Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi” adını almıştır.


عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾


CİNN SURESİ 26. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

âlimu el gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybi-hî ehaden (lâ ... ehaden)
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
âlimu âlim, bilen
el gaybi gayb, gizli olan, görünmeyen
fe o zaman, artık, böylece
lâ yuzhiru zahir etmez, bildirmez
alâ gaybi-hî gaybını
ehaden (lâ ... ehaden) birisi, bir kimse (hiç kimse)

O (Allah), gaybı bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez (açıklamaz).

CİNN SURESİ 26. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

O, gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez.

Diyanet İşleri

Gizliyi bilen odur, gizlediği şey de hiçbir kimseye açılmaz.

Abdulbaki Gölpınarlı

O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;

Adem Uğur

Gayb'ın bilenidir! Zâtî Gayb'ını kimsede açığa çıkarmaz;

Ahmed Hulusi

O, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini bilir. Sırlarına hiç kimseyi vâkıf etmez.

Ahmet Tekin

O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açmaz.

Ahmet Varol

O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)

Ali Bulaç

O, bütün gaybi bilendir; gaybe dair ilmini ise, hiç kimseye açmaz.

Ali Fikri Yavuz

Gorulmeyeni bilen Allah, gorulmeyene kimseyi muttali kilmaz.

Bekir Sadak

O, gaybı bilendir. Gaybına kimseyi muttali' kılmaz.

Celal Yıldırım

Görülmeyeni bilen Allah, görülmeyene kimseyi muttali kılmaz.

Diyanet İşleri (eski)

O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;

Diyanet Vakfi

O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez.

Edip Yüksel

O bütün gaybi bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık agâh etmez.

Elmalılı Hamdi Yazır

O bütün gaybı bilir, fakat gaybına kimseyi apaçık vakıf kılmaz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Gaybın bilgisi O'nun tekelindedir. O gaybın sırlarını hiç kimseye açmaz.

Seyyid Kutub

O, gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz.)

Gültekin Onan

(O bütün) ğaybı bilendir. Öyle ki gaybına kimseyi muttali etmez O.

Hasan Basri Çantay

(Bütün) gaybı hakkıyla bilen (O’)dur; hem gaybına hiç kimseyi muttali' kılmaz.

Hayrat Neşriyat

Gaybı bilendir. Gaybını kimseye açıklamaz.

İbni Kesir

(Yalnız) O bilir yaratılmışların kavrayış sınırlarının ötesindekini ve hiç kimseye açmaz Kendi erişilmez derinlikteki sırlarını,

Muhammed Esed

O, gaybı bilendir, fakat gaybı üzerine bir kimseyi apaçık haberdar etmez.

Ömer Nasuhi Bilmen

Gaybı bilen ancak O'dur. Gaybına kimseyi muttali kılmaz.

Ömer Öngüt

(26-27) Gaybı bilen, gaybını elçisinden razı olduğu dışında hiç kimseye açıklamaz. Çünkü o, onun önünden ve arkasından gözcüler koyar.

Şaban Piriş

(26-28) O bütün gaybı bilir. Fakat gayplarını kimseye açmaz. Ancak, bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda (mesajı korumak için) o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece (Allah) elçilerinin, Rab’lerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek (yani fiilen görmek) ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var, ne yoksa her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir.

Suat Yıldırım

Gaybı bilen O'dur. Gizli bilgisini kimseye göstermez.

Süleyman Ateş

O, gaybi bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (ona muttali kılmaz).

Tefhim-ul Kuran

Gaybı bilen Odur; hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez.

Ümit Şimşek

Gaybı bilendir O. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor.

Yaşar Nuri Öztürk

Yaratılmışların akıl ve duyularıyla kavramaktan aciz oldukları şeyleri ancak O bilir. Erişilmez derinlikteki sırlarını kimseye açmaz.”

Abdullah Parlıyan

Allah bütün gaybı bilir. Sırlarını kimseye açıklamaz.

Bayraktar Bayraklı

Yaratılmışların kavrayış sınırlarının ötesindekini sadece O bilir. Erişilmez derinlikteki sırlarını hiç kimseye açmaz.

Cemal Külünkoğlu

O, gaybi bilendir. Kendi gaybına hiç kimseyi egemen kılmaz.

Kadri Çelik

“O, gaybı (duyuların ötesini) bilendir ve bildiği bu gaybı kimseye açmaz;

Ali Ünal

O, gaybı bilendir. Gaybını kimseye açmaz.

Harun Yıldırım

Gaybı (sadece) O bilir ve O gaybına kimseyi bütünüyle asla muttali kılmaz;

Mustafa İslamoğlu

O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını açıklamaz.

Sadık Türkmen

Allah bilinmeyenleri (gaybı) bilendir. O gayb bilgisini hiçbir kimseye açıklamaz.

İlyas Yorulmaz

O (Allah), gaybı bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez (açıklamaz).

İmam İskender Ali Mihr