Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir.


قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٠﴾


ENBİYÂ SURESİ 60. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kâlû semi'nâ feten yezkuru-hum yukâlu lehu ibrâhîmu
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kâlû dediler
semi'nâ biz işittik
feten genç, delikanlı
yezkuru-hum onları zikrediyor
yukâlu deniliyor
lehu ona
ibrâhîmu İbrâhîm

“Ona (kendisine), İbrâhîm denen gencin, onları zikrettiğini (putlardan bahsettiğini) işittik.” dediler.

ENBİYÂ SURESİ 60. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

(İçlerinden bazıları), “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler.

Diyanet İşleri

Bir genç duymuştuk dediler, İbrâhim deniyordu adına, onlardan bahsediyordu.

Abdulbaki Gölpınarlı

(Bir kısmı:) Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş, dediler.

Adem Uğur

Dediler ki: "Bunlar hakkında konuşan (geçersiz olduklarından söz eden) İbrahim diye bir genç işitmiştik. "

Ahmed Hulusi

Bazıları:
'İbrâhim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk' dediler.

Ahmet Tekin

'Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duyduk' dediler.

Ahmet Varol

"Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler.

Ali Bulaç

(Yine kâfirlerden bir takımı) dediler: “- İşittik ki, bir delikanlı bunları kötülüyor, kendisine İbrâhîm deniyormuş.”

Ali Fikri Yavuz

(60-61) Bazilari: «Ibrahim denen bir gencin onlari diline doladigini duymustuk» deyince, «O halde bunlarin sahidlik edebilmeleri icin onu halkin gozu onune getirin» dediler.

Bekir Sadak

Onlardan bir kısmı, «İbrahim denen bir gene bunları diline dolayıp duruyordu» dediler.

Celal Yıldırım

(60-61) Bazıları: 'İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk' deyince, 'O halde bunların şahidlik edebilmeleri için onu halkın gözü önüne getirin' dediler.

Diyanet İşleri (eski)

(Bir kısmı:) Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrahim denilirmiş, dediler.

Diyanet Vakfi

'Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş,' dediler.

Edip Yüksel

Bir delikanlı işittik bunları anıyor adına İbrahim deniyormuş dediler

Elmalılı Hamdi Yazır

(Aralarında): «İbrahim adında bir delikanlının, bunlara dil uzattığını duymuştuk;

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

(Bazıları) «İbrahim denen bir gencin, onları diline doladığını duymuştuk» dediler.

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Duyduğumuza göre 'İbrahim adında bir delikanlı bu ilahlarımıza dil uzatıyordu' dediler.

Seyyid Kutub

"Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik" dediler.

Gültekin Onan

Dediler: «İşitdik ki kendisine Ibrâhîm denilen bir gene bunları diline doluyordu».

Hasan Basri Çantay

(Bazıları:) 'Onları diline dolayan bir genç işittik; kendisine İbrâhîm deniyormuş' dediler.

Hayrat Neşriyat

Dediler ki: Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duymuştuk.

İbni Kesir

İçlerinden bazıları: "İbrahim denen bir gencin o (tanrı)ları diline doladığını işitmiştik" dediler.

Muhammed Esed

Dediler ki: «Kendisine İbrahim denilen bir genci işittik ki, onları anıp duruyormuş.»

Ömer Nasuhi Bilmen

Dediler ki: “Bunları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş. ”

Ömer Öngüt

-İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk, dediler.

Şaban Piriş

İçlerinden bazıları: "Sahi! İbrâhim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik!"

Suat Yıldırım

"Onları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrâhim deniliyormuş," dediler.

Süleyman Ateş

«Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik» dediler.

Tefhim-ul Kuran

Dediler ki: 'İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını işitmiştik.'

Ümit Şimşek

Dediler: "Onları diline dolayan bir genç duymuştuk. Kendisine 'İbrahim' deniyor."

Yaşar Nuri Öztürk

İçlerinden bazıları: “İbrahim denen bir gencin, o tanrıları diline doladığını işitmiştik” dediler.

Abdullah Parlıyan

Bazıları, “Bunları diline dolayan bir genç duyduk; kendisine İbrâhim denilirmiş” dediler.

Bayraktar Bayraklı

(Bir kısmı:) “İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk” dediler.

Cemal Külünkoğlu

“Kendisine İbrahim denilen bir gencin, bunları diline doladığını işittik” dediler.

Kadri Çelik

İçlerinden bazıları, “Bir gencin onları diline doladığını işitmiştik,” dediler, “adı İbrahim olan bir genç!”

Ali Ünal

Dediler ki: “Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik.”

Harun Yıldırım

(Onlardan bazıları) "Adına İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığı kulağımıza kadar geldi" dediler.

Mustafa İslamoğlu

“onları diline dolayan bir genç işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş” dediler.

Sadık Türkmen

“İbrahim denen bir gencin, putların aleyhinde konuştuğunu duymuştuk. ”

İlyas Yorulmaz

“Ona (kendisine), İbrâhîm denen gencin, onları zikrettiğini (putlardan bahsettiğini) işittik.” dediler.

İmam İskender Ali Mihr