Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir.


فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾


CÂSİYE SURESİ 36. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

fe li allâhi el hamdu rabbi es semâvâti ve rabbi el ardı rabbi el âlemîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
fe artık, o halde, öyleyse
li allâhi Allah'a aittir, mahsustur
el hamdu hamd
rabbi Rabbi
es semâvâti semalar, gökler
ve rabbi ve Rabbi
el ardı arz, yeryüzü, yer
rabbi Rabbi
el âlemîne âlemler

Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur.

CÂSİYE SURESİ 36. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Diyanet İşleri

Artık hamd, göklerin Rabbine ve yeryüzünün Rabbine, âlemlerin Rabbine.

Abdulbaki Gölpınarlı

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Adem Uğur

Hamd; semâların Rabbi, arzın Rabbi, Rabb-ül âlemîn olan Allâh'a aittir (Hamd eden O'dur)!

Ahmed Hulusi

Yalnız ve yalnız Allah’a, göklerin Rabbine, yerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbine, Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine hamdolsun.

Ahmet Tekin

O halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Ahmet Varol

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır.

Ali Bulaç

O halde bütün hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah’ındır.

Ali Fikri Yavuz

Ovulmek, goklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah icindir.

Bekir Sadak

Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.

Celal Yıldırım

Övülmek, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Diyanet İşleri (eski)

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Diyanet Vakfi

Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve evrenlerin Rabbi olan ALLAH'a övgüler olsun.

Edip Yüksel

Binâenaleyh hamd, Allahın, o Göklerin rabbı, Yerin de rabbı rabbil'âlemînin

Elmalılı Hamdi Yazır

o halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Seyyid Kutub

Şu halde hamd, göklerin rabbi, yerin rabbi ve alemlerin rabbi Tanrı'nındır.

Gültekin Onan

Demek, (bütün) hamd, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbi, hem âlemlerin Rabbi Allahındır.

Hasan Basri Çantay

İşte hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Hayrat Neşriyat

Hamd; göklerin Rabbı, yerin Rabbı ve alemlerin Rabbı olan Allah'a mahsustur.

İbni Kesir

Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbine mahsustur, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a!

Muhammed Esed

Artık hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin rabbi olan Allah içindir.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ömer Öngüt

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve tüm evrenin Rabbi Allah’a mahsustur.

Şaban Piriş

Demek ki bütün hamdler, övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Suat Yıldırım

Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Süleyman Ateş

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.

Tefhim-ul Kuran

Bütün hamdler Göklerin Rabbi, Yerin Rabbi ve Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Ümit Şimşek

Hamd; göklerin Rabbi, yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah'adır!

Yaşar Nuri Öztürk

Tüm eksiksiz övgüler göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Abdullah Parlıyan

Bütün övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün insanların Rabbi olan Allah'a aittir.

Bayraktar Bayraklı

Bütün övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Cemal Külünkoğlu

O halde bütün övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.

Kadri Çelik

Her zaman için bütün hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Ali Ünal

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah’ındır.

Harun Yıldırım

Hamd göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a mahsustur; alemlerin Rabbine…

Mustafa İslamoğlu

Bu durumda bütün övgü; göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Sadık Türkmen

Bütün övgüler, göklerin, yerin ve alemlerin Rabbi Allah'a dır.

İlyas Yorulmaz

Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur.

İmam İskender Ali Mihr