Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾


FECR SURESİ 21. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

kellâ izâ dukket el ardu dekken dekken
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
kellâ hayır
izâ olduğu zaman
dukket parçalandı, dağıldı
el ardu arz, yeryüzü
dekken dekken parça parça, paramparça

Hayır, arz, paramparça parçalanıp dağıldığı zaman.

FECR SURESİ 21. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,

Diyanet İşleri

İş öyle değil, hayır, yer bir kere paramparça olup dümdüz bir hâle geldi mi.

Abdulbaki Gölpınarlı

Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,

Adem Uğur

Hayır, (böyle yapmayın)! Arz (beden sarsılıp), darmadağın edildiğinde,

Ahmed Hulusi

Hesaba çekileceğinizi nasıl unutuyorsunuz? Yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman insan anlar.

Ahmet Tekin

Hayır. Yer çarpılıp parça parça dağıtıldığı zaman,

Ahmet Varol

Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

Ali Bulaç

Hayır, (bunların hiç biri uygun değildir). Ne zaman ki arz, çarpıla çarpıla toz duman edilir,

Ali Fikri Yavuz

Ama yer, carpilip paralandigi zaman;

Bekir Sadak

Hayır, hayır; (bu tutumunuz çok kötü!) Yer sarsılıp parça parça bölündüğü (sonra da dümdüz duruma geldiği) zaman,

Celal Yıldırım

Ama yer, çarpılıp paralandığı zaman;

Diyanet İşleri (eski)

(21-22) Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).

Diyanet Vakfi

Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman,

Edip Yüksel

Hayır hayır, Arz «dekken dekkâ» düzlendiği

Elmalılı Hamdi Yazır

Hayır, hayır, yer üst üste sarsıntılarla düzlendiği zaman,

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır, yer çarpılıp paralandığı zaman,

Seyyid Kutub

Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

Gültekin Onan

Hakkaa ki yer (zelzeleyle) parça parça dağıtıldığı zaman,

Hasan Basri Çantay

Hayır! Yer (çarpıla çarpıla) un ufak olarak dümdüz edildiği zaman!

Hayrat Neşriyat

Ama yer; parça parça dağıtıldığında.

İbni Kesir

Peki, (Hesap Günü nasıl davranacaksınız,) yeryüzü ardarda sarsılıp paramparça olduğunda,

Muhammed Esed

Hayır hayır. Yer dağılıp parça parça parçalanınca.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Yer sallanıp parça parça dağıldığı zaman.

Ömer Öngüt

-Hayır, Yer paramparça olduğu zaman,

Şaban Piriş

Hayır! Bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış! Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman,

Suat Yıldırım

Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman,

Süleyman Ateş

Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

Tefhim-ul Kuran

Heyhat! Yeryüzü paramparça olduğunda,

Ümit Şimşek

İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde,

Yaşar Nuri Öztürk

Hayır, iş bildiğiniz gibi değil, yeryüzü paramparça olup dağıldığı zaman,

Abdullah Parlıyan

(21-22) Hayır! Yeryüzü ardı ardına sarsılıp paramparça olduğunda, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiğinde,

Bayraktar Bayraklı

Hayır, (bunların hiç biri doğru değildir). Yeryüzü sarsılıp parça parça döküldüğü (zaman),

Cemal Külünkoğlu

Hayır! Yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu.

Kadri Çelik

Hayır, yapmanız gereken asla bunlar değil! O zaman ki, yer üst üste sarsıntılarla toz–toprak haline gelir;

Ali Ünal

Hayır, hayır; yeryüzü parça parça yıkılıp darmadağın olduğu zaman.

Harun Yıldırım

Yoo, öyle yapmayın! Yeryüzü art arda sürekli bir sarsılışla sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

Mustafa İslamoğlu

Hayir Hayir/bu böyle gitmeyecek! Yeryüzü çarpıla çarpıla parçalandığı

Sadık Türkmen

Hayır! Yer sarsıldıkça sarsıldığı zaman.

İlyas Yorulmaz

Hayır, arz, paramparça parçalanıp dağıldığı zaman.

İmam İskender Ali Mihr