Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.


بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾


BURÛC SURESİ 21. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

bel huve kur'ânun mecîdun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
bel hayır
huve o
kur'ânun Kur'ân
mecîdun yüce ve şerefli

Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır).

BURÛC SURESİ 21. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.

Diyanet İşleri

Hayır, o şerefli Kur'ân'dır.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.

Adem Uğur

Üstelik O, Kur'ân-ı Meciyd'dir.

Ahmed Hulusi

Onların söyledikleri doğru değil! O şerefli, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, okunan; şeytandan, değiştirilmekten, tahrif edilmekten korunan Kur’ân’dır.

Ahmet Tekin

Gerçek şu ki o, şerefli bir Kur'an'dır.

Ahmet Varol

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;

Ali Bulaç

(Onlar Kur’an’ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur’an’dır.

Ali Fikri Yavuz

(21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *

Bekir Sadak

Hayır, (gerçek onların iddia ettiği gibi değildir), bu (Kitap) çok şanlı şerefli Kur'ândır.

Celal Yıldırım

(21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.

Diyanet İşleri (eski)

(21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.

Diyanet Vakfi

Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır.

Edip Yüksel

Fakat o şanlı bir Kur'andır

Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Aksine, o şerefli bir Kur'an'dır.

Seyyid Kutub

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kurandır;

Gültekin Onan

Daha doğrusu (kâfirlerin tekzîb etdikleri) o (kitâb) çok şerefli bir Kur'andır,

Hasan Basri Çantay

Bil'akis o (yalanladıkları kitab), şerefli bir Kur’ân’dır.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu o; şanlı bir Kur'an'dır.

İbni Kesir

Yok yok, hayır! Bu (reddettikleri ilahi kelam) şerefli/soylu bir hitabedir,

Muhammed Esed

Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur'an'dır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! O şerefli bir Kur'an'dır.

Ömer Öngüt

-Hayır, o şerefli Kur'an'dır.

Şaban Piriş

(21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.

Suat Yıldırım

Hayır, (Kur'ân, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur'ân'dır.

Süleyman Ateş

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;

Tefhim-ul Kuran

Doğrusu, bu şânı pek yüce Kur'ân'dır.

Ümit Şimşek

İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.

Yaşar Nuri Öztürk

Daha doğrusu inkârcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur'ân'dır.

Abdullah Parlıyan

(21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]

Bayraktar Bayraklı

Doğrusu o çok şerefli bir Kur'an'dır.

Cemal Külünkoğlu

Hayır! O (Kitap), azamet sahibi bir Kur'an'dır.

Kadri Çelik

Onlar ne derse desin, o çok şerefli bir Kur’ân’dır, (vahyedilen ve okunan bir Kitaptır).

Ali Ünal

Hayır; o, çok şerefli bir Kur’an’dır.

Harun Yıldırım

Hepsinden öte bu şanlı şerefli bir hitaptır;

Mustafa İslamoğlu

Doğrusu o, şanlı bir Kur’an’dır,

Sadık Türkmen

Halbuki o (inkar ettikleri mesajlar) yüce bir Kur'an dı.

İlyas Yorulmaz

Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır).

İmam İskender Ali Mihr