Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi” adını almıştır.


وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾


CİNN SURESİ 4. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve enne-hu kâne yekûlu sefîhu-nâ alâ allâhi şetatan
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve enne-hu ve onun ... olduğu
kâne ... oldu
yekûlu söylüyor
sefîhu-nâ bizim sefih, ahmak olanımız
alâ allâhi Allah'a karşı
şetatan asılsız, saçmasapan şeyler

Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah’a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz).

CİNN SURESİ 4. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

“Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”

Diyanet İşleri

Ve şüphe yok ki aklı olmayanımız, Allah hakkında saçma ve boş lâflar ediyormuş.

Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.

Adem Uğur

"Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!"

Ahmed Hulusi

'Bizim beyinsizimiz, akılsızımız, Allah adına saçma sapan şeyler söylüyordu.'

Ahmet Tekin

Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

Ahmet Varol

"Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler."

Ali Bulaç

Gerçekten bizim cahilimiz (İblis), Allah’a karşı saçma söz söylüyormuş.

Ali Fikri Yavuz

«Dogrusu aramizdaki beyinsiz, Allah'a karsi yalanlar uyduruyordu.»

Bekir Sadak

Oysa bizim şaşkın beyinsiz (olanımız), Allah'a karşı saçmalayıp yalan söylüyordu.

Celal Yıldırım

'Doğrusu aramızdaki beyinsiz, Allah'a karşı yalanlar uyduruyordu.'

Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.

Diyanet Vakfi

'ALLAH hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi.'

Edip Yüksel

Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş

Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu bizim beyinsiz, Allah'a karşı saçma şeyler söylüyormuş.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.

Seyyid Kutub

"Doğrusu şu: bizim beyinsizlerimiz, Tanrı'ya karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler.

Gültekin Onan

«Hakıykat şudur ki: Bizim avanak (câhil) imiz Allaha karşı (meğer) pek aşırı yalanlar söylüyormuş».

Hasan Basri Çantay

'Şu da şübhesiz ki, bizim sefih olanımız (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.'

Hayrat Neşriyat

Doğrusu bizim beyinsizimiz; Allah'a karşı yalanlar söylüyormuş.

İbni Kesir

Ve (şimdi öğreniyoruz ki) aramızdaki beyinsiz (kişi), Allah hakkında asılsız şeyler söylüyordu,

Muhammed Esed

«Ve muhakkak ki, bizim sefihimiz, Allah'a karşı pek ziyâde yanlış şeyler söyler olmuştur.»

Ömer Nasuhi Bilmen

"Meğer aramızdaki şu beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. "

Ömer Öngüt

Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş.

Şaban Piriş

(1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.

Suat Yıldırım

Meğer bizim beyinsiz (İblis veya cinlerin kâfirleri) Allâh hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

Süleyman Ateş

«Doğrusu şu: Bizim düşük akıllı beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler.»

Tefhim-ul Kuran

'Meğer bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş.

Ümit Şimşek

"Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş."

Yaşar Nuri Öztürk

Ve şimdi öğreniyoruz ki, aramızdan birtakım beyinsizler Allah hakkında saçma sapan ve boş laflar ediyorlarmış.

Abdullah Parlıyan

“Bizim aşağılıklarımız, Allah hakkında yakışıksız şeyler söylemektedirler.”

Bayraktar Bayraklı

“Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.”

Cemal Külünkoğlu

“Doğrusu şu bizim beyinsizimiz (İblis veya azgın cin), Allah'a karşı haddi olmayan bir sürü saçma şeyler söylemiş.”

Kadri Çelik

‘Meğer içimizdeki aklı ermezler, Allah hakkında ne olmadık sözler ediyorlarmış.

Ali Ünal

“Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah’a karşı asılsız şeyler söylüyormuş.”

Harun Yıldırım

Bir başka gerçek de, içimizdeki beyinsiz (kişilerin) Allah'a karşı sorumsuzca konuşması olmuştu.

Mustafa İslamoğlu

Meğerse bizim sefih (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş.

Sadık Türkmen

“İçimizdeki beyinsizler, Allah'ın ortakları olduğunu söylüyorlardı. ”

İlyas Yorulmaz

Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah’a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz).

İmam İskender Ali Mihr