Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.


فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾


BURÛC SURESİ 22. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

levhın mahfûzın
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
içinde, ...'de
levhın levha
mahfûzın muhafaza edilen

(O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

BURÛC SURESİ 22. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

Diyanet İşleri

Korunmuş levhada.

Abdulbaki Gölpınarlı

Levh-i Mahfuz'dadır.

Adem Uğur

Levh-i Mahfuz'dadır!

Ahmed Hulusi

Allah katında muhafaza edilen levhada, Levh-i Mahfuz’da yazılıdır.

Ahmet Tekin

Levh-i Mahfuz'dadır.

Ahmet Varol

Levh-i Mahfuz'dadır.

Ali Bulaç

Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).

Ali Fikri Yavuz

(21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *

Bekir Sadak

Levh-i Mahfûz'dadır.

Celal Yıldırım

(21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.

Diyanet İşleri (eski)

(21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.

Diyanet Vakfi

Korunmuş bir ana levhadadır.

Edip Yüksel

Bir Levh-ı Mahfuz'da.

Elmalılı Hamdi Yazır

Levh-i Mahfuz'dadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Levh-i Mahfuz'dadır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)'dır.

Seyyid Kutub

Levh-i Mahfuz'dadır.

Gültekin Onan

Ki mahfuuz bir levhadadır (o).

Hasan Basri Çantay

Levh-i Mahfûz’da (korunmuş bir levhada)dır.

Hayrat Neşriyat

Levh-i Mahfuz'dadır.

İbni Kesir

kaybolmayan bir levha üzerine (işlenmiş (bir hitabe)).

Muhammed Esed

Mahfûz olan bir levhadadır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Levh-i mahfuz'dadır.

Ömer Öngüt

Levh-i Mahfuz’dadır.

Şaban Piriş

(21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.

Suat Yıldırım

Korunan bir levhada (yazılı)dır.

Süleyman Ateş

Levh-i Mahfuz'dadır.

Tefhim-ul Kuran

O Levh-i Mahfuzda korunmuştur.

Ümit Şimşek

Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.

Yaşar Nuri Öztürk

Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır.

Abdullah Parlıyan

(21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]

Bayraktar Bayraklı

(O) korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.

Cemal Külünkoğlu

Levh-i Mahfuz'da (yazılı) bulunmaktadır.

Kadri Çelik

(Aslı) Levhı Mahfuz’da, (her türlü müdahaleden koruma altındadır ve her türlü bâtıldan uzaktır).

Ali Ünal

Levhi Mahfuz’dadır.

Harun Yıldırım

tarifsiz bir hafızada koruma altına alınmıştır.

Mustafa İslamoğlu

Korunmuş bir levhadadır!

Sadık Türkmen

Korunmuş sayfalar içinde (olan Kur'an)

İlyas Yorulmaz

(O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).

İmam İskender Ali Mihr