Kur'an Mealleri sistemimizde Bekir Sadak adına kayıtlı 114 sure meali bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan ilgili sureyi seçerek Bekir Sadak meallerine ulaşabilirsiniz.


Kur'an Sırası Nuzül Sırası Nedir? Sure Adı Anlamı Sureyi Oku
1 5 FÂTİHA Başlangıç FÂTİHA Suresi Bekir Sadak Mealine Git
2 87 BAKARA İnek BAKARA Suresi Bekir Sadak Mealine Git
3 89 ÂLİ İMRÂN İmran Ailesi ÂLİ İMRÂN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
4 92 NİSÂ Kadınlar NİSÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
5 112 MÂİDE Ziyafet (Sofra) MÂİDE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
6 55 EN'ÂM Davar EN'ÂM Suresi Bekir Sadak Mealine Git
7 39 A'RÂF Orta Yer A'RÂF Suresi Bekir Sadak Mealine Git
8 88 ENFÂL Ganimetler ENFÂL Suresi Bekir Sadak Mealine Git
9 113 TEVBE Tövbe TEVBE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
10 51 YÛNUS Hz. Yunus YÛNUS Suresi Bekir Sadak Mealine Git
11 52 HÛD Hz. Hud HÛD Suresi Bekir Sadak Mealine Git
12 53 YÛSUF Hz. Yusuf YÛSUF Suresi Bekir Sadak Mealine Git
13 96 RA'D Gök Gürültüsü RA'D Suresi Bekir Sadak Mealine Git
14 72 İBRÂHÎM Hz. İbrahim İBRÂHÎM Suresi Bekir Sadak Mealine Git
15 54 HİCR Hicr HİCR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
16 70 NAHL Bal arısı NAHL Suresi Bekir Sadak Mealine Git
17 50 İSRÂ Gece Yürüyüşü İSRÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
18 69 KEHF Mağara KEHF Suresi Bekir Sadak Mealine Git
19 44 MERYEM Hz. Meryem MERYEM Suresi Bekir Sadak Mealine Git
20 45 TÂHÂ Ta-Ha TÂHÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
21 73 ENBİYÂ Peygamberler ENBİYÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
22 103 HACC Hac HACC Suresi Bekir Sadak Mealine Git
23 74 MU'MİNÛN Mü'minler MU'MİNÛN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
24 102 NÛR Nur NÛR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
25 42 FURKÂN Hak ile batılı ayıran FURKÂN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
26 47 ŞUARÂ Şairler ŞUARÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
27 48 NEML Karınca NEML Suresi Bekir Sadak Mealine Git
28 49 KASAS Kıssalar KASAS Suresi Bekir Sadak Mealine Git
29 85 ANKEBÛT Dişi Örümcek ANKEBÛT Suresi Bekir Sadak Mealine Git
30 84 RÛM Romalılar RÛM Suresi Bekir Sadak Mealine Git
31 57 LOKMÂN Hz. Lokman LOKMÂN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
32 75 SECDE Secde SECDE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
33 90 AHZÂB Gruplar AHZÂB Suresi Bekir Sadak Mealine Git
34 58 SEBE Sebe halkı SEBE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
35 43 FÂTIR Yaratan FÂTIR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
36 41 YÂSÎN Ya-Sin YÂSÎN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
37 56 SÂFFÂT Saf Tutanlar SÂFFÂT Suresi Bekir Sadak Mealine Git
38 38 SÂD Sad SÂD Suresi Bekir Sadak Mealine Git
39 59 ZUMER Zümreler ZUMER Suresi Bekir Sadak Mealine Git
40 60 MU'MİN Mü'min MU'MİN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
41 61 FUSSİLET Ayrıntılı FUSSİLET Suresi Bekir Sadak Mealine Git
42 62 ŞÛRÂ Danışma ŞÛRÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
43 63 ZUHRÛF Gösteriş, Süsler ZUHRÛF Suresi Bekir Sadak Mealine Git
44 64 DUHÂN Duman DUHÂN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
45 65 CÂSİYE Diz Çöküş CÂSİYE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
46 66 AHKÂF Kum Tepeleri AHKÂF Suresi Bekir Sadak Mealine Git
47 95 MUHAMMED Hz. Muhammed (S.A.V) MUHAMMED Suresi Bekir Sadak Mealine Git
48 111 FETİH Fetih FETİH Suresi Bekir Sadak Mealine Git
49 106 HUCURÂT Odalar HUCURÂT Suresi Bekir Sadak Mealine Git
50 34 KAF Kaf harfi KAF Suresi Bekir Sadak Mealine Git
51 67 ZÂRİYÂT Tozutup Savuran ZÂRİYÂT Suresi Bekir Sadak Mealine Git
52 76 TÛR Tur Dağı TÛR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
53 23 NECM Yıldız NECM Suresi Bekir Sadak Mealine Git
54 37 KAMER Ay KAMER Suresi Bekir Sadak Mealine Git
55 97 RAHMÂN Rahman RAHMÂN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
56 46 VÂKIA Olay VÂKIA Suresi Bekir Sadak Mealine Git
57 94 HADÎD Demir HADÎD Suresi Bekir Sadak Mealine Git
58 105 MUCÂDELE Mücadele MUCÂDELE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
59 101 HAŞR Toplanma HAŞR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
60 91 MUMTEHİNE İmtihan Eden MUMTEHİNE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
61 109 SAFF Saf Tutmak SAFF Suresi Bekir Sadak Mealine Git
62 110 CUMA Cuma CUMA Suresi Bekir Sadak Mealine Git
63 104 MUNÂFİKÛN Münafık MUNÂFİKÛN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
64 108 TEGÂBUN Aldanış TEGÂBUN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
65 99 TALÂK Boşanma TALÂK Suresi Bekir Sadak Mealine Git
66 107 TAHRÎM Yasaklama TAHRÎM Suresi Bekir Sadak Mealine Git
67 77 MULK Yönetim MULK Suresi Bekir Sadak Mealine Git
68 2 KALEM Kalem KALEM Suresi Bekir Sadak Mealine Git
69 78 HÂKKA Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet HÂKKA Suresi Bekir Sadak Mealine Git
70 79 MEÂRİC Yükselme yolları MEÂRİC Suresi Bekir Sadak Mealine Git
71 71 NÛH Hz. Nuh NÛH Suresi Bekir Sadak Mealine Git
72 40 CİNN Cin CİNN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
73 3 MUZZEMMİL Bürünen MUZZEMMİL Suresi Bekir Sadak Mealine Git
74 4 MUDDESSİR Gizlenen MUDDESSİR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
75 31 KIYÂME Diriliş KIYÂME Suresi Bekir Sadak Mealine Git
76 98 İNSÂN (DEHR) İnsan İNSÂN (DEHR) Suresi Bekir Sadak Mealine Git
77 33 MURSELÂT Gönderilenler MURSELÂT Suresi Bekir Sadak Mealine Git
78 80 NEBE Haber NEBE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
79 81 NÂZİÂT Söküp Çıkaranlar NÂZİÂT Suresi Bekir Sadak Mealine Git
80 24 ABESE Yüzünü ekşitti ABESE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
81 7 TEKVÎR Dolama TEKVÎR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
82 82 İNFİTÂR Parçalanma İNFİTÂR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
83 86 MUTAFFİFÎN Kandıranlar MUTAFFİFÎN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
84 83 İNŞİKAK Yarılma İNŞİKAK Suresi Bekir Sadak Mealine Git
85 27 BURÛC Burçlar BURÛC Suresi Bekir Sadak Mealine Git
86 36 TÂRIK Vuruşlu TÂRIK Suresi Bekir Sadak Mealine Git
87 8 A'LÂ En yüce A'LÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
88 68 GÂŞİYE Kuşatan GÂŞİYE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
89 10 FECR Tan Vakti FECR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
90 35 BELED Belde, şehir BELED Suresi Bekir Sadak Mealine Git
91 26 ŞEMS Güneş ŞEMS Suresi Bekir Sadak Mealine Git
92 9 LEYL Gece LEYL Suresi Bekir Sadak Mealine Git
93 11 DUHÂ Kuşluk Vakti DUHÂ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
94 12 İNŞİRÂH (ŞERH) Ferahlık İNŞİRÂH (ŞERH) Suresi Bekir Sadak Mealine Git
95 28 TÎN İncir TÎN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
96 1 ALAK Asılıp Tutunan ALAK Suresi Bekir Sadak Mealine Git
97 25 KADR (KADİR) Kadir KADR (KADİR) Suresi Bekir Sadak Mealine Git
98 100 BEYYİNE Apaçık delil BEYYİNE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
99 93 ZİLZÂL Deprem ZİLZÂL Suresi Bekir Sadak Mealine Git
100 14 ÂDİYÂT Hızlı koşan atlar ÂDİYÂT Suresi Bekir Sadak Mealine Git
101 30 KÂRİA Şiddetli Ses KÂRİA Suresi Bekir Sadak Mealine Git
102 16 TEKÂSUR Çoğalma Yarışı TEKÂSUR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
103 13 ASR Zaman ASR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
104 32 HUMEZE İnsanları arkadan çekiştiren HUMEZE Suresi Bekir Sadak Mealine Git
105 19 FÎL Fil FÎL Suresi Bekir Sadak Mealine Git
106 29 KUREYŞ Kureyş KUREYŞ Suresi Bekir Sadak Mealine Git
107 17 MÂÛN Yardımlaşma MÂÛN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
108 15 KEVSER Kevser KEVSER Suresi Bekir Sadak Mealine Git
109 18 KÂFİRÛN İnkarcılar KÂFİRÛN Suresi Bekir Sadak Mealine Git
110 114 NASR Yardım NASR Suresi Bekir Sadak Mealine Git
111 6 TEBBET (MESED) Kahrolsun (Bükülmüş ip) TEBBET (MESED) Suresi Bekir Sadak Mealine Git
112 22 İHLÂS İhlâs Makamı (6. Velâyet Kademesi, 27. basamak) İHLÂS Suresi Bekir Sadak Mealine Git
113 20 FELAK Sabah aydınlığı FELAK Suresi Bekir Sadak Mealine Git
114 21 NÂS İnsanlar NÂS Suresi Bekir Sadak Mealine Git