Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır.


وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾


BAKARA SURESİ 99. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinâtin ve mâ yekfuru bi-hâ illâ el fâsikûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve lekad ve andolsun
enzelnâ biz indirdik
ileyke sana
âyâtin âyetler
beyyinâtin beyan edilenler, beyyineler, deliller
ve mâ yekfuru ve inkâr etmezler
bi-hâ onu
illâ ancak, sadece, den başka
el fâsikûne fasıklar, îmân ettikten sonra küfre (fıska) düşenler

Ve andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. Ve bunları fâsıklardan başka kimse inkâr etmez.

BAKARA SURESİ 99. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder.

Diyanet İşleri

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. Onlara, ancak kötü işlerde bulunanlar kâfir olur.

Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder.

Adem Uğur

Andolsun ki biz sana apaçık deliller verdik; onları, orijindeki sâfiyeti (şartlanmalarıyla) bozulmuş olanlardan başkası inkâr etmez.

Ahmed Hulusi

Şanım hakkı için, sana hak peygamber olduğun ile ilgili çok açık âyetler, mûcizeler indirdik. Yalnızca doğru ve mantıklı düşünmeyi terkedenler, fâsıklar, günahkârlar, âsiler bunları inkâr eder.

Ahmet Tekin

Şüphesiz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.

Ahmet Varol

Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasıklardan başkası inkâr etmez.

Ali Bulaç

Biz, sana, ahkâmı açıklayan âyetler indirdik. Onları fasıklardan (kâfirlerden) başkaları inkâr etmez.

Ali Fikri Yavuz

And olsun ki, sana apacik ayetler indirdik. Onlari sadece yoldan cikmislar inkar eder.

Bekir Sadak

(Ey Peygamber!) And olsun ki. Biz sana (dünya nizamını, toplum düzenini sağlayan, hakkı bütün açıklığıyla yansıtan) apaçık âyetler indirdik. Onları ancak yoldan çıkan sapıklar inkâr eder.

Celal Yıldırım

And olsun ki, sana apaçık ayetler indirdik. Onları sadece yoldan çıkmışlar inkar eder.

Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder.

Diyanet Vakfi

Sana apaçık ayetler indirmekteyiz. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez.

Edip Yüksel

Şanım hakkı için sana çok açık âyetler: parlak mu'cizeler indirdik öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onlara kâfirlik etmez

Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, sana çok açık ayetler; Parlak mucizeler indirdik. Öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şanım hakkı için sana çok açık âyetler; parlak mucizeler indirdik. Öyle ki, iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkâr etmez.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Biz sana öyle gerçekler, açıklayıcı ayetler indirdik ki, onları sadece fasıklar inkâr eder.

Seyyid Kutub

Andolsun sana apaçık ayetler indirdik. Fasıklardan başkası bunlara küfretmez.

Gültekin Onan

Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları faasıklardan başkası inkâr etmez.

Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, sana apaçık âyetler indirdik! Hâlbuki onları fâsıklardan başkası inkâr etmez.

Hayrat Neşriyat

And olsun ki; biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.

İbni Kesir

Gerçekten Biz sana apaçık mesajlar indirdik ve onların gerçekliğini yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez.

Muhammed Esed

Şan-ı Akdesim hakkı için sana çok açık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başka bir kimse inkâr etmez.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Andolsun ki biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başkası inkâr etmez.

Ömer Öngüt

Andolsun biz, sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.

Şaban Piriş

Biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları yoldan çıkan sapıklardan başkası inkâr etmez.

Suat Yıldırım

Andolsun, sana apaçık âyetler indirdik, onları yoldan çıkmışlardan başkası inkâr etmez.

Süleyman Ateş

Andolsun (Ey Muhammed), biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasık olanlardan başkası inkâr etmez.

Tefhim-ul Kuran

Biz sana apaçık âyetler indirdik; yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.

Ümit Şimşek

And olsun, biz sana açık-seçik ayetler indirdik. Onları, pislik ve sapıklığa bulaşmış olanlardan başkası inkâr etmez.

Yaşar Nuri Öztürk

Gerçekten biz sana apaçık mesajlar indirdik ve onların gerçekliğini yoldan çıkmış olanlardan başkası örtbas etmez.

Abdullah Parlıyan

Andolsun ki, sana apaçık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başka kimse inkâr etmez.[26]

Bayraktar Bayraklı

Biz sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.

Cemal Külünkoğlu

Hiç şüphesiz sana apaçık ayetler indirdik. Onları sadece fasıklar inkâr eder.

Kadri Çelik

(Onların küfr ü inkârlarına üzülme!) Şurası bir gerçek ki sana, (senin risaletini, Kur’ân’ın Allah katından bir kitap olduğunu güneş gibi gösteren, güneş gibi kendi kendilerine delil olan) apaçık âyetler, parlak deliller indirdik. Bütün bu âyet ve delilleri, ancak (hâl, düşünce, bakış açısı ve yaşayışlarıyla) Sıratı Müstakîm’den sapmış ve apaçık günah işlemekten çekinmeyenler (fasıklar) görmezlikten, duymazlıktan gelir ve inkâr eder.

Ali Ünal

Andolsun sana apaçık âyetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkâr etmez!

Harun Yıldırım

Doğrusu biz sana hakikatin apaçık belgelerini indirdik: yoldan sapmış olanlardan başkası bunları inkar edemez.

Mustafa İslamoğlu

Andolsun, biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları ancak fasıklar (yoldan sapmışlar) inkâr eder.

Sadık Türkmen

Açıklayıcı ayetleri sana, elbetteki biz indirdik. Ancak Allah'ın açık ayetlerini, doğru yoldan çıkmış olanlar inkâr eder.

İlyas Yorulmaz

Ve andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. Ve bunları fâsıklardan başka kimse inkâr etmez.

İmam İskender Ali Mihr