Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir.


إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾


ENBİYÂ SURESİ 106. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

inne fî hâzâ le belâgan li kavmin âbidîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
inne muhakkak ki
fî hâzâ bunda vardır
le elbette
belâgan tebliğ, bildiri, açıklama
li kavmin bir kavim için
âbidîne kul olanlar

Muhakkak ki abidler (Allah’a kul olanlar) kavmi için bunda, elbette tebliğ (açıklamalar) vardır.

ENBİYÂ SURESİ 106. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.

Diyanet İşleri

Şüphe yok ki bu, kullukta bulunan topluluğa bir tebliğdir.

Abdulbaki Gölpınarlı

İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.

Adem Uğur

Muhakkak ki bunda, abidler topluluğu (arınma çalışmaları yapanlar) için açıklayıcı bilgi vardır.

Ahmed Hulusi

Allah’ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah’a bağlanan, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadete devam ederek görevlerini yerine getiren toplumların ve inkâr eden toplulukların hayrına haklarını, sorumluluklarını ve mükâfatlarını bildirmek için bu Kur’ân’da kesinlikle yeterli öğüt, uyarı ve tebligat vardır.

Ahmet Tekin

Şüphesiz bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli öğüt vardır.

Ahmet Varol

Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.

Ali Bulaç

Gerçekten bu Kur’ân’da (hususiyle bu sûrede), muvahhid kimseler için kâfi bir öğüd vardır.

Ali Fikri Yavuz

Dogrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimeselere bildiri vardir.

Bekir Sadak

Şüphesiz ki bu (Kur'ân)da kendini ibâdete veren bir millet için amaca ulaşma ve yeterli öğüt (yolları) vardır.

Celal Yıldırım

Doğrusu bu Kuran'da, kulluk eden kimselere bildiri vardır.

Diyanet İşleri (eski)

İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.

Diyanet Vakfi

Kulluk eden bir toplum için bunda bir bildiri vardır.

Edip Yüksel

Şübhe yok ki bunda âbid bir kavm için kâfi bir öğüd vardır

Elmalılı Hamdi Yazır

Şüphesiz ki, bu Kur'an'da ibadet eden bir kavim için yeterli bir öğüt vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz bu Kur'ân'da kulluk eden kimseler için kâfi bir öğüt vardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hiç kuşkusuz bu Kur'an'da Allah'a kulluk edenler için yeterli olacak nitelikte bilgi ve mesaj vardır.

Seyyid Kutub

Gerçek şu ki, kulluk eden bir topluluk için bunda (Kuran'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.

Gültekin Onan

Şübhe yok ki bu (Kur'an) da âbidler zümresi için (umduklarına) ulaşma (çâreleri) vardır.

Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki bunda (Kur’ân’da) ibâdet eden bir kavim için (maksada ulaştırıcı)kâfî (bir nasîhat var)dır.

Hayrat Neşriyat

Doğrusu bunda ibadet edenler için, tebliğ vardır.

İbni Kesir

Şüphesiz, bunda (gerçekten) Allah'a kulluk eden kimseler için bir mesaj vardır.

Muhammed Esed

Muhakkak ki, bunda (Kur'an-ı Mübîn'de) abidler olan bir kavim için mükemmel bir mev'ize vardır.

Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli bir tebliğ vardır.

Ömer Öngüt

Elbette bu (Kur’an’da) kulluk eden bir toplum için açık bir mesaj vardır.

Şaban Piriş

Bu Kur’ân’da da elbette Allah’a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır.

Suat Yıldırım

Şüphesiz bunda kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.

Süleyman Ateş

Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.

Tefhim-ul Kuran

İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir topluluk için tam ve yeterli bir öğüt vardır.

Ümit Şimşek

Kuşkusuz, bunda, kulluk eden bir topluluk için kesin bir tebliğ vardır.

Yaşar Nuri Öztürk

Şüphesiz bunda gerçekten, Allah'a kulluk eden kimseler için, ibretler ve müjdeler vardır.

Abdullah Parlıyan

İşte bunda, Allah'a kulluk eden bir toplum için bir mesaj vardır.

Bayraktar Bayraklı

Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.

Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz bu Kur'an'da, kulluk eden kimseler için yeterli bir öğüt vardır.

Kadri Çelik

Hiç şüphesiz bu Kur’ân’da kendilerini Bize ibadete adamış mü’minler için gerekli her gerçek kâfi derecede yer almaktadır.

Ali Ünal

İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır.

Harun Yıldırım

Hiç şüphesiz bunda, Allah'a gereği gibi kulluk etmek isteyenler için nice mesajlar vardır.

Mustafa İslamoğlu

Şüphesiz bunda, ibadet eden bir kavim için, yeterli bir mesaj/açıklama/öğüt vardır.

Sadık Türkmen

Bu anlatılanlarda, bize kulluk yapan bir topluluk için, açık anlaşılır bildirimler vardır.

İlyas Yorulmaz

Muhakkak ki abidler (Allah’a kul olanlar) kavmi için bunda, elbette tebliğ (açıklamalar) vardır.

İmam İskender Ali Mihr