. (Müslümanlardan kopuk, ayrı bir grup oluşturmayın ve böyle ayrı bir grup olarak değil,) rükû edenlerle (namazlarını tastamam yerine getiren Müslümanlar cemaatiyle birlikte) rükû edin.

Ali Ünal

Bir de namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin!

Harun Yıldırım

Namazı istikametle kılın, zekatı gönlünüzden kopararak verin, Allah'a rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!

Mustafa İslamoğlu

Hem namazı gereği gibi kılın ve Zekâtı (çalışıp üreterek) verin ve Rüku edenlerle/gönülden boyun eğenlerle birlikte, siz de gönülden boyun eğin/rüku edin…

Sadık Türkmen

Namazı kılın, zekâtı verin ve Rablerine saygı ile eğilenlerle birlikte sizde eğilin.

İlyas Yorulmaz

Ve namazı kılın (ikame edin) ve zekâtı verin. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin.

İmam İskender Ali Mihr