Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir.


يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾


ENBİYÂ SURESİ 20. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

yusebbihûne el leyle ve en nehâre lâ yefturûne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
yusebbihûne tesbih ederler
el leyle gece
ve en nehâre ve gündüz
lâ yefturûne ara vermezler

Onlar, gece ve gündüz ara vermeden (Allah’ı) tesbih ederler (daimî zikrin sahibidirler).

ENBİYÂ SURESİ 20. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.

Diyanet İşleri

Hiç durmadan gece gündüz onu noksan sıfatlardan tenzîh ederler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah'ı) tesbih ederler.

Adem Uğur

Gece ve gündüz (yaratılış amaçlarındaki işlevlerine devam suretiyle) tespih ederler; Hiç kesintisiz!

Ahmed Hulusi

Onlar gece ve gündüz Allah’ı tesbih ederler, usanmazlar.

Ahmet Tekin

Gece ve gündüz tesbih eder; hiç ara vermezler.

Ahmet Varol

Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler.

Ali Bulaç

Gece gündüz, hep Allah’ı tesbih ederler, usanmazlar.

Ali Fikri Yavuz

Gece ve gunduz, bikmadan tesbih ederler.

Bekir Sadak

Gece gündüz durmadan, dinlenmeden tesbîh ederler.

Celal Yıldırım

Gece ve gündüz, bıkmadan tesbih ederler.

Diyanet İşleri (eski)

Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz (Allah'ı) tesbih ederler.

Diyanet Vakfi

Gece ve gündüz, hiç yorulmadan O'nu yüceltip anarlar.

Edip Yüksel

Gece gündüz ona tesbih ederler, fütur getirmezler

Elmalılı Hamdi Yazır

Gece gündüz O'nu tesbih ederler, usanmazlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Gece gündüz (hep Allah'ı) tesbih ederler, usanmazlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hiç ara vermeksizin, gece gündüz O'nu noksanlıklardan tenzih ederler.

Seyyid Kutub

Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler.

Gültekin Onan

Onlar gece gündüz ara vermeyerek (Onu) tesbîh (ve tenzîh) ediyorlar.

Hasan Basri Çantay

Gece gündüz usanmadan (O’nu) tesbîh ederler!

Hayrat Neşriyat

Gece gündüz hiç durmaksızın O'nu tesbih ederler.

İbni Kesir

Gece gündüz, bıkmadan yorulmadan O'nun sınırsız kudret ve yüceliğini anıp dururlar.

Muhammed Esed

Gece ve gündüz tesbihte bulunurlar. Asla fütur getirmezler.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hiç ara vermeksizin, bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler.

Ömer Öngüt

Gece ve gündüz hiç durmadan O’nu tesbih ederler.

Şaban Piriş

Gece gündüz, usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler.

Suat Yıldırım

Gece gündüz tesbih ederler, hiç ara vermezler.

Süleyman Ateş

Gece ve gündüz, hiç durmaksızın tesbih ederler.

Tefhim-ul Kuran

Gece gündüz, durmadan Onu tesbih ederler.

Ümit Şimşek

Gece ve gündüz tespih ederler, bıkıp usanmazlar.

Yaşar Nuri Öztürk

Gece gündüz bıkmadan, yorulmadan O'nun sınırsız kudret ve yüceliğini anıp dururlar.

Abdullah Parlıyan

Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler/anarlar.

Bayraktar Bayraklı

(19-20) Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun katındakiler, O'na ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk da duymazlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz O'nun sınırsız kudret ve yüceliğini anıp dururlar.

Cemal Külünkoğlu

Gece ve gündüz, hiç usanmaksızın tesbih ederler.

Kadri Çelik

Gece ve gündüz, usanmadan, ara vermeden Allah’a tesbihte bulunur, (O’nun ortağı olma, anlamsız iş yapma gibi her türlü kusur ve hususiyetten mutlak manâda uzak bulunduğunu ilan ederler).

Ali Ünal

Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler.

Harun Yıldırım

Onlar, gece gündüz demeden aralıksız O'nun aşkın ve yüce olan zatını anarlar.

Mustafa İslamoğlu

Gecede ve gündüzde tesbih/kulluk ederler, hiç aksatmazlar.

Sadık Türkmen

Onlar gece ve gündüz (sürekli hiç ara vermeden) Allah'ı yüceltirler ve Allah'a yakışmayan bir vasfı O na uydurmazlar.

İlyas Yorulmaz

Onlar, gece ve gündüz ara vermeden (Allah’ı) tesbih ederler (daimî zikrin sahibidirler).

İmam İskender Ali Mihr