Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾


BAKARA SURESİ 53. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve iz âteynâ mûsa el kitâbe ve el furkâne lealle-kum tehtedûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve iz âteynâ ve biz vermiştik
mûsa Musa
el kitâbe kitap
ve ve
el furkâne furkan, hakkı bâtıldan ayırma, idrak
lealle-kum umulur ki siz böylece diye
tehtedûne hidayete erersiniz

Ve, umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa (a.s)’a kitap ve furkan vermiştik.

BAKARA SURESİ 53. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hani, doğru yolu tutasınız diye Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) ve Furkan’ı vermiştik.

Diyanet İşleri

Doğru yolu bulasınız diye bir vakit Mûsâ'ya kitap ve doğruyla eğriyi ayırt eden hükümler verdik.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik.

Adem Uğur

Hani Musa'ya Kitabı (varlığın hakikati bilgisini) ve Furkan'ı (doğrularla yanlışları ayırt etme yetisini - bilgisini) vermiştik; gerçeğe yönelesiniz diye.

Ahmed Hulusi

Mûsâ’ya kutsal kitabı vermiştik. Hakkı bâtıldan, helâli haramdan, imanı küfürden ayıran bilgileri içeren şeriat ve mûcizeler vermiş, düşmanına karşı zafer ihsan etmiştik. Doğru yolu bulup tercih edersiniz diye sizi uyarmıştık.

Ahmet Tekin

Doğru yola girersiniz diye Musa'ya kitabı ve furkanı verdik. [8]

Ahmet Varol

Ve hidayete eresiniz diye Musa'ya Kitab'ı ve Furkan'ı verdik.

Ali Bulaç

Ve hatırlayın ki, biz Musâ’yı Tevrât’ı ve hak ile bâtıl arasını ayıran Furkan’ı vermiştik ki, (sapıklıktan kurtulup) doğru yolu bulasınız.

Ali Fikri Yavuz

Dogru yola gidesiniz diye Musa'ya hakki batildan ayiran Kitabi vermistik.

Bekir Sadak

Ve hani doğru yola erişesiniz diye Musa'ya kitap ve furkanı vermiştik.

Celal Yıldırım

Doğru yola gidesiniz diye Musa'ya hakkı batıldan ayıran Kitabı vermiştik.

Diyanet İşleri (eski)

Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik.

Diyanet Vakfi

Yola gelmeniz için de Musa'ya kitabı ve yasayı verdik.

Edip Yüksel

Ve bir vakit Musaya o kitabı ve fürkanı verdik, gerekti ki doğru gidecektiniz

Elmalılı Hamdi Yazır

Ve bir vakit Musa'ya o Kitab'ı ve Furkan'ı verdik, gerekirdi ki, doğru yolda gidesiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Ve hani bir zamanlar Musa'ya o kitabı ve furkanı verdik, gerekirdi ki, doğru yolda gidesiniz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hani doğru yola gelesiniz diye Musa'ya Kitab'ı ve Furkan'ı verdik.

Seyyid Kutub

Ve hidayete ermeniz için de Musa'ya kitabı ve furkanı verdik.

Gültekin Onan

Hani Musâya, (sapıklıkdan ayrılıb) doğru yola gelesiniz diye, («Tur» da) o kitabı (Tevrâtı) ve Furkaanı (Hak ile batılı ayırd eden hükümleri) vermişdik.

Hasan Basri Çantay

Hani Mûsâ’ya Kitâb’ı ve (hak ile bâtılı ayıran) Furkan’ı vermiştik, tâ ki hidâyete eresiniz.

Hayrat Neşriyat

Hani, Musa'ya; hidayete eresiniz diye kitab ve furkan vermiştik.

İbni Kesir

Ve (hatırlayın), Musa'ya ilahi kelamı -(böylece) doğruyu yanlıştan ayırt etmek için (kullanacağı) ölçüyü -vermiştik ki doğru yola yönelesiniz;

Muhammed Esed

Ve bir vakitte Mûsa'ya kitap ve furkan vermiştik. Tâ ki hidâyete eresiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Doğru yolu bulup hidayete erişesiniz diye Musa'ya Kitap ve furkan (hak ile bâtılı birbirinden ayıran ölçü) vermiştik.

Ömer Öngüt

Doğru yola gelesiniz diye Musa’ya kitabı ve furkanı vermiştik.

Şaban Piriş

Mûsâ’ya Kitap ve Furkan’ı verdik, ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz.

Suat Yıldırım

Yola gelesiniz diye Mûsâ'ya Kitap ve furkan (gerçekle bâtılı birbirinden ayıran ölçü) vermiştik.

Süleyman Ateş

Ve (yine) hidayete erersiniz diye Musa'ya Kitabı ve Furkanı verdik.

Tefhim-ul Kuran

Doğru yolu bulmanız için de Musa'ya kitabı ve hak ile bâtılı ayırt eden delilleri vermiştik.

Ümit Şimşek

İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Mûsa'ya Kitap'ı ve furkanı/hakla batılı ayıran mesajı vermiştik.

Yaşar Nuri Öztürk

Ve hatırlayın, Musa'ya Tevrat'ı ve doğruyu yanlıştan fark ettiren ölçüyü vermiştik ki, böylece doğruya yönelesiniz.

Abdullah Parlıyan

Hani biz, doğru yolu bulasınız diye Mûsâ'ya kitâbı ve furkânı vermiştik.[20]

Bayraktar Bayraklı

Hani, Musa'ya; doğru yolu bulmanız ve hak ile batılı ayırt etmeniz için deliller vermiştik.

Cemal Külünkoğlu

Hani hidayet bulursunuz diye Musa'ya da kitabı ve furkanı vermiştik.

Kadri Çelik

Yine hatırlayın ki, artık tam olarak yolunuzu bulur ve istikametinizi korursunuz diye Musa’ya, (buzağıyı ilâh edinmeniz üzerine elinden bıraktığı) Kitabı ve onu uygulama ilim, firaset, dirayet ve ölçülerini (Furkan) verdik.

Ali Ünal

Hani belki hidâyete erersiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkanı vermiştik.

Harun Yıldırım

Yine doğru yolu bulmakta kılavuz edinmeniz için Musa'ya hakkı batıldan ayıran Kitabı vermiştik.

Mustafa İslamoğlu

Hani, musa’ya o Kitabı vermiştik ve Furkan’ı da... Umulur ki, doğru yolu bulmuş olursunuz.

Sadık Türkmen

Musa'ya doğru ile yanlışın ayırt edilmesini sağlayan kitabı verdik ki, bununla doğru yolu bulabilesiniz.

İlyas Yorulmaz

Ve, umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa (a.s)’a kitap ve furkan vermiştik.

İmam İskender Ali Mihr