Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir.


قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾


ENBİYÂ SURESİ 59. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâlû men feale hâzâ bi âliheti-nâ inne-hu le min ez zâlimîne
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâlû dediler
men kim
feale yaptı
hâzâ bunu
bi âliheti-nâ bizim ilâhlarımıza
inne-hu muhakkak ki o
le min ez zâlimîne elbette, gerçekten zalimlerden

“Bizim ilâhlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o, gerçekten zalimlerdendir.” dediler.

ENBİYÂ SURESİ 59. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Onlar, “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir” dediler.

Diyanet İşleri

Mâbutlarımıza kim yaptı bu işi dediler, şüphe yok ki o gerçekten de zâlimlerden.

Abdulbaki Gölpınarlı

Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir, dediler.

Adem Uğur

Dediler ki: "Bunu tanrılarımıza kim yaptı ise, muhakkak ki o zâlimlerdendir. "

Ahmed Hulusi

Onlar:
'Tanrılarımıza bunu kim yaptı. Kesinlikle o zâlimlerden, saygısızlardan biridir' dediler.

Ahmet Tekin

'İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir' dediler.

Ahmet Varol

"Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.

Ali Bulaç

(Kâfirler bayram yerinden döndükleri zaman) dediler ki: “- Bunu, bizim İlâhlarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir.”

Ali Fikri Yavuz

Milleti: «Tanrilarimiza bunu kim yapti? Dogrusu o zalimlerden biridir» dediler.

Bekir Sadak

İlâhlarımıza bu işi kim yaptı? O elbette zâlimlerdendir, dediler.

Celal Yıldırım

Milleti: 'Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir' dediler.

Diyanet İşleri (eski)

Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerden biridir, dediler.

Diyanet Vakfi

'Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!,' dediler.

Edip Yüksel

Bunu bizim ilâhlarımıza kim yapmış? Her halde o zalimlerden biri dediler

Elmalılı Hamdi Yazır

«Bunu bizim tanrılarımıza kim yapmış? Muhakkak o zalimlerden biridir,» dediler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Kavmi) «Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir.» dediler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Soydaşları «Bu işi ilahlarımıza kim yaptı? Kim yaptı ise o gerçekten bir zalimdir» dediler.

Seyyid Kutub

"Bizim tanrılarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir" dediler.

Gültekin Onan

Dediler: «Bunu bizim Tanrılarımıza kim yapdı? Her halde o, zaalimlerden biri (olacak)».

Hasan Basri Çantay

(Onlar döndükleri zaman:) 'Bunu ilâhlarımıza kim yaptı? Hiç şübhesiz o, zâlimlerden biridir' dediler.

Hayrat Neşriyat

Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir, dediler.

İbni Kesir

(Dönüp de olanları görünce:) "Kim yaptı bunu tanrılarımıza?" diye sordular, "Her kimse, o'nun çok zalim biri olduğundan kuşku yok!"

Muhammed Esed

Dediler ki: «İlâhlarımıza bunu kim yaptı ise şüphe yok ki, O zalimlerdendir.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Dediler ki: “Bunu ilâhlarımıza kim yaptı? Muhakkak ki o zâlimlerden biridir. ”

Ömer Öngüt

-İlahlarımıza bunu kim yaptı? Elbette o zalim biridir, dediler.

Şaban Piriş

Dönüp de olanları görünce dediler ki: "Kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki!"

Suat Yıldırım

(Döndükleri zaman): "Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zâlimlerden biridir." dediler.

Süleyman Ateş

«Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir» dediler.

Tefhim-ul Kuran

'Tanrılarımıza bunu yapan kim?' dediler. 'Hiç şüphesiz o zalimlerdendir.'

Ümit Şimşek

Dediler: "Tanrılarımıza bunu yapan kesinlikle zalimlerdendir."

Yaşar Nuri Öztürk

Onlar dönüp puthanede olanları görünce: “Bunları putlarımıza kim yaptı?” diye sordular. “Her kimse, O'nun haksızca iş yapan biri olduğunda kuşku yok!” dediler.

Abdullah Parlıyan

Putperestler, “Bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zâlimlerden biridir” dediler.

Bayraktar Bayraklı

(Onlar dönünce:) “Kim yaptı bunu ilahlarımıza? (Her kimse) muhakkak o zalimlerden biridir!” dediler.

Cemal Külünkoğlu

“Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, zalimlerden biridir” dediler.

Kadri Çelik

Halk, tapınağa gelip de putları paramparça görünce, “Kimdir bunu ilâhlarımıza reva gören? Her kimse, şüphesiz o zalimin teki olmalı!” diye bağrıştılar.

Ali Ünal

Dediler ki: “İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerdendir.”

Harun Yıldırım

(Olan bitene vakıf olunca, birbirlerine) dediler ki: "Kim yaptı bunu ilahlarımıza? Her kimse, onun haddini bilmez biri olduğu apaçık ortada.

Mustafa İslamoğlu

Dediler ki: “Bunu ilâhlarımıza kim yaptı? Şüphesiz ki o, zalimlerden/hainlerden birisidir.”

Sadık Türkmen

Puta tapanlar “Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Putlarımızı parçalayan kimse şüphesiz ki putlara haksızlık yapmıştır. ”

İlyas Yorulmaz

“Bizim ilâhlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o, gerçekten zalimlerdendir.” dediler.

İmam İskender Ali Mihr