Mekke döneminde inmiştir. Kuvvetli görüşe göre, 91, 92, 93, 151, 152 ve 153. âyetler Medine’de inmiştir. 165 âyettir. Adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir.


وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾


EN'ÂM SURESİ 55. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

ve kezâlike nufassılu el âyâti ve li testebîne sebîlu el mucrimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
ve kezâlike ve işte böylece
nufassılu ayrı ayrı açıklıyoruz
el âyâti âyetler
ve li ve, için, ...diye
testebîne tespit olsun, belli olsun, açığa çıksın
sebîlu sebîl, yol
el mucrimîne mücrimler, suçlular

Ve işte böylece âyetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin (suçluların) yolu belli olsun diye.

EN'ÂM SURESİ 55. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

Diyanet İşleri

Suçluların yolu yordamı iyice meydana çıksın diye delilleri bu çeşit açıklamadayız.

Abdulbaki Gölpınarlı

Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.

Adem Uğur

Suçluların yolu fark edilsin diye, işaretleri işte böyle tafsil ediyoruz.

Ahmed Hulusi

İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların tuttuğu yol iyice açığa çıksın diye, biz âyetleri, delilleri işte böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

Ahmet Tekin

Suçluların yollarının da tam olarak belli olması için ayetleri böyle tafsilatlı olarak açıklıyoruz.

Ahmet Varol

Suçlu-günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz.

Ali Bulaç

Günahkârların yolu seçilip durumları sana belli olsun diye âyetlerimizi böylece açıklarız.

Ali Fikri Yavuz

Suclularin yolu belli olsun diye, boylece ayetleri uzun uzun aciklariz. *

Bekir Sadak

İşte böylece âyetlerimizi bir bir açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olup seçilsin.

Celal Yıldırım

Suçluların yolu belli olsun diye, böylece ayetleri uzun uzun açıklarız.

Diyanet İşleri (eski)

Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.

Diyanet Vakfi

Suçluların yolunun besbelli olması için ayetleri böyle açıklarız

Edip Yüksel

daha böyle âyetlerimizi tafsıl edeceğiz, hem mücrimlerin yolu seçilsin diye

Elmalılı Hamdi Yazır

Daha böyle ayetlerimizi açıklayacağız hem de suçluların yolu seçilsin diye.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Günahkârların yolu açıkça belli olsun diye ayetlerimizi, işte böyle, ayrıntılı biçimde anlatıyoruz.

Seyyid Kutub

Suçlu-günahkarların yolu apaçık ortaya çıksın diye ayetleri işte böyle birer birer açıklıyoruz.

Gültekin Onan

Günâh işleyenlerin yolu seçilib sana belli olsun diye böylece âyetleri açıklıyoruz.

Hasan Basri Çantay

(Hak ortaya çıksın) ve günahkârların yolu belli olsun diye, işte âyetleri böyle açıklıyoruz.

Hayrat Neşriyat

Böylece ayetlerimizi açıklarız ki; suçluların yolu sana besbelli olsun.

İbni Kesir

Böylece mesajlarımızı açık şekilde anlatıyoruz ki günaha batmış olanların yolu (dürüst ve erdemlilerinkinden) ayırt edilebilsin.

Muhammed Esed

Ve böylece âyetleri mufassalan beyan ediyoruz ve günah işleyenlerin yolu apaçık seçilsin diye.

Ömer Nasuhi Bilmen

Böylece âyetleri uzun uzun açıklıyoruz ki, suçluların yolu belli olsun.

Ömer Öngüt

Günahkarların yolu iyice belli olsun diye ayetleri işte böyle açıklıyoruz.

Şaban Piriş

Suçlu kâfirlerin yolu, müminlerin yolundan ayırt edilsin diye, böylece âyetleri tam tamına açıklıyoruz.

Suat Yıldırım

Böylece âyetleri (döne, döne) açıklıyoruz ki, suçluların yolu belli olsun.

Süleyman Ateş

Suçlu-günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklamaktayız.

Tefhim-ul Kuran

İşte bu şekilde âyetlerimizi iyice açıklıyoruz, tâ ki mücrimlerin yolu açık seçik belli olsun.

Ümit Şimşek

İşte biz, ayetlerimizi bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, günaha sapmışların yolu açık-seçik ortaya çıksın/günaha sapmışların yolunu açık-seçik göresin!

Yaşar Nuri Öztürk

Böylece mesajlarımızı açık şekilde anlatıyoruz ki, günaha batmış olanların yolu iyice ayırdedilebilsin.

Abdullah Parlıyan

Böylece suçluların yolu belli olsun diye âyetleri iyice açıklıyoruz.

Bayraktar Bayraklı

Günah işleyenlerin yolu açıkça belli olsun diye ayetlerimizi, işte böyle ayrıntılı biçimde açıklıyoruz.

Cemal Külünkoğlu

Suçluların yolu belli olsun diye, böylece ayetleri uzun uzun açıklarız.

Kadri Çelik

Gerçekleri ve onları gösteren delilleri işte böyle açıklıyoruz ki, hayatları günah hasadından ibaret olan inkârcı suçluların yolu (nimetlerimiz karşısındaki nankörlükleri ve âyetlerimiz karşısındaki inat ve inkârları) bütün bütün ortaya çıksın (ve mü’minler o yoldan uzak dursun).

Ali Ünal

Günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye ayetleri böylece açıklıyoruz.

Harun Yıldırım

Böylece Biz mesajlarımızı ayrıntılı aktarıyoruz ki, günahı hayat tarzı haline getirenlerin yolu açık seçik ayırt edilebilsin.

Mustafa İslamoğlu

Işte böylece ayetleri açıklıyoruz ki; günahkar suçluların yolu ortaya çıksın!

Sadık Türkmen

Ayetlerimizi açık ve anlaşılır durumda anlatıyoruz ki, günahkârların yolu net bir şekilde ortaya çıksın.

İlyas Yorulmaz

Ve işte böylece âyetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin (suçluların) yolu belli olsun diye.

İmam İskender Ali Mihr