Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.


بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾


BURÛC SURESİ 19. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel ellezîne keferû tekzîbin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel ellezîne hayır onlar, ... olanlar
keferû inkâr ettiler
içinde
tekzîbin tekzip, yalanlama

Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

BURÛC SURESİ 19. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.

Diyanet İşleri

Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

Adem Uğur

Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

Ahmed Hulusi

Asıl inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Kurân’ı ve peygamberi yalanlama içinde bocaladıklarının haberi sana geldi mi?

Ahmet Tekin

Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.

Ahmet Varol

Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Ali Bulaç

Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmislerdir.

Bekir Sadak

Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk'ı) yalanlamakta..

Celal Yıldırım

Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.

Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

Diyanet Vakfi

İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

Edip Yüksel

Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.

Seyyid Kutub

Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Gültekin Onan

Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.

Hasan Basri Çantay

(19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)

Hayrat Neşriyat

Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.

İbni Kesir

Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:

Muhammed Esed

Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! O kâfirler yalanlayıp dururlar.

Ömer Öngüt

Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

Şaban Piriş

Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

Suat Yıldırım

Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.

Süleyman Ateş

Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Tefhim-ul Kuran

İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.

Ümit Şimşek

Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

Yaşar Nuri Öztürk

Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.

Abdullah Parlıyan

Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.

Bayraktar Bayraklı

Hayır, o inkârcılar hala (Hakk'ı) yalanlamaktadır.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

Kadri Çelik

Fakat o küfredenler yine de hakkı yalanlamada ısrar ediyorlar.

Ali Ünal

Hayır, küfürde ısrar edenler bir yalanlama içindeler.

Harun Yıldırım

Maalesef inkarı önyargı haline getirenler yalanlamakta ısrar etmişlerdir;

Mustafa İslamoğlu

Fakat doğrusu o inkârcılar bir yalanlama içindedirler.

Sadık Türkmen

Onlar, gelen mesajları yalanlamak ve onları inkar etmek için mücadele eden kimselerdi.

İlyas Yorulmaz

Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

İmam İskender Ali Mihr