Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi” adını almıştır.


وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا ﴿١٦﴾


CİNN SURESİ 16. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve en lev istekâmû alâ et tarîkati le eskaynâ-hum mâen gadekan
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve en lev ve eğer olsalardı
istekâmû istikamet üzere oldular, belli bir yola yöneldiler
alâ et tarîkati tarikata (Allah'a götüren) yola
le elbette, mutlaka
eskaynâ-hum onları suladık (sulardık)
mâen mai, su, rahmet
gadekan bol bol

Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah’a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki.

CİNN SURESİ 16. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(16-17) Yine de ki: “Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”

Diyanet İşleri

Ve eğer yolda dosdoğru yürüselerdi onları bol bol suvarırdık elbette.

Abdulbaki Gölpınarlı

Şayet doğru yolda gitselerdi, onlara bol su verirdik.

Adem Uğur

Gerçek şu ki, onlar tarikat (hakikatine giden yol) doğrultusunda yürüselerdi, elbette onlara bol bir su (marifet ve ilimle) suvarırdık.

Ahmed Hulusi

Şayet doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayat tarzında, itaatte daim olsalardı, elbette onlara, gökten bol su indirir, yeryüzündeki kaynaklardan çağlayan sular akıtır, onları servete sâmâna boğardık.

Ahmet Tekin

Gerçek şu ki onlar yolda dosdoğru gitselerdi onlara bolca su verirdik.

Ahmet Varol

Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

Ali Bulaç

Eğer insanlar ve cinler, İslâm ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi. Elbette biz onların hepsine bol bol su (rızık) verirdik.

Ali Fikri Yavuz

(16-17) Ama dogru yola girmis olsalardi, onlari bu hususta denememiz icin onlara bol su icirirdik; kim Rabbini anmaktan yuz cevirirse, Rabbi onu gittikce artan bir azaba ugratir.

Bekir Sadak

(16-17) Eğer onlar o yolda dosdoğru gitselerdi, bununla denememiz için kendilerine bol su içirirdik. Kim Rabbini anmaktan yüzçevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sevkeder.

Celal Yıldırım

(16-17) Ama doğru yola girmiş olsalardı, onları bu hususta denememiz için onlara bol su içirirdik; kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.

Diyanet İşleri (eski)

(16-17) Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.

Diyanet Vakfi

Doğru yola girselerdi onlara bol su verirdik.

Edip Yüksel

Ve hakıkat o tarikat üzere istikametle gitselerdi elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık

Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerine bol bir su verirdik.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer onlar doğru yola girselerdi kendilerine gürül gürül su sunardık.

Seyyid Kutub

Eğer onlar (insanlar ve cinler) yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

Gültekin Onan

(Bana) şu hakıykat da (vahyedildi:) Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.

Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim!) Eğer (o kâfirler) o yolda (İslâm yolunda) dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).

Hayrat Neşriyat

Şayet onlar, yol üzerinde istikameti bulmuş olsalardı; onlara bol bol su içirirdik.

İbni Kesir

Öyleyse, (bilin ki) onlar, (çağrımızı duyanlar,) şaşmadan (doğru) yoldan gidecek olurlarsa kendilerine sınırsız nimetler yağdıracağız,

Muhammed Esed

Ve eğer onlar, o yol üzerinde dosdoğru gitse idiler, elbette kendilerine bol bol su içirirdik.

Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Eğer onlar yolda dosdoğru gitselerdi, onlara bol bol su verirdik.

Ömer Öngüt

Eğer doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur verirdik.

Şaban Piriş

Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Eğer insanlar ve cinler, Allah’ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.

Suat Yıldırım

Şâyet yolda doğru gitselerdi onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).

Süleyman Ateş

Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

Tefhim-ul Kuran

Eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, Biz onları bol bol yağmurla rızıklandırırdık.

Ümit Şimşek

Eğer yolda, kıvamında yürüselerdi, onları bol bir su ile suvarırdık,

Yaşar Nuri Öztürk

Şayet o insanlar ve cinler doğru yolda gitmiş olsalardı, onlara bol bol rızık ve nimetler verirdik.

Abdullah Parlıyan

(16-17) “Eğer doğru yolda yürüselerdi, onları onun içinde imtihan edelim diye bol su ile suvarırdık. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”

Bayraktar Bayraklı

Eğer insanlar ve cinler, İslâm ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi. Elbette biz onların hepsine bolca su (bereket ve rızık) verirdik.

Cemal Külünkoğlu

Eğer onlar (insanlar ve cinler hak) yol üzerinde dosdoğru bir istikamet tuttursalardı, mutlaka biz onları bol miktarda su ile suvarırdık.

Kadri Çelik

Eğer insanlar ve cinler Allah’ın yolu üzerinde dosdoğru yürüselerdi, hiç şüphesiz onlara bol yağmur verir, rızklarını bollaştırırdık.

Ali Ünal

Eğer o yol üzere dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol bol su içirirdik,

Harun Yıldırım

İmdi, eğer onlar yolda doğru dürüst giderlerse, elbet Biz de onları bitimsiz bir suyla sularız;

Mustafa İslamoğlu

“eğer onlar, doğru yol üzerinde şaşmadan gidecek olurlarsa, elbette onlara bol su/rızık vereceğiz”.

Sadık Türkmen

Onlar dosdoğru bir yol takip etselerdi, o zaman onlara bol sulardan içirirdik.

İlyas Yorulmaz

Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah’a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki.

İmam İskender Ali Mihr