Mekke döneminde inmiştir. 45 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “Fâtır” kelimesinden almıştır. Fâtır, yaratan, yoktan var eden demektir. Yine ilk âyette geçen “el-Melâike” kelimesinden dolayı “Melâike sûresi” diye de anılır.


ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾


FÂTIR SURESİ 26. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

summe ehaztu ellezîne keferû fe keyfe kâne nekîri
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
summe sonra
ehaztu aldım, yakaladım
ellezîne onlar
keferû inkâr ettiler
fe artık, bundan sonra, bunun üzerine
keyfe nasıl
kâne oldu
nekîri inkârım (benim inkâr edilmem)

Sonra inkâr edenleri yakaladım. Bundan sonra inkârım (inkâr edilmem) nasıl oldu?

FÂTIR SURESİ 26. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Sonra ben inkâr edenleri yakaladım. Beni inkâr etmenin sonucu nasıl oldu!

Diyanet İşleri

Sonra o kâfir olanları helâk ettim ben, benim onları inkârım ve cezâlandırmam nasılmış, gördüler.

Abdulbaki Gölpınarlı

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

Adem Uğur

Sonra o hakikat bilgisini inkâr edenleri yakaladım. . . Benim Nekiyr'im (beni inkâr sonucu cezam) nasıl oldu!

Ahmed Hulusi

Sonra ben, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar edenlerin, küfre saplananların işlerini bitirdim. Beni tanımamak nasılmış, kendilerini gözden çıkarmam, gazabım nasılmış bir bak.

Ahmet Tekin

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim inkarım nasıl oldu?

Ahmet Varol

Sonra Ben de o inkâr edenleri yakalayıverdim. Beni inkarları nasıl oldu (onlar gördüler)?

Ali Bulaç

Sonra (peygamberleri ve kitabları) inkâr edenleri yakalayıp cezalandırdım. (Bak, imansızlara) azap edişim nasıl oldu!...

Ali Fikri Yavuz

Sonra Ben, inkar edenleri yakaladim. Beni inkar etmek nasil olur? *

Bekir Sadak

Sonra o inkâr edenleri yakalayıverdim. (Bir görsünler) beni inkâr nasıl olur?

Celal Yıldırım

Sonra Ben, inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl olur?

Diyanet İşleri (eski)

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

Diyanet Vakfi

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Beni inkar da nasılmış!

Edip Yüksel

Sonra ben o küfredenleri tuttum alıverdim, o vakıt inkârım nasıl oldu?

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra Ben, o küfredenleri tutup alıverdim. O zaman inkarım (cezalandırmam) nasıl oldu?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl oldu?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra ben kâfirlerin yakalarına yapıştım. Benim karşı darbem nasıl oldu?

Seyyid Kutub

Sonra ben de o küfredenleri yakalayıverdim. Benim inkarım nasıl oldu?

Gültekin Onan

Sonra ben o küfredenleri tutub yakaladım. (Bak) benim inkârım da nice imiş!.

Hasan Basri Çantay

Sonra inkâr edenleri yakalayıverdim; artık beni inkâr etmek nasıl imiş (gördüler)!

Hayrat Neşriyat

Sonra o küfretmiş olanları yakaladım. Beni inkar etmek nasılmış?

İbni Kesir

(fakat) sonunda hakikati inkara şartlanmış olanların tümünün hesabını gördüm: Benim (birini) gözden çıkarmam ne korkunç olur!

Muhammed Esed

Sonra Ben o küfredenleri tutup yakaladım, artık Benim (onlar hakkındaki) ukubetim nasıl oldu? (bir düşünülsün).

Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra ben o kâfirleri yakaladım. Benim intikamım nasıl oldu?

Ömer Öngüt

Sonra ben de inkar edenleri yakaladım. Benim cezalandırmam nasıl oldu, bir bak!

Şaban Piriş

Sonra da Beni inkâr edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım!

Suat Yıldırım

Sonra ben de o inkâr edenleri yakaladım. Benim (onları) inkârım (cezâlandırmam) nasıl oldu?

Süleyman Ateş

Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu (onlar gördüler)?

Tefhim-ul Kuran

Sonra Ben o kâfirleri yakalayıverdim. Nasıl oluyormuş inkâr?

Ümit Şimşek

Sonra ben, inkâr edenleri yakaladım. Ama nasıl oldu benim azabım?!

Yaşar Nuri Öztürk

Sonra ben de, o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni inkârları nasıl oldu, onlar gördüler.

Abdullah Parlıyan

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. Bak, cezam nasıl oldu!

Bayraktar Bayraklı

Sonra ben o inkâr edenleri tutup yakaladım. O zaman beni inkâr etmek nasıl olurmuş (gördüler)!

Cemal Külünkoğlu

Sonra ben de o küfre sapanları yakalayıverdim. Beni küfürleri (sebebiyle azabım) nasıl oldu (görmüş oldular)?

Kadri Çelik

Sonunda, küfürde diretenleri kıskıvrak yakaladım. Görsünler bakalım Benim reddedişim, tanımayışım nasıl olurmuş!

Ali Ünal

Sonra ben, o inkâr edenleri yakaladım. (Bak ki) cezam nasıl oldu!

Harun Yıldırım

En sonunda inkarda ısrar edenleri yakaladım: Haydi, inkar nasıl olurmuş görsünler bakalım!

Mustafa İslamoğlu

Sonra ben, inkâr edenlerin tümünün hesabını gördüm. Benim onları inkârım (cezalandırmam) nasılmış, bak gör?

Sadık Türkmen

Sonra, elçilerin getirdiklerini inkâr edenleri yakaladım. (Bakın bakalım) İnkâr etmek nasılmış?

İlyas Yorulmaz

Sonra inkâr edenleri yakaladım. Bundan sonra inkârım (inkâr edilmem) nasıl oldu?

İmam İskender Ali Mihr