Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.


الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾


BURÛC SURESİ 9. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ellezî lehu mulku es semâvâti ve el ardı ve allâhu alâ kulli şey'in şehîdun
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ellezî o ki
lehu ona aittir, onun
mulku mülkü, idaresi
es semâvâti semalar, gökler
ve el ardı ve arz, yeyüzü
ve allâhu ve Allah
alâ üzerine, ...'e
kulli her
şey'in şey
şehîdun şahittir

O (Allah) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O’nundur. Ve Allah, herşeye şahittir.

BURÛC SURESİ 9. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(8-9) Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.

Diyanet İşleri

O mâbut ki onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün ve Allah her şeye tanıktır.

Abdulbaki Gölpınarlı

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir ve Allah her şeye şahittir.

Adem Uğur

O ki, semâlar ve arzın mülkü O'na aittir! Allâh her şeye şahittir!

Ahmed Hulusi

O, göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı kendisine ait olan Allah’tır. Allah açık-gizli onların yaptıkları her şeye şâhittir, onları cezalandıracaktır.

Ahmet Tekin

O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir.

Ahmet Varol

Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.

Ali Bulaç

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve Allah her şeye şahiddir.

Ali Fikri Yavuz

(8-9) Bu inkarcilarin, inananlara kizmalari; onlarin sadece, goklerin ve yerin hukumranligi kendisinin bulunan ve ovulmege layik ve guclu olan Allah'a inanmis olmalarindandir. Allah her seye sahiddir.

Bekir Sadak

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şâhiddir.

Celal Yıldırım

(8-9) Bu inkarcıların, inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan ve övülmeğe layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandı. Allah her şeye şahiddir.

Diyanet İşleri (eski)

(8-9) Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür.

Diyanet Vakfi

Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Ve ALLAH herşeye Tanıktır.

Edip Yüksel

Ki bütün Semavât ve Arz mülkü onundur ve Allah, her şey'e şâhiddir

Elmalılı Hamdi Yazır

O ki, göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur ve Allah, herşeye şahittir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O Allah ki, göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

O Allah ki göklerin ve yerin sahibi olan Allah'a. Allah herşeye şahittir.

Seyyid Kutub

Ki O (Tanrı), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Tanrı, her şeyin üzerinde şahid olandır.

Gültekin Onan

(O Allah ki) göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. Allah herşey'e hakkıyle şâhiddir.

Hasan Basri Çantay

O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Ve Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir.

Hayrat Neşriyat

O ki; göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Ve Allah; her şeye Şahid'dir.

İbni Kesir

O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığına sahiptir. Allah ki her şeye tanıktır!

Muhammed Esed

O (Allah'a) ki, göklerin ve yerin mülkü O'na aittir ve Allah her şey üzerine şahittir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) O'nundur ve Allah her şeye şâhittir.

Ömer Öngüt

Göklerin ve yerin hakimiyeti kendisinin olan... Her şeye şahid olan Allah’a..

Şaban Piriş

(8-9) Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hâkimi, azîz ve hamîd (mutlak galip ve bütün övgülere lâyık) olan Allah’a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir.

Suat Yıldırım

O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Allâh, her şeye tanıktır.

Süleyman Ateş

Ki O (Allah), göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Allah (c.c.) her şeyin üzerinde şahid olandır.

Tefhim-ul Kuran

O Allah ki, göklerin ve yerin egemenliği Onundur. Ve Allah herşeye şahittir.

Ümit Şimşek

O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.

Yaşar Nuri Öztürk

O Allah ki, göklerin ve yerin hakimiyeti, saltanat ve idaresi O'nundur ve O Allah herşeye şahittir.

Abdullah Parlıyan

(8-9) Müminlerden, sadece, göklerin ve yerin mülkü/iktidarı kendisine ait olan, ‘sonsuz kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar/alıyorlar. Oysaki Allah her şeyi görür.

Bayraktar Bayraklı

O (Allah) ki göklerin ve yerin hükümranlığına sahiptir ve Allah her şeye şahittir.

Cemal Külünkoğlu

Göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğu (Allah'a inanmalarıydı) ve Allah her şey üzerine şahittir.

Kadri Çelik

Göklerin ve yerin mutlak mülkiyet ve hakimiyeti Kendisine ait olan Allah’a. Ama Allah, olup biten her şeye şahittir.

Ali Ünal

O ki, göklerin ve yerin mülkü yalnız kendisine aittir. Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi görendir.

Harun Yıldırım

O Allah ki, göklerin ve yerin hakimiyeti sadece O'na aittir; üstelik Allah her şeye şahittir.

Mustafa İslamoğlu

O (Allah) ki; göklerin ve yerin mülkü/yönetimi/imparatorluğu O’nundur. Allah herşeye şahittir.

Sadık Türkmen

Göklerin ve yeryüzünün mülkü kendisine ait olan Allah, her şeye şahitlik edendir.

İlyas Yorulmaz

O (Allah) ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O’nundur. Ve Allah, herşeye şahittir.

İmam İskender Ali Mihr