Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir.


إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾


CÂSİYE SURESİ 3. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne fî es semâvâti ve el ardı le âyâtin li el mu'minîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
fî es semâvâti semalarda, göklerde
ve el ardı ve arz, yer
le elbette, mutlaka
âyâtin âyetler
li el mu'minîne mü'minler için

Muhakkak ki mü’minler için göklerde ve yerde mutlaka âyetler (deliller) vardır.

CÂSİYE SURESİ 3. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.

Adem Uğur

Semâlarda ve arzda, iman edenler için işaretler vardır.

Ahmed Hulusi

Göklerde ve yerde, mü’minler için, Allah’ın kâinatı hikmete dayalı idare ettiğini, kudretini, birliğini gösteren nice âyetler, deliller, işaretler vardır.

Ahmet Tekin

Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Ahmet Varol

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Ali Bulaç

Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah’ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.

Ali Fikri Yavuz

Goklerde ve yerde inananlara nice dersler vardir.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki, göklerde ve yerde imân edenler için açık belgeler, isbatlayıcı deliller vardır.

Celal Yıldırım

Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır.

Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.

Diyanet Vakfi

İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.

Edip Yüksel

Her halde Göklerde ve Yerde mü'minler için âyetler var

Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır.

Seyyid Kutub

Şüphesiz, inançlılar için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü'minler için kat'î âyetler (delâletler, ibretler) vardır.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü’minler için elbette deliller vardır.

Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

İbni Kesir

Bakın, göklerde ve yerde inan(mak istey)enler için (ibret dolu) mesajlar vardır.

Muhammed Esed

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü'minler için elbette ibretler vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler (deliller) vardır.

Ömer Öngüt

Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.

Şaban Piriş

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah’ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

Suat Yıldırım

Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.

Süleyman Ateş

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Tefhim-ul Kuran

İman edenler için göklerde ve yerde nice âyetler vardır.

Ümit Şimşek

Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Bakın, göklerde ve yerde inananlar için, ibret dolu mesajlar vardır.

Abdullah Parlıyan

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır.

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar (ve inanmak isteyenler) için (Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren) nice deliller vardır.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır.

Kadri Çelik

Göklerde ve yerde mü’minler için (Allah’ın birliğine, Rubûbiyetine, hikmetine ve mutlak hakimiyetine dair) kesin deliller, açık alâmetler vardır.

Ali Ünal

Şüphesiz mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Harun Yıldırım

Elbet göklerde ve yerde inanmaya gönlü olanlar için sayısız mesajlar vardır.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için elbette ayetler (çeşitli bilim konuları) vardır.

Sadık Türkmen

İnananlar için göklerde ve yerde işaretler var.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki mü’minler için göklerde ve yerde mutlaka âyetler (deliller) vardır.

İmam İskender Ali Mihr