Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.


هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾


FECR SURESİ 5. Ayetinin Transkripsiyonu ve Sade Meali

hel fî zâlike kasemun li hicrin
söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini görebilirsiniz. Çevirileri tablo halinde görmek için buraya tıklayın
Kelime Türkçe karşılığı
hel var mı (yok mu)?
fî zâlike bunda
kasemun kasem, yemin
li için
sahip
hicrin akıl

Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?

FECR SURESİ 5. Ayeti Karşılaştırmalı Mealleri

Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

Diyanet İşleri

Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana?

Abdulbaki Gölpınarlı

Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.

Adem Uğur

(Nasıl) işte bunlarda akıl sahibi için bir yemin yok mu?

Ahmed Hulusi

Nasıl, bunlarda, kötülüklere karşı kendisini dizginleyebilecek akıl sahibi biri için yemin var, değil mi?

Ahmet Tekin

Bunda akıl sahibi için bir yemin var (değil) mi?

Ahmet Varol

Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

Ali Bulaç

Muhakkak bunlarda, akıl sahibi bir kimse için, bir ikna kuvveti vardır (ki inkârcılar azaba uğratılacaklardır).

Ali Fikri Yavuz

(4-5) Gelip gecen geceye and olsun ki, bunlarin herbiri akil sahibi icin birer yemine degmez mi?

Bekir Sadak

Şüphesiz ki bunda akıl ve sağduyu sahipleri için (kayda değer) bir and vardır elbette.

Celal Yıldırım

(4-5) Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?

Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?

Diyanet Vakfi

Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir?

Edip Yüksel

Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değil mi?

Elmalılı Hamdi Yazır

Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş)

Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)

Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var.

Seyyid Kutub

Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

Gültekin Onan

(— ki) bunlarda akıl saahibi için birer yemîn (değeri) vardır — (size elbette azaba uğratılacaksınız).

Hasan Basri Çantay

Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler)vardır, değil mi?

Hayrat Neşriyat

Akıl sahipleri için bunların her biri birer yemine değmez mi?

İbni Kesir

Düşün bütün bunları; bunlarda, akıl sahipleri için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?

Muhammed Esed

Bunda akıl sahibi için bir yemîn yok mudur?

Ömer Nasuhi Bilmen

Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi?

Ömer Öngüt

Bunda akıl sahibi için bir yemin var mıdır?

Şaban Piriş

Nasıl, bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

Suat Yıldırım

Bu (anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kâfirler mutlaka azâba uğrayacaklardır!)

Süleyman Ateş

Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

Tefhim-ul Kuran

Aklı başında olanlar için, bunlarda bir yemin değeri var, değil mi?

Ümit Şimşek

Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?

Yaşar Nuri Öztürk

bu anılan şeylerde akıl sahipleri için yemin edilmeye değer şeyler vardır.

Abdullah Parlıyan

Bunda, akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?

Bayraktar Bayraklı

Nasıl bun(lar)da, akıl sahibi olan(lar) için bir yemin (değeri) var değil mi?

Cemal Külünkoğlu

Bunlarda, akıl sahibi olan için (ikna edici) bir yemin vardır.

Kadri Çelik

Bu yeminlerde, (kendisini doğruya götürüp, yanlışlardan men edecek bir) akla sahip olan için elbette çok sağlam bir teyit ve tasdik yatmakta değil midir?

Ali Ünal

Bunlarda akıl sahibi kimse için bir yemin var, değil mi?

Harun Yıldırım

Ne yani, şunların hepsinde sahibini koruyan oturaklı bir aklı olanlar için, sağlam bir şahitlik yok mudur?

Mustafa İslamoğlu

Bunlarda akıl sahibi için bir yemin var değil mi?

Sadık Türkmen

Bunlarda akıl sahipleri için yemin vardır.

İlyas Yorulmaz

Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?

İmam İskender Ali Mihr